RKFÚ - Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany

Úradné hodiny Rozpis sv. omší

Dnešné liturgické slávenie

Utorok po 6. veľkonočnej nedeli
Evanjelium podľa Jána
Jn 16, 5-11

Liturgické čítania

Farské oznamy

Prinášame vám každý týždeň aktuálne informácie.

Topoľčany Fil. Nemčice
img

Dávame do pozornosti!

Tu nájdete dôležité informácie zo strany farnosti.

Duchovné zamyslenie na 6. veľkonočnú nedeľu, nedeľu Dňa matiek, 9. mája 2021

Duchovné zamyslenie 9. mája 2021 - Dokument
Milí priatelia,
drahí bratia a sestry,
ctené mamičky, matky a staré matky!

V knihe Sila nádeje sa pápež František zamýšľa nad ľuďmi, Cirkvou i svetom v objatí pandémie, ktorá veľmi ovplyvnila naše životy. Podľa kardinála Ravasiho, vyjadrujú jeho meditácie podstatu ich poslania, nakoľko slovo meditácia pochádza z latinského medeor, čo znamená uzdraviť, liečiť, ošetrovať. Pripomína, že Svätý Otec vo svojich meditáciách často používa taliansky termín resilienza. Je to z latinského resilire, čo znamená...

Čítaj viac ...
Sčítanie obyvateľstva - informačná kampaň MV SR s cieľom ochrániť zraniteľné osoby pred podvodníkmi

V tomto roku prebieha na Slovensku sčítanie obyvateľstva. Hoci sa po prvýkrát dalo sčítať elektronicky, značná časť obyvateľstva sa sama sčítať nedokázala (najmä osamelí seniori a osoby so zdravotným postihnutím), a tak v období od 1.4. do 31.10.2021 bude prebiehať toto sčítanie za pomoci sčítacích asistentov. V snahe ochrániť všetky zraniteľné osoby prináša Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR letáky so základnými informáciami a odporúčaniami ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných...

Čítaj viac ...
img

Prehľad diania

Z rín "kvetináče"

V pondelok 12.4.2021 sme po administratívnych úradných súhlasoch a povoleniach pristúpili k údržbovým a opravným prácam, ktoré si vyžiadal vonkajší vzhľad nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Celý...

Čítaj viac ...
TOPOĽČANY
Volajte kňaza

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

Zasvätenie Farnosti

Panne Máríi

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Svätyňa z nebies

prezentačné video

Sakrálne pamätihodnosti

prezentácia

Naše Topoľčianske Zvony
2:53

MARIÁNSKA SVÄTYŇA

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MARIE V TOPOĽČANOCH

Je monumentálny chrám, ktorý sa nachádza v strede hlavného námestia M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Kostol začali stavať v r. 1792 a bol dokončený a posvätený v deň titulu chrámu 15.8.1802. V strede kostola je umiestnená milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie (z roku cca 1634), ktorá je vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku SR. K tejto soche stáročia putujú mnohí veriaci a na začiatku mesiaca septembra sa každoročne koná tradičná mariánska púť. Z tohto dôvodu ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska J. Em. Ján kardinál Scitovský dňa 15.8.1854 vyhlásil kostol za mariánsku svätyňu a osobne korunoval súsošie Sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym telom Pána Ježiša (preto majú postavy Pána Ježiša a Panny Márie na svojich hlavách pozlátené koruny). V roku 2019 bol náš Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch duchovne pričlenený k hlavnému mariánskemu chrámu k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto pričlenenia Apoštolská penitenciária svätej stolice udelila v tomto kostole v určené dni možnosť získania plnomocných odpustkov.

Liturgický kalendár

Utorok po 6. veľkonočnej nedeli

Dátum: 11. máj 2021
Liturgická farba: BIELA
Liturgický rok: B1

Myšlienka dňa

Neplač v liste a nepíš, že ťa osud kopol Niet na zemi situácie bez východiska Keď Boh zatvára dvere – tak otvára okno.

image
image
image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup