RKFÚ - Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany

Úradné hodiny Rozpis sv. omší

Dnešné liturgické slávenie

Svätej Marty

Liturgické čítania

Farské oznamy

Prinášame vám každý týždeň aktuálne informácie.

Topoľčany Fil. Nemčice
img

Dávame do pozornosti!

Tu nájdete dôležité informácie zo strany farnosti.

Renovácia omietky fasády kaplnky

Zemné práce okolo kaplnky sa nám podarilo na 90% už dokončiť, vrátane vymurovania celého sokla okolo kaplnky. Zvýšné zemné práce ako je napr. kladenie plytkého betónového žľabu pozdĺž celej fasády kaplnky sa vykonajú v záverečnej konečnej fáze. V tomto čase súčasne mesto Topoľčany obnovilo chodník po celej dĺžke pred kaplnkou, za čo ďakujeme!

Čítaj viac ...
Ohrozujúci strom pri kaplnke na “smrtke”

Správa zelene nášho mesta Topoľčany nás naliehavo upozornila na značne poškodený a ohrozujúci strom, ktorý sa nachádza na pozemku našej farnosti - zaniknutého cintorína, ktorého parcela (parc. č. 5256/1 k.ú. Topoľčany) bola pred krátkym časom vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku SR.

Čítaj viac ...
img

Prehľad diania

Statické objatie kaplnky

Naše renovačné práce na exteriérovej obnove Kaplnky Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) v Topoľčanoch pokračujú etapou, ktorú by sme poeticky mohli nazvať: Statické objatie kaplnky. Na zadnej časti tejto sakrálnej časti...

Čítaj viac ...
Oporný múr postavený

Dňa 28.6.2021 sa nám podarilo dokončiť práce stavby oporného múru okolo Kaplnky Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) na Krušovskej ulici v Topoľčanoch. Práce trvali necelé tri týždne. A lomový kameň sa...

Čítaj viac ...
TOPOĽČANY
Volajte kňaza

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

Zasvätenie Farnosti

Panne Máríi

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Svätyňa z nebies

prezentačné video

Sakrálne pamätihodnosti

prezentácia

Naše Topoľčianske Zvony
2:53

MARIÁNSKA SVÄTYŇA

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MARIE V TOPOĽČANOCH

Je monumentálny chrám, ktorý sa nachádza v strede hlavného námestia M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Kostol začali stavať v r. 1792 a bol dokončený a posvätený v deň titulu chrámu 15.8.1802. V strede kostola je umiestnená milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie (z roku cca 1634), ktorá je vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku SR. K tejto soche stáročia putujú mnohí veriaci a na začiatku mesiaca septembra sa každoročne koná tradičná mariánska púť. Z tohto dôvodu ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska J. Em. Ján kardinál Scitovský dňa 15.8.1854 vyhlásil kostol za mariánsku svätyňu a osobne korunoval súsošie Sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym telom Pána Ježiša (preto majú postavy Pána Ježiša a Panny Márie na svojich hlavách pozlátené koruny). V roku 2019 bol náš Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch duchovne pričlenený k hlavnému mariánskemu chrámu k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto pričlenenia Apoštolská penitenciária svätej stolice udelila v tomto kostole v určené dni možnosť získania plnomocných odpustkov.

Liturgický kalendár

Svätej Marty

Dátum: 28. júl 2021
Liturgická farba: Biela
Liturgický rok: 2021B1

Myšlienka dňa

Musíte ľudí milovať, ak ich chcete zmeniť.

Pestalozzi

image
image
image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup