Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.
Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej ...
29.1.2020
Priebeh prác na organe 17. januára 2020
Demontáž píšťal a súčastí organa
29.1.2020
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
29.1.2020

FARSKÉ OZNAMY - 7. NEDEĽA CEZ ROK

( 23.02.2020 - 29.02.2020 )

Streda - POPOLCOVÁ STREDA (Deň pôstu a začiatok pôstneho obdobia)
Nedeľa - 1. nedeľa v pôstnom období


- V utorok 25.2. je vo filiálnom kostole v Nemčiciach celodenná eucharistická poklona. O 10.00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna k adorácii, ktorá sa zakončí zmiernou poklonou na začiatku sv. omše, ktorá bude večer o 18.00 hod.

- V stredu 26. februára sa začína pôstne obdobie. V daný deň je Popolcová streda, ktorá v celej Cirkvi je tradične dňom pokánia, pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu.

- Sv. omše na Popolcovú stredu budú nasledovne: vo farskom kostole v Topoľčanoch popri sv. omšiach o 6.00; 8.00 a 18.30 hod., bude pridaná takisto sv. omša napoludnie o 11.30 hod. V nemocničnej kaplnke bude sv. omša namiesto utorka v stredu o 16.15 hod. A vo filiálnom kostole v Nemčiciach sv. omša bude večer o 18.00 hod. Pri všetkých sv. omšiach sa bude individuálne udeľovať obrad značenia popolom.

- Krížové cesty v pôstnom období budú nasledovne: v piatky vo farskom kostole v Topoľčanoch o 17.50 hod. a vo filiálnom kostole v Nemčiciach o 17.30 hod. V soboty o 16.25 hod. v nemocničnej kaplnke. A v nedele cez pôstny čas krížová cesta bude o 15.00 hod. na Kalvárii v Topoľčanoch. Bližšie informácie sú na farskom webe a na plagáte vo výveske.

- Pri Katolíckych novinách je k dispozícii Pôstna krabička pre Afriku. Bližšie informácie o tejto charitatívnej akcii, ako aj o podujatí Katolíckeho hnutia žien Slovenska s názvom Podeľme sa! 2020 sú na plagátoch v kostolnej výveske.

- Na budúcu 1. pôstnu nedeľu (1.3.) sa koná pri všetkých sv. omšiach celoslovenská zbierka na Katolícku charitu. Podľa svojich možností môžeme podporiť túto záslužnú charitatívnu a sociálnu činnosť.

- V uplynulom týždni na kvety k Sedembolestnej bolo obetovaných 10,- €. Za milodar ďakujeme a vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať!

- Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k parlamentným voľbám 2020.http://www.biskupstvo-nitra.sk/parlamentne-volby-v-sr-2020-vyhlasenie-biskupov-slovenska-s-modlitbou-za-slovensko/KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina. Tisíc raz buď zdravas, Mária pros za nás!