RKFÚ - Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany

Úradné hodiny Rozpis sv. omší

Dnešné liturgické slávenie

Piatok 12. týždňa v Cezročnom období
Evanjelium podľa Matúša
Mt 8, 1-4

Liturgické čítania

Farské oznamy

Prinášame vám každý týždeň aktuálne informácie.

Topoľčany Fil. Nemčice
img

Dávame do pozornosti!

Tu nájdete dôležité informácie zo strany farnosti.

Termíny slávností 1. sv. prijímaní v našej farnosti

Na základe protiepidemiologického rozvoľňovania, ktoré v týchto dňoch vstupuje na Slovensku do platnosti, určujeme termíny 9-tich slávností 1. sv. prijímaní v našej farnosti. Samozrejme, že v určené dni bude potrebné dodržiavať tie nariadenia, ktoré budú aktuálne v platnosti a každému účastníkovi pri vstupe do kostola bude meraná teplota. Chceme tým zabezpečiť ochranu prvoprijímajúcich detí. Uvedomujeme si, že termíny a časy nie sú ideálne, avšak prosíme o pochopenie, že sa snažíme to upraviť tak, aby sme to spoločne všetko zvládli.

Čítaj viac ...
Slovenská dovolenka

Niektorým dovolenkám sa s úsmevom hovorí, že je to slovenská dovolenka. Je to preto, že nejeden našinec si zoberie zo svojho zamestnania dovolenku, aby potom mohol doma či okolo domu robiť manuálne práce na zlepšenie svojho bývanie alebo životných podmienok. Je to teda dovolenka z práce pre práce doma.

Čítaj viac ...
Stavanie oporného múru

Za uplynulé týždne prelomu mája a júna 2021 sme pokročili v zemných prácach okolo kaplnky preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) na Krušovskej ulici v Topoľčanoch. Zo všetkých troch strán sakrálnej stavby sa do zeme uložila odtokové potrubie, aby zo strechy sa plynulo a bez problémov odvádzala voda. Následne sa spravil betónový základ pod oporný múr, ktorý má byť predelom medzi "umelo" navozeným kopcom zaniknutého cintorína, ktorý obkolesuje z troch strán danú pohrebnú kaplnku. Oporný múr sa buduje z lomového kameňa,...

Čítaj viac ...
img

Prehľad diania

Asistované sčítanie obyvateľov

Od 3.5.2021 prebieha v našom meste asistované sčítanie obyvateľov. Pokiaľ ste sa doteraz nesčítali sami elektronicky, máte teraz možnosť sa sčítať pomocou asistenta, a to dvomi spôsobmi. Viac sa dočítate...

Čítaj viac ...
TOPOĽČANY
Volajte kňaza

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

Zasvätenie Farnosti

Panne Máríi

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Svätyňa z nebies

prezentačné video

Sakrálne pamätihodnosti

prezentácia

Naše Topoľčianske Zvony
2:53

MARIÁNSKA SVÄTYŇA

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MARIE V TOPOĽČANOCH

Je monumentálny chrám, ktorý sa nachádza v strede hlavného námestia M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Kostol začali stavať v r. 1792 a bol dokončený a posvätený v deň titulu chrámu 15.8.1802. V strede kostola je umiestnená milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie (z roku cca 1634), ktorá je vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku SR. K tejto soche stáročia putujú mnohí veriaci a na začiatku mesiaca septembra sa každoročne koná tradičná mariánska púť. Z tohto dôvodu ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska J. Em. Ján kardinál Scitovský dňa 15.8.1854 vyhlásil kostol za mariánsku svätyňu a osobne korunoval súsošie Sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym telom Pána Ježiša (preto majú postavy Pána Ježiša a Panny Márie na svojich hlavách pozlátené koruny). V roku 2019 bol náš Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch duchovne pričlenený k hlavnému mariánskemu chrámu k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto pričlenenia Apoštolská penitenciária svätej stolice udelila v tomto kostole v určené dni možnosť získania plnomocných odpustkov.

Liturgický kalendár

Piatok 12. týždňa v Cezročnom období

Dátum: 25. jún 2021
Liturgická farba: Zelená
Liturgický rok: 2021B1

Myšlienka dňa

Sklamania sú zástavky v našom živote. Poskytujú nám možnosť prestúpiť, ak ideme v zlom smere...

image
image
image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup