RKFÚ - Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany

Úradné hodiny Rozpis sv. omší

Dnešné liturgické slávenie

Streda po 2. veľkonočnej nedeli
Evanjelium podľa Jána
Jn 3, 16-21

Liturgické čítania

Farské oznamy

Prinášame vám každý týždeň aktuálne informácie.

Topoľčany Fil. Nemčice
img

Dávame do pozornosti!

Tu nájdete dôležité informácie zo strany farnosti.

Duchovné zamyslenie na 2. veľkonočnú nedeľu, nedeľu Božieho milosrdenstva, 11. apríla 2021

Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
Na veľkonočnú vigíliu v roku 2010 hovoril v homílii pápež Benedikt XVI. príbeh z apokryfnej knihy Život Adama a Evy, ktorý je súčasťou starej židovskej legendy. V starobe bol Adam ťažko chorý a mal veľké bolesti. Eva už nemohla počúvať jeho bolestné vzdychy a v túžbe, aby sa mu trochu uľavilo ho požiadala, aby jej časť bolestí daroval. Adam to neurobil, ale poslal ženu, aj so synom Sethom, do oblasti niekdajšieho Raja, odkiaľ boli...

Čítaj viac ...
Veľkonočný príhovor nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka

Drahí bratia a sestry!
Možno sa niekto z nás, cez zimný čas, pri pohľade na zdanlivo neživú prírodu zaoberal aj myšlienkou, či azda jar tohto roku vôbec začne. V takýchto situáciách sme takto konfrontovaní so svojou netrpezlivosťou, napriek tomu, že zo skúsenosti vieme, že hoci zvonka nevidieť prejavy života, vo vnútri v najväčšej pomalosti a klamlivej nečinnosti sa deje vysokoproduktívna aktivita. Ak je to tak v prírode, ktorú v porovnaní s ľudským životom a s jeho hodnotou možno len čiastočne...

Čítaj viac ...
USMERNENIE K INDIVIDUÁLNEJ DUCHOVNEJ STAROSTLIVOSTI

Bratislava 31. marca 2021 – zdroj: Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.
USMERNENIE K INDIVIDUÁLNEJ DUCHOVNEJ STAROSTLIVOSTI
Hlavný hygienik SR vydal usmernenie o podmienkach, ktoré musia byť splnené pri "individuálnej duchovnej starostlivosti". Tie schválila Vláda Slovenskej republiky a sú platné od 1. apríla 2021. „Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Uznesením vlády SR je možné vysluhovanie svätých omší a liturgických obradov Veľkej noci iba online formou, pričom kostoly ostávajú otvorené. Tento dokument usmerňuje, za akých podmienok je možná účasť na...

Čítaj viac ...
Obnovené sochy Panny Márie a Božského Srdca

Dňa 30. marca 2021 sa priviezli späť naše obnovené sochy preblahoslavenej Nepoškvrnenej Panny Márie zázračnej medaily a najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Tieto sochy sa našli na oratóriu nad sakristiou farského kostola a pred Vianocami 2020 sa dali renovovať do Kľúčovca umeleckým majstrom Mariánovi Švecovi a Dane Gromanovej. Títo umeleckí majstri nám reštaurovali a vyzlátili vo farskom kostole v Topoľčanoch aj organ, ako taktiež sochy sv. Jozefa a sv. Anny i sochu Panny Márie Lurdskej so sv. Bernadetou za kostolom. Žiaľ, pán...

Čítaj viac ...
img

Prehľad diania

Topoľčany si uctili obete koronavírusu

Mesto Topoľčany sa pripojilo k iniciatíve združenia európskych miest Eurocities, ktoré si v stredu 24. marca 2021 chvíľou ticha napoludnie uctili obete koronavírusu. K tejto pietnej spomienke, ktorú organizoval Mestský...

Čítaj viac ...
TOPOĽČANY
Volajte kňaza

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

Zasvätenie Farnosti

Panne Máríi

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Svätyňa z nebies

prezentačné video

Sakrálne pamätihodnosti

prezentácia

Naše Topoľčianske Zvony
2:53

MARIÁNSKA SVÄTYŇA

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MARIE V TOPOĽČANOCH

Je monumentálny chrám, ktorý sa nachádza v strede hlavného námestia M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Kostol začali stavať v r. 1792 a bol dokončený a posvätený v deň titulu chrámu 15.8.1802. V strede kostola je umiestnená milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie (z roku cca 1634), ktorá je vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku SR. K tejto soche stáročia putujú mnohí veriaci a na začiatku mesiaca septembra sa každoročne koná tradičná mariánska púť. Z tohto dôvodu ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska J. Em. Ján kardinál Scitovský dňa 15.8.1854 vyhlásil kostol za mariánsku svätyňu a osobne korunoval súsošie Sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym telom Pána Ježiša (preto majú postavy Pána Ježiša a Panny Márie na svojich hlavách pozlátené koruny). V roku 2019 bol náš Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch duchovne pričlenený k hlavnému mariánskemu chrámu k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto pričlenenia Apoštolská penitenciária svätej stolice udelila v tomto kostole v určené dni možnosť získania plnomocných odpustkov.

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup