RKFÚ - Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany

Úradné hodiny Rozpis sv. omší

Dnešné liturgické slávenie

Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období
Evanjelium podľa Lukáša
Lk 12, 49-53

Liturgické čítania

Farské oznamy

Prinášame vám každý týždeň aktuálne informácie.

Topoľčany Fil. Nemčice
img

Dávame do pozornosti!

Tu nájdete dôležité informácie zo strany farnosti.

Prihláška na birmovku

Od pondelka 13.9.2021 otvárame prihlasovanie na birmovku, ktorá by mala byť v júni 2022. Prihlasovať sa môžu žiaci 9. ročníka základnej školy a starší. Prihlasovanie je dvojfázové: záujemca o birmovanie najskôr musí na našej farskej webovej stránke https://www.topolcany.fara.sk/prihlaska-na-birmovku vyplniť elektronickú prihlášku. Po jej úspešnom vyplnení si ju musí vytlačiť. Následne ju musí on a aspoň jeden z rodičov podpísať. A vytlačenú a podpísanú prihlášku musí birmovanec osobne v úradných hodinách kancelárie priniesť do 31.10.2021 na Farský úrad (Nám. M. R....

Čítaj viac ...
Slovensko vstupuje do synodálneho procesu

Na pozvanie pápeža Františka sa aj Cirkev na Slovensku vydala na cestu synodálneho kráčania. Najbližšiu nedeľu 17. októbra sa v jednotlivých diecézach a eparchiách otvorí prvá fáza synody na tému "Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia". Pri tejto príležitosti si veriaci v kostoloch vypočujú pozvanie biskupov Slovenska. Prinášame ho v plnom znení.
Synoda - pozvanie k účasti.pdf

Čítaj viac ...
img

Prehľad diania

Pozvánka na Organový koncert.

V rámci 29. ročníka Topoľčianskej hudobnej jesene vás spolu s organizátormi srdečne pozývame na Organový koncert, ktorý sa uskutoční v našom Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch a to...

Čítaj viac ...
Poďakovanie za úrodu v Nemčiciach

Ako každoročne, obdobne i tohto roku v nedeľu 19. septembra 2021 sa na našej filiálke v Nemčiciach konalo poďakovanie za tohtoročnú úrodu. Kostol Ducha Svätého bol okrášlený všetkým druhom ovocia,...

Čítaj viac ...
Slávnosť birmovania (1.9.2021)

Dňa 1. septembra 2021 sa v našej farnosti uskutočnila slávnosť birmovania. Sviatosť birmovania prijalo spolu 148 birmovancov, pričom z toho bolo 68 chlapcov a 80 dievčat. Sú to birmovanci, ktorí...

Čítaj viac ...
Ideme do farby

Počas našej tradičnej mariánskej púte v Topoľčanoch, ktorá bola v dňoch 2.-5. septembra 2021 sme začali s maliarskymi prácami na Kaplnke Panny Márie Karmelskej. Do septembra sa nám podarili spraviť...

Čítaj viac ...
TOPOĽČANY
Volajte kňaza

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

Zasvätenie Farnosti

Panne Máríi

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Svätyňa z nebies

prezentačné video

Sakrálne pamätihodnosti

prezentácia

Naše Topoľčianske Zvony
2:53

MARIÁNSKA SVÄTYŇA

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MARIE V TOPOĽČANOCH

Je monumentálny chrám, ktorý sa nachádza v strede hlavného námestia M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Kostol začali stavať v r. 1792 a bol dokončený a posvätený v deň titulu chrámu 15.8.1802. V strede kostola je umiestnená milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie (z roku cca 1634), ktorá je vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku SR. K tejto soche stáročia putujú mnohí veriaci a na začiatku mesiaca septembra sa každoročne koná tradičná mariánska púť. Z tohto dôvodu ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska J. Em. Ján kardinál Scitovský dňa 15.8.1854 vyhlásil kostol za mariánsku svätyňu a osobne korunoval súsošie Sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym telom Pána Ježiša (preto majú postavy Pána Ježiša a Panny Márie na svojich hlavách pozlátené koruny). V roku 2019 bol náš Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch duchovne pričlenený k hlavnému mariánskemu chrámu k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto pričlenenia Apoštolská penitenciária svätej stolice udelila v tomto kostole v určené dni možnosť získania plnomocných odpustkov.

Liturgický kalendár

Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období

Dátum: 21. október 2021
Liturgická farba: Zelená
Liturgický rok: 2021B1

Myšlienka dňa

Dve šťastia sú na svete. Jedno malé – byť šťastným, druhé veľké – obšťastňovať iných.

image
image
image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup