Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Nové vápencové schody pod sochu sv. Antona Paduánskeho

Pri bočnom vchode (za sakristiou) po ľavej strane nášho farského kostola v Topoľčanoch na hlavnom námestí prebiehajú postupne renovačné práce obnovy sochy sv. Antona Paduánskeho. Ako sa v letných mesiacoch odstránili pôvodné betónové schody, ktoré tam boli, vytvorila sa na danom mieste betónová základňa. Tá sa mierne linkami strán aj pootočila a upravila, aby oveľa viac bola súbežná s bočnou líniou kostola. A v tomto čase na túto základňu boli inštalované nové schody - kresané z vápenca z Českej republiky, pre ktoré sa to všetko robilo. Majú totiž v konečnom pohľade oveľa viac byť zosúladené s vápencovým podstavcom a sochou sv. Antona Paduánskeho, ktoré majú byť osadené na vrchol schodov. Tieto dve najťažšie časti sa budú potom inštalovať ťažkou vysokozdvižnou technikou. Máme však nádej, že ako práce postupne prebiehajú, že tak ich aj s pomocou Božou do konca tohto kalendárneho roka úspešne dokončíme.

Úmysly sv. omší na september 2020 - Topoľčany

Rozpis úmyslov sv. omší nájdete v detaile tohto článku.

SV. OMŠA PRE RÁDIO LUMEN

V piatok 28.8.2020 v kaplnke sestier vincentiek v Nitre na Šindolke slúžil náš pán farár-dekan v priamom prenose rozhlasovú sv. omšu pre Rádio Lumen, ktorá bola vysielaná pre celé Slovensko a prostredníctvom internetu i do zahraničia. Záujemcom jej archívny záznam ponúkame v plnom znení a prajeme príjemný duchovný zážitok: https://www.lumen.sk/archiv-play/127455

4. ročník Nitrianskej animátorskej školy

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už štvrtý ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch a na webovej stránke biskupstva. Prihlasovať sa je možné do 7.9.2020 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com.

Katolícke biblické dielo spustilo novú aplikáciu - Liturgické čítania

Bratislava 21. augusta (TK KBS) Katolícke biblické dielo na Slovensku v týchto dňoch spustilo aplikáciu „Liturgické čítania“. Aplikácia je určená najmä pre katolíkov, ktorí chcú mať rýchly prístup ku aktuálnym liturgickým textom čítaných počas bohoslužieb. Je dobrou pomôckou k rozjímaniu nad biblickým liturgickým textom a príprave na sväté omšu. Je určená nielen kňazom a lektorom, ale všetkým veriacim, ktorí chcú mať väčší duchovný úžitok z bohoslužby slova vo svätej omši.

Renovácia sochy sv. Antona Paduánskeho

V máji 2018 ešte z iniciatívy vtedajšieho pána farára Mons. Mariána Dragúňa prišlo k rozhodnutiu kompletnej renovačnej obnovy sochy sv. Antona Paduánskeho. Táto socha má svoje miesto pri bočnom vchode farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.
Od toho času socha bola demontovaná a odvezená do umeleckej dielne. Kvôli nezavinenej automobilovej nehode, ktorou bol účastníkom sochár-kamenár p. Minks, ktorý sochu renovuje, došlo k oddialeniu obnovy sochy.
V tomto roku 2020 sa pristúpilo k samotnej obnove. Renovácia sa však rozšírila o to, že sa odstránili pôvodné staré betónové schody, ktoré boli okolo podstavca, na ktorom socha stála. Nové schody majú byť z vápenca, aby sa po estetickej stránke zladil a zosúladil vzhľad schodov, podstavca a sochy sv. Antona. V tomto čase sa pristúpilo k odstráneniu starých schodov a k vybetónovaniu základne, na ktorej schody a socha bude stáť. V nastávajúcich týždňoch by malo prísť k inštalovaniu nových vápencových schodov, následne k osadeniu podstavca a sochy sv. Antona Paduánskeho.

Hodová slávnosť a bohoslužba 2020

Od začiatku 19. storočia, keď 15. augusta 1802 bol daný do používania náš farský kostol a bol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, je 15. august vždy významným dňom v dejinách farnosti i mesta Topoľčany. 15. augusta 1852 slávnostne bola inštalovaná v kostole socha Sedembolestnej Panny Márie. A 15.8.1854 ju ostrihomský arcibiskup a prímas kardinál Ján Scitovský slávnostne korunoval a kostol vyhlásil za mariánsku svätyňu. V okruhu 15. augusta sa tak na základe titulu nášho farského kostola konajú každoročne v meste hody. Síce v obmedzenej miere kvôli pandémii covid-19, ale predsa, sa hody v Topoľčanoch konali i tohto roku 2020. Nech sa páči, tu je zopár fotiek a krátke video z tohtoročnej hodovej slávnosti a bohoslužby (16.8.2020), ktoré zachytil p. Peter Faltys.

Mariánska SVÄTYŇA – Farský kostol Nanebovzatia Panny Marie v Topoľčanoch umožňuje získať PLNOMOCNÉ ODPUSTKY

Farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch si 15. augusta pripomína deň svojho titulu, ako aj výročie posviacky chrámu. Pri všetkých svätých omšiach v tomto kostole 15. augusta preto bude prečítaný dekrét Apoštolskej penitenciárie Svätej Stolice o možnosti získania plnomocných odpustkov pri návšteve tohto chrámu v určité dni v roku v tomto znení, čítajte v tomto článku ...

Katechéza o svätej spovedi.

V tejto katechéze je nám priblížené tajomstvo správneho spovedania. Na viacerých príkladoch sa tu poukazuje na niekoľko druhov "pokušení", ktorým človek neraz čelí predtým ako sa rozhoduje pristúpiť k spovedi. Zatajiť hriech, zovšeobecniť, pocit hanby, a čo si kňaz o mne pomyslí, veď aj tak som slabý, aj tak už zajtra budem na tom rovnako... Nedajme sa týmito vtieravými myšlienkami nikdy oklamať.

V týždni sme dokončili renovačnú obnovu Lucerny

Čiže prícestnej malej stavby na Krušovskej ulici v Topoľčanoch.
Ešte v júli sa upraví okolie a pribudnú tam dva erby.


Božie muky alebo nesprávne božia muka je drobný náboženský stavebný objekt v tvare kamenného alebo murovaného stĺpa alebo štvorbokého murovaného a omietnutého piliera s pätou, driekom, hlavicou, ktorý nesie (často na vrchole strieškou a krížom vybavenú) schránku, v ktorej je pašiový obraz, socha (súsošie) svätca alebo reliéf. Je to druh prícestnej kaplnky. Božie muky sú dielom ľudovej architektúry a budovali sa (na Slovensku v 15.-19. storočí) uprostred dediny, pri rázcestiach, pri výpadových cestách, pri kostoloch alebo na iných významných a legendárnych miestach na pamiatku šťastných či naopak tragických udalostí v živote dediny, pospolitosti alebo jednotlivcov (napr. uzdravenie z ťažkej choroby, morová epidémia, uctenie mŕtvych, uzmierenie sporov o majetok a pod.).

Božie muky na Krušovskej ulici v Topoľčanoch - je menší sakrálny objekt, druh prícestnej kaplnky, neskoro baroková, koniec 18. stor., murovaná s výklenkami, zakončená stanovou strieškou, vo vrchole kríž. Čo je zaujímavé, nachádza sa na najvyššom mieste pôvodného mesta a keďže v nej bolo v minulosti umiestnené svetlo (pozostatky v stĺpe) s najväčšou pravdepodobnosťou slúžila ako svetelná božia muka - LUCERNA, resp. svetelný stĺp (maják). Stavba nie je národná kultúrna pamiatka, preto ani v archívnych materiáloch nemáme o nej bližšie údaje.

Umysly sv. omši na júl a august 2020 - Topoľčany

Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a august 2020. Sú zverejnené vo výveske a na webovej stránke farnosti Úmysly-júl-a-august-2020.doc. Prosíme zadávateľov o ich kontrolu. Ak by niekomu daný dátum nevyhovoval, môže si ho prísť v sakristii prehlásiť. Prosíme, aby zadávatelia úmyslu prišli pred sv. omšou do sakristie potvrdiť, že úmysel môžeme slúžiť. Nové úmysly budeme zapisovať, až keď odslúžime tieto (pravdepodný zápis bude v auguste a slúženie od septembra 2020).

