Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

SAKRÁLNE PAMÄTIHODNOSTI

Publikácia z mesta Topoľčany

Kaplnka Panny Márie Karmelskej

Dominantná kaplnka Panny Márie v strede svahu má nad vchodom k prameňu na fasáde umiestnenú kamennú platňu z červeného mramoru s rytým nápisom viažucim sa k vzniku kalvárie. Na vrchole svahu, nad celým areálom, je umiestnený murovaný baldachýn, kryjúci zrejme staršiu plastiku Krista na kríži, z ktorého zadnej strany je monumentálna pieskovcová socha piety. Pieta pochádza z dielne známeho sochára Fraňa Štefunku. Bola postavená v roku 1750. (Na Krušovskej ul. v Topoľčanoch.)

Kalvária

Prirodzenou súčasťou mesta Topoľčany je Kalvária, ktorá sa nachádza v západnej časti mesta v lokalite s názvom Pod Kalváriou. Súbor objektov kalvárie bol postavený v rokoch 1853 až 1856 v neogotickom slohu. Jej vznik súvisí s tradíciou zázračnej Panny Márie Veľkotopoľčianskej. Miesto pre výstavbu kalvárie bolo vybrané pri prameni, s ktorým je spojená povesť o zázračnej vode. Zásluhu na jej postavení mal topoľčiansky dekan Vincent Kubica. Kalvária pozostáva zo 14 kaplniek krížovej cesty a ďalších objektov. Centrom komplexu je kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, postavená nad prameňom uprostred svahu. Kalvária pôvodne vrcholila troma drevenými krížmi. Počas rozsiahlej renovácie v roku 1929 ich však nahradila baldachýnová architektúra, zastrešujúca kamenný kríž s korpusom Ukrižovaného a súsoším Piety. Vybudovaním tohto baldachýnu tak vznikla otvorená kaplnka Ukrižovania. Kaplnky jednotlivých zastavení boli koncom 19. storočia uzavreté kovovými presklenými dverami. Zastavenia boli v 70-tych rokoch 20. storočia doplnené maľovanými výjavmi od neznámeho autora. V areáli kalvárie sa nachádza tiež i socha svätého Jána Nepomuckého pochádzajúca z obdobia pred rokom 1780, ktorú nechal vyhotoviť slobodný cech obuvnícky.

Oltár farského kostola v Topoľčanoch

Fotografie z histórie oltárov.

Námestie s farským kostolom

Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, prestavba je z roku 1797-1802.

Lucerna

Na Krušovskej ul.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Hovoriť znamená deliť sa. Počúvať znamená milovať.
Neznámy autor