Svadba v Káne Galilejskej
Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu ...
04.3.2018
Pošli to ďalej - Odpustenie
Odpustenie síce nezmení minulosť, ale dáva šancu budúcnosti.
26.2.2018
Ján Krstiteľ
A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, ...
19.2.2018

FARSKÉ OZNAMY - PIATA PÔSTNA NEDEĽA

( 18.03.2018 - 24.03.2018 )

Pondelok - Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Nedeľa - Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána


Modlitba krížovej cesty bude dnes (v nedeľu) popoludní o 15:00 h vo farskom kostole.  


Od dnešného dňa do stredy večera môžete v sakristii vždy po svätých omšiach, i v kancelárii FÚ v úradných hodinách, zahlasovať adresy tých chorých, ktorí nebudú môcť prísť do kostola na sv. spoveď pred Veľkou nocou. Spovedať chorých, starých a nevládnych v našej farnosti po domácnostiach budeme tento týždeň vo štvrtok 22. marca v dopoludňajších hodinách.


V pondelok, na slávnosť sv. Jozefa, budú sväté omše v našom farskom kostole ráno len o 6:00 h, pred obedom o 11:30 h a večer o 18:30 h.


         Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou bude v našom farskom kostole v sobotu 24. marca od 10:00 h do 12:00 h; popoludní sa spovedať nebude. V nedeľu 25. marca budeme spovedať len popoludní od 14:00 h do 18:00 h. V nedeľu v čase od 14:00 h do 18:00 h budú spovedať aj vo farnosti sv. Gorazda (na Mravenisku).


         Nasledujúcu sobotu večer po svätej omši vás pozývame na spievané modlitby Taizé, ako súčasť duchovnej pôstnej prípravy pre Veľkou nocou.


         Na budúcu - Kvetnú - nedeľu pri svätej omši o 10:30 h bude požehnanie ratolestí so sprievodom a spievané pašie.


         Dávame do pozornosti, že z budúcej soboty na nedeľu (z 24. na 25. marca) prechádzame na letný čas. Hodiny budeme posúvať o hodinu dopredu.


         Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Don Bosca v Topoľčanoch. Informácie o kvalifikačných predpokladoch a iných podmienkach si záujemcovia môžu prečítať vonku na nástenke. Prihlášku treba zaslať najneskôr do 12. apríla 2018.


         Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari nás všetkých pozýva na  otvárací koncert 24. ročníka. Účinkuje akordeónové duo „DUO  ACCOSPHERE“. Koncert bude v stredu 21. marca o 18:00 h v Evanjelickom kostole.KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Svätci to dokázali, prečo nie ja?