Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

FARSKÉ OZNAMY - 33. NEDEĽA CEZ ROK

( 17.11.2019 - 22.11.2019 )

Streda - Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre
Štvrtok - Obetovanie Panny Márie
Piatok - Sv. Cecílie, panny a mučenice
Sobota - Panny Márie v sobotu (mariánska sobota)


- Z nariadenia KBS sa bude v dnešný štátny sviatok 17. novembra o 17.00 hod. na 30. výročie od Nežnej revolúcie zvoniť 5 minút na kostolných zvonoch po celom Slovensku.

- S úľavou po polročnej práci, ale s potechou zo vzniku nového krásneho diela, dovoľuje si vás informovať, že na vigíliu Krista Kráľa v sobotu 23. novembra 2019 o 17.00 hod. nitriansky biskup Mons. Viliam Judák slávnostne pri sv. omši požehná novovytvorenú nemocničnú kaplnku. So súhlasom vedenia nemocnice a Biskupského úradu v Nitre bude kaplnka niesť názov: Nemocničná kaplnka Božieho milosrdenstva. Mnohokrát ďakujeme vedeniu nemocnice za spoluprácu a poskytnuté bezbariérové priestory, viacerým majstrom a pomocníkom za ich prácu a všetkým dobrodincom za ich priazeň a podporu. Spoločnými silami sme dokázali vytvoriť nové hodnotné dielo príjemnej kaplnky, ktorá sa nachádza na prízemní (v strede spojovacej chodby medzi hlavnými budovami) a bude otvorená a k dispozícii každý deň od rána do večera. Sv. omše od soboty 23.11. budú v nemocničnej kaplnke bývať nasledovne: v nedeľu o 10.15; v sobotu o 17.00 hod. (s platnosťou na nedeľu) a v jednotlivé pracovné dni oznámené vo farských oznamoch o 16.15 hod. Nech tieto nové sakrálne a bohoslužobné priestory slúžia ľuďom a prinášajú im posilu tela a pokoj i zdravie ľudského vnútra.

-  V dňoch 21.-23.11. od 10.00 do 20.00 hod. sa uskutoční v priestoroch obchodného reťazca Tesco zbierka potravín v rámci Tesco-Charity. Práve vďaka dobrodincom a spolupracovníkom sa do nej zapájame už šiesty krát. Tí, ktorí sa chcú do zbierky zapojiť ako dobrovoľníci a spolupracovníci, sa môžu prihlásiť u p. Kováčikovej (mobil: 0902/210402) alebo u zástupcov našej farskej charity.

- Budúca nedeľa 24.11. je slávnosťou Krista Kráľa, čo je posledná nedeľa v liturgickom roku. Na záver sv. omší vo farskom kostole o 10.30 hod., v nemocničnej kaplnke o 10.15 hod. a v Nemčiciach o 9.00 hod. budú zasväcujúce pobožnosti ku Kristovi Kráľovi, pri ktorých možno za obvyklých podmienok získať úplne odpustky.

- Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene srdečne pozýva na čembalový koncert Filipa Dvořáka a Jiřího Sychru, ktorý bude vo štvrtok 21. novembra o 18.00 hod. v Koncertnej sále Súkromného konzervatória Kardoša na Gagarinovej ulici.

- Radi by sme opätovne oživili službu lektorov, čiže osôb, ktorí čítajú liturgické čítania a prosby pri sv. omšiach v našom farskom kostole. Zaktualizujeme zoznam lektorov, do ktorého sa môžu prihlásiť i noví ľudia. K tejto službe ich aj pozývame, ako rovnako našich väčších miništrantov. Na každý jednotlivý týždeň od pondelka do nedele je vytlačená tabuľka, ktorá je v sakristii kostola. Je na nej rozpis všetkých slávených omší počas týždňa, do ktorého sa môžete priebežne v sakristii zapísať či zahlásiť, že v daný deň pri tej ktorej omši budete čítať čítanie alebo prosby. Máme tak nádej, že čím viac ľudí, rehoľných sestier a miništrantov sa nám bude striedať pri omšových čítaniach a poslúžia tak celému liturgickému zhromaždeniu.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus