Vizualizácia novej nem. kaplnky Povýšenia sv. Kríža - 20.7.2019
Ponúkame Vám zopár fotografii z vizualizácie novej kaplnky. Veríme, že nová kaplnka sa ...
20.7.2019
Aktuálny stav novej nem. kaplnky Povýšenia sv. Kríža - 20.7.2019
Ponúkame Vám zopár fotografií z aktuálneho stavu novej nemocničnej kaplnky - ...
20.7.2019
Priebeh prác na organe 8. júla 2019
Generálna oprava hracieho stola a jeho súčastí
08.7.2019

FARSKÉ OZNAMY - 16. NEDEĽA CEZ ROK

( 21.07.2019 - 27.07.2019 )

Pondelok - Sv. Mária Magdaléna, sviatok
Utorok - Sv. Brigita, rehoľníčka a spolupatrónka Európy
Štvrtok - Sv. Jakub, apoštol a tiež sv. Krištof, patrón cestujúcich
Piatok - Sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie
Sobota - Sv. Gorazd a spoločníci


Vedľa farskej budovy na farských parkoviskách pribudla novopostavená socha sv. Krištofa – patróna cestujúcich a celé okolie okolo sochy bolo upravené a nanovo vysadené. Našu sochu sv. Krištofa požehnal generálny vikár Mons. Peter Brodek 15. júna 2019 po birmovkovej sv. omši. Fotografie sú zverejnené na farskom webe. Na základe toho, že vo štvrtok 25.7. je tiež deň liturgickej spomienky sv. Krištofa, vo štvrtok po večernej sv. omši sa uskutoční požehnanie bicyklov, kolobežiek a motoriek. Kto má záujem o toto požehnanie, je potrebné spomenuté dopravné prostriedky zhromaždiť na farské parkovisko vedľa sochy sv. Krištofa a samotné požehnanie bude vo štvrtok približne o 19.20 hod.

- V sobotu 27.7. o 18.00 hod. bude v románskom kostolíku na Sádku koncert stredovekých spevov, pri ktorom vystúpi Schola Minor. Ste srdečne pozvaní!- Dôležitý oznam: Nemocnica v Topoľčanoch – ktorá je súkromnou nemocnicou a spravuje ju Svet zdravia – prechádza rozsiahlou obnovou a modernizáciou, ktorá nás môže napĺňať optimizmom, že o zdravie nás ľudí tohto okolia bude lepšie a kvalitnejšie postarané. V rámci tejto modernizácie budú žiaľ priestory terajšej kaplnky prebudované na Jednotku intenzívnej starostlivosti, a to z dôvodu, že sa tento priestor nachádza v tesnej blízkosti operačných sál. Sme v jednaní s vedením nemocnice, ktorá nám vyšla v ústrety a poskytla nám adekvátny priestor pre novú kaplnku, ktorá sa bude nachádzať na prízemí hlavnej budovy vedľa centrálnej sterilizácie. Napriek tomu, že z oboch strán tak zo strany nemocnice ako i našej si to vyžaduje veľa času, starostí a nemalé financie, predsa len už nejaký čas v účinnej spolupráci s vedením nemocnice

pracujeme na tom, aby poskytnutý priestor pre novú kaplnku bol prebudovaný a upravený podľa našich bohoslužobných potrieb. Nevieme zaručiť, že uzatvorenie doterajšej kaplnky bude zhodné s otvorením novej kaplnky, ktorá ostane rovnako zasvätená ako obidve predchádzajúce kaplnky Povýšeniu sv. Kríža. Húževnato však pracujeme na tom, aby v dohľadnej dobe nová kaplnka bola verejne k dispozícii, a to i v režime, že by bola voľne otvorená každodenne počas celého dňa.

Na našej farskej webovej stránke ( www.topolcany.fara.sk ) sme pre vás zverejnili fotografie terajšieho stavu priestorov, ale takisto vizualizáciu novej kaplnky, na realizácii ktorej húževnato pracujeme. Ďakujeme vám za trpezlivosť a pochopenie a pán dekan ďakuje pánu riaditeľovi a vedeniu nemocnice za ich korektný a ústretový prístup v tejto záležitosti.- Máme pred sebou poslednú etapu opravy organa, ktorá spočíva v generálke hracieho stroja. Avšak pridali sa naviac k tomu práce a financie, s ktorými sme nepočítali: ako je výmena storočnej drevenej dlážkovej podlahy, ktorá vedie k organu (tá sa bude vymieňať v najbližších dňoch), potom je to zateplenie organa zo zadu organa a tiež výmena PVC linolea na chóre (realizácia po hodoch – v druhej polovici augusta). Spolu si to vyžiada náklady ešte okolo 6.000,- €. Vidno však už pomaly záver všetkých týchto prác. Tieto náklady, keď nám zachováte svoju priazeň a podporu, už zaiste zvládneme.

V nastávajúci týždeň po trojmesačných prácach ukončíme rovnako na námestí komplexnú renováciu oplotenia okolo celého kostola, ktorá bola úplne v réžii farského úradu. Za už preukázanú vašu veľkú priazeň a podporu všetkým našim dobrodincom a podporovateľom vyslovujeme veľké poďakovanie a srdečné Pán Boh zaplať!KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Adventná doba nie je našťastie len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod.
TK KBS