Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení ...
Bratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci ...
28.3.2020
Topoľčany tlieskajú HRDINOM
V PIATOK 27. marca 2020 o 20.00 hod. SLOVENSKO TLIESKA HRDINOM.
25.3.2020
MIMORIADNE POŽEHNANIE PÁPEŽA RÍMU A SVETU
Svätý otec pápež František pozýva veriacich celého sveta v piatok 27. marca o 18.00 ...
25.3.2020

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) - Zodpovedná osoba: gdpr.kbs.sk
 


Dekrét SK duchovného pričlenenia.pdf 

 

SVÄTÁ OMŠA BEZ ÚČASTI VERIACICH !

CHRISTUS SEMPER VIVIT - KRISTUS STÁLE ŽIVÝ !v nedeľu 29. marca 2020 o 10.30 hod. na 5. nedeľu v pôstnom období
(slúži dp. dekan). Linka LIVE prenosu: https://youtu.be/7iXqbeiBWfE

 TLAČOVÉ SPRÁVY FARNOSTI SVIATOSŤ BIRMOVANIA - INFORMÁCIE

Boh Otec, 
Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, 
ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet 
ako lekára duší a tiel, 
pohliadni na svoje deti, 
ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie 
v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; 
osloboď nás od choroby a strachu. 
Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, 
daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom. 
Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, 
daj večný život zomrelým. 
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, 
ale vysloboď nás od každého zla. 
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým 
žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
Amen. 

Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje,
oroduj za nás!
 

Modlitbu pripravili kardináli:
Angelo Bagnasco a
Jean-Claude Hollerich


LIVE PRENOS - SVÄTÁ OMŠA AŽ K VÁM

Pokračujeme v režime naživo slávenia sv. omší (bez osobnej účasti veriacich) prostredníctvom internetu (online) z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.
Sv. omša bude NAŽIVO CEZ INTERNET prenášaná:
- na 5. pôstnu nedeľu 29. marca 2020 o 10.30 hod.
(slúži p. dekan). Linka LIVE prenosu: https://youtu.be/7iXqbeiBWfE

YouTube kanál našej farnosti:
https://www.youtube.com/channel/UCBRDVgUjMumB6tayjhJjPkQ

SVÄTÁ OMŠA BEZ ÚČASTI VERIACICH !
CHRISTUS SEMPER VIVIT - KRISTUS STÁLE ŽIVÝ !

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania

Bratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).

Topoľčany tlieskajú HRDINOM opätovne V PIATOK 27. marca 2020 o 20.00 hod!

Minulo-piatková iniciatíva (20.3.2020), keď rovnako Topoľčany sa zapojili do podujatia Slovensko tlieska hrdinom, sa stretla s veľkým pochopením. Na viaceré otázky: Či aj ďalší piatok sa bude tlieskať? – odpovedáme: BUDEME! V PIATOK 27. marca 2020 o 20.00 hod. spolu s mestom Topoľčany sa aj naša farnosť opätovne zapojí do iniciatívy SLOVENSKO TLIESKA HRDINOM. Vyjadrime to v daný čas symbolickým zatlieskaním zo svojich okien a balkónov, pri ktorom nás bude sprevádzať hlahol našich kostolných zvonov.Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie - Modlitba za odvrátenie epidémie

Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s vašimi deťmi za odvrátenie epidémie spoločne so Sedembolestnou Pannou Máriou - Patrónkou Slovenska. Živý prenos nájdete vždy na YouTube kanály Štúdio 7BOLESTNÁ https://www.youtube.com/channel/UCule1-OWdgVsbKieUt1QTEQ/featured
- Modlitba za odvrátenie epidémie (posvätný ruženec, korunka k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zasvätenia sa k Panne Márií.
Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie

Udeľuje sa dar mimoriadnych odpustkov pre veriacich postihnutých chorobou Covid-19, bežne nazývanou koronavírus, ako aj zdravotníckym pracovníkom, rodinným príslušníkom a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom, aj modlitbou, o týchto starajú.