Obnova Lucerny na Krušovskej ulici v Topoľčanoch

Mnohí z nás chodíme či už autom, na bicykli alebo pešo po Krušovskej ulici v Topoľčanoch smerom na "hrad" k železničnému priecestiu. A za benzínovou stanicou sa na vyvýšenom malom kopčeku nachádza stavba, ktorá trochu pripomína nejakú malú kaplnku. Viedlo za ostatný čas k takémuto pohľadu aj obraz, ktorý tam niekto kedysi dal. A na ňom bolo znázornené Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Málokto však vie, že táto stavba slúžila ako LUCERNA. Čiže akýsi v noci svietiaci "maják", ktorý zo širokého okolitého chotára určoval vstup do mesta Topoľčian. Mal takto už zďaleka prichádzajúcich navigovať, kde sa nachádza mestská brána, a kde z tejto svetovej strany sa do mesta vstupuje. Napriek tomu, že veľa ľudí prechádza povedľa tejto nehnuteľnosti, samotná stavba nepatrí nikomu. Nie je zapísaná na žiadnom liste vlastníctva, a tým nemá ani svojho majiteľa. Iba prícestný pozemok, na ktorom stojí nehnuteľnosť prešiel pred časom do vlastníctva Slovenskej správy ciest v Bratislave. Vzhľadom na to, že je to veľmi preferovaný úsek cesty, kadiaľ sa či už vstupuje alebo vychádza z centra mesta Topoľčian smerom na Krušovce, uľútostilo sa nám tejto nehnuteľnosti. A tak naša Farnosť Topoľčany na svoje vlastné útraty sa podujala túto stavbu Lucerny obnoviť. Vyžiadali sme si písomný súhlas s týmito renovačnými prácami do majiteľa pozemku, čiže od Slovenskej správy ciest v Bratislave. A v tomto mesiaci jún 2020 realizujeme obnovu stavby. V súčinnosti s mestom Topoľčany a jeho súhlasom, je v úmysle z oboch strán hlavnej cesty do výčnelkov v strednej časti stavby umiestniť z každej strany erb mesta. A z prednej časti umiestniť nejaký atribút mesta (napr. pracujúcu ruku nesúcu žoch - vrece). A do hornej časti vložiť ozdobnú historickú lucerničku (lampášik), ktorý by symbolizoval účel, pre ktorý bola nehnuteľnosť postavená na vyvýšenom malom kopci.
Danú obnovu Lucerny na Krušovskej ulici v Topoľčanoch vnímame ako príspevok Farnosti Topoľčany mestu a všetkým jej obyvateľom i návštevníkom. Boli by sme radi, keby obnovená stavba Lucerny pôsobila ako "vstupný mestský maják", ktorý víta či sa lúči s každým okoloidúcim. Dúfame, že sa nám to podarí v dohľadnej dobe zrealizovať a to predovšetkým k spokojnosti mnohých ľudí. Nech nám v tom dobrotivý Pán Boh pomáha! (DA)

Pastierky list nitrianského diezézneho biskupa Mons. Vilama Judáka

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák v pastierskom liste apeloval na slávenie nedele. "Potrebujeme deň, ktorý dá práci a oddychu zmysel, ktorý sprítomní význam stvorenia a vykúpenia, ktorý zvýrazní hodnotu slobody a služby blížnym. To všetko je nedeľa. Teda oveľa viac než len strohý príkaz – hoci Katechizmus Katolíckej cirkvi jasne hovorí: „Tí, čo si vedome a dobrovoľne neplnia túto povinnosť, dopúšťajú sa ťažkého hriechu“ (KKC 2181)." PASTIERSKY LIST - Mons. Viliam Judák

MESIAC JÚN – MYŠLIENKY O EUCHARISTII

Mesiac jún je eucharistickým mesiacom, kedy si zvlášť uvedomujeme nesmiernu hodnotu Božej prítomnosti, ktorú nám Pán zanechal v Najsvätejšom Kristovom Tele a Krvi. Táto katechéza sa snaží zdôrazniť skutočnú sviatostnú prítomnosť Kristovho bijúceho Srdca v každej presvätej hostii. Vedecké výskumy v tomto smere neprotirečia viere.

Obnovené sochy Panny Márie Lurdskej a sv. Bernadety

Tešíme sa, že v priebehu mariánskeho májového mesiaca v stredu 27. mája 2020 sme opätovne inštalovali ošetrené, obnovené a zreštaurované sochy Panny Márie Lurdskej a sv. Bernadety, ktoré majú svoje výsostné miesto v Lurdskej jaskyni, ktorá sa nachádza za farským kostolom na hlavnom námestí v Topoľčanoch. Touto lokalitou je už badateľné prichádzajúcemu, že sa približuje k mariánskej svätyni, ktorá je duchovne pričlenená k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Našim zámerom bolo, aby sme z tohto miesta vytvorili miesto pre modlitbu a rozjímanie. I preto sme v spolupráci s mestom pridali pred jaskyňu dve lavičky a celú jaskyňu vyzdobili trvácejšími kvetmi. Po ich opotrebovaní máme v úmysle ich pred zimou vymeniť a "naladiť" na vianočnú výzdobu.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Tvoj materinský pohľad zaháňa všetky moje strachy. Učí ma plakať, učí ma tešiť sa.
sv. Terezka