MIMORIADNE POŽEHNANIE PÁPEŽA RÍMU A SVETU

Svätý otec pápež František pozýva veriacich celého sveta v piatok 27. marca o 18.00 hod. pripojiť sa cez médiá k spoločnej modlitbe a adorácii, ktorej bude predsedať na prázdnom námestí pred Bazilikou sv. Petra. Adoráciu pápež František zakončí eucharistickým požehnaním Urbi et Orbi (Mestu a Svetu). Toto eucharistické požehnanie určené mestu Rím a celému svetu bude spojené s možnosťou získať úplné odpustky, v duchu dekrétu Apoštolskej penitenciárie vydaného v súvislosti s naliehavou situáciou nákazy Covid-19. Pozývame k sledovaniu tohto slávenia cez masmédiá.

Ako je to s individuálnym podaním svätého prijímania do rúk? Stanovisko KBS

Bratislava 20. marca (TKKBS) Keďže sa na Konferenciu biskupov Slovenska viacerí obracajú so žiadosťou o vysvetlenie ako je to v súčasnej situácii s podávaním svätého prijímania do rúk v individuálnych prípadoch, dávame k dispozícii stanovisko KBS schválené na plenárnom zasadaní v Čičmanoch:
"V rámci preventívnych opatrení voči šíreniu ochorenia Covid-19 slovenskí biskupi 10. marca 2020 odsúhlasili, aby sa pri bohoslužbách na celom území Slovenska až do odvolania sväté prijímanie rozdávalo do rúk. Podľa odborníkov je pri podávaní svätého prijímania na ruku omnoho menšie nebezpečenstvo prenosu vírusu. Preto žiadame kňazov, aby veriacich náležite poučili o zachovaní úcty a o spôsobe prijímania Eucharistie na ruku: veriaci majú pristupovať tak, že predložia ruky spojené vo výške hrude. Kňaz položí Eucharistiu na otvorenú dlaň veriaceho, a ten si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto. Treba dbať na to, aby prijímajúci neodišiel s Eucharistiou v ruke. Kto z vážneho dôvodu Eucharistiu do rúk prijať nemôže, nech príde celkom na záver, a požiada o prijatie do úst."

Zamyslenie VRODENÁ NECITLIVOSŤ NA BOLESŤ

Existuje jedna veľmi zriedkavá choroba s označením CIPA („Congenital insensitivity to pain with anhidrosis“). Ide o tzv. vrodenú necitlivosť na bolesť s anhidrózou. Človek trpiaci touto chorobou nepociťuje na svojom tele žiadnu bolesť. Môže sa udrieť, porezať, popáliť, zlomiť si ruku či dostať vnútorné krvácanie a on o tom ani nemusí vedieť. Na prvý pohľad by sa takýto život už od narodenia mohol zdať ako úžasný dar, ale v skutočnosti je to naozaj zničujúce. Citlivosť na bolesť je totiž veľmi dôležitá, pretože funguje ako obranný mechanizmus, varovaný signál či symptóm, že niečo v tele nie je v poriadku. Veď je to práve bolesť, čo nás neraz prinúti navštíviť lekára, ktorého úlohou je zistiť a odstrániť jej príčinu. A tá môže byť niekedy veľmi vážna, ba priam smrteľná. Návšteva lekára, ku ktorej nás v takomto prípade „dokopala“ práve alarmujúca bolesť, nám vlastne zachraňuje život. Pokračujte v čítaní v detaile článku ...

Biskupi prijali pozvanie pápeža, veriacich volajú k modlitbe Otčenáš

Bratislava 24. marca (TK KBS) Európski biskupi prijali pozvanie pápeža spojiť sa v stredu 25. marca napoludnie v modlitbe Otčenáš a prosiť za odvrátenie pandémie.

MODLITBA ČÍNSKYCH BISKUPOV - Hong Kong, 3.2.2020

Bože, Ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k Tebe, aby sme vzývali Tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my, našou povýšenosťou sme zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto Ťa prosíme o odpustenie.

Zhliadni Bože milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme mohli zakúsiť ešte Tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem, ako verní strážcovia.

Zverujeme Tí všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a ich duchu, sprav ich účastných na veľkonočnom tajomstve tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že Ty si ten, ktorý hýbe chod dejín človeka a tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

Ó, Bože požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď' nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme Ťa mohli oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Pretože Ty si Tvorcom života a s Tvojim Synom, naším Pánom v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky vekov. Amen.

(Preklad z taliančiny: I.G.)

Pápež vyzval kresťanov spojiť sa 25. marca v modlitbe Otče náš

Vatikán 22. marca (RV) V nedeľu 22. marca pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána pápež František cez médiá pozval kresťanov všetkých vyznaní spojiť sa v stredu 25. marca o 12.00 v modlitbe Otče náš s prosbou k všemohúcemu Bohu v situácii pandémie. Svätý Otec v príhovore prenášanom zo Sály bibliotéky zároveň pozval veriacich pripojiť sa v piatok 27. marca o 18.00 cez médiá k spoločnej modlitbe, počúvaniu Božieho slova a adorácii, ktorej bude predsedať na prázdnom námestí pred Bazilikou sv. Petra. Adoráciu pápež František zakončí eucharistickým požehnaním Urbi et Orbi. Toto eucharistické požehnanie určené mestu Rím a celému svetu bude spojené s možnosťou získať úplné odpustky, v duchu dekrétu Apoštolskej penitenciárie vydaného v súvislosti s naliehavou situáciou nákazy Covid-19. Svätý Otec tiež vyjadril solidaritu Chorvátsku postihnutému zemetrasením.

Topoľčany tlieskajú HRDINOM

Topoľčany 20. marca 2020 potleskom a zvonmi ďakovali všetkým vzácnym ľuďom, ktorí sú v prvej línii v boji s nákazlivým ochorením. Patril lekárom, zdravotným sestrám i ostatným zdravotníckym pracovníkom, opatrovateľkám a sociálnym pracovníčkam, policajtom, vojakom, pekárom, šoférom, predavačkám, šičkám rúšok, kameramanovi i všetkým, ktorí sú v práci, aby iní mohli byť doma. Potlesk bol slabou náplasťou za Vaše námahy, bol však prejavom spolupatričnosti a hlbokej úcty. Ďakujeme!
ZDROJ: Mesto Topoľčany - https://www.topolcany.sk

LIVE PRENOS - SVÄTÁ OMŠA AŽ K VÁM

Pokračujeme v režime naživo slávenia sv. omší (bez osobnej účasti veriacich) prostredníctvom internetu (online) z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.
Sv. omše budú NAŽIVO CEZ INTERNET prenášané:
- vo štvrtok 19. marca 2020 o 18.30 hod. na slávnosť sv. Jozefa
(slúži p. dekan). Linka LIVE prenosu: https://youtu.be/ti7nUa5pcWE
- v nedeľu 22. marca 2020 o 10.30 hod. na 4. nedeľu v pôstnom období
(slúži dp. kaplán Peter). Linka LIVE prenosu: https://youtu.be/2aa0yapKsM0


YouTube kanál našej farnosti: https://www.youtube.com/channel/UCBRDVgUjMumB6tayjhJjPkQ

SVÄTÁ OMŠA BEZ ÚČASTI VERIACICH !
CHRISTUS SEMPER VIVIT - KRISTUS STÁLE ŽIVÝ !

SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:

Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie nejakú hodnotu v porovnaní so sviatostným prijímaním v premenenej hostii. Preto sa jej raz sám Pán Ježiš zjavil s dvomi kalichmi v rukách, pričom jeden bol zo zlata a druhý zo striebra, a takto sa jej prihovoril: „Do tohto kalicha zo zlata ukladám všetky tvoje sviatostné prijímania; a do tohto – zo striebra – zas tvoje duchovné prijímania. Oba tieto kalichy sú mi veľmi milé.“ Pred SV. MARGITOU MÁRIOU ALACOQUE to zas vyjadril obzvlášť silnými slovami: „Tvoja túžba prijať ma sa tak sladko dotkla môjho srdca, že keby som už nebol ustanovil túto Sviatosť, urobil by som tak v tejto chvíli, len aby som sa s tebou spojil.“

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Viera nám umožňuje žiť evanjelium v prvej osobe.