Adventná aktivita pre rodiny

Nastal čas adventu, počas ktorého sa pripravujeme na príchod Pána Ježiša. Na ...
12.12.2017

Rorate coeli de super

Viete, čo sú to roráty? Starší ľudia by si určite s dávkou nostalgie spomenuli na ...
12.12.2017

ADVENT - ČAS OČAKÁVANIA

Pred niekoľkými rokmi jeden časopis priniesol zaujímavú štúdiu o šoféroch. Autor tejto ...
12.12.2017

farské oznamy

Druhá adventná nedeľa
(10. 12. 2017 – 16. 12. 2017)

 

Liturgický kalendár:

 

Streda Spomienka sv. Lucie, panny a mučenice
Štvrtok Spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Tretia adventná nedeľa

 

V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu budú zimné kántrové dni. Záväzný je len jeden deň. Obsahom zimných kántrových dní je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

Hnutie modlitby otcov z komunity Útecha pozýva všetkých mužov na duchovnú adventnú obnovu v rámci modlitbového stretnutia, spojenú s možnosťou pristúpiť k svätej spovedi, ktorá sa uskutoční v našom farskom kostole vo štvrtok 14. decembra po večernej svätej omši. Týmto chceme pred blížiacími sa Vianocami povzbudiť mužov-otcov, aby sa nebáli a prišli sa duchovne pookriať. Po skončení pozývame všetkých zúčastnených na skromné agapé.

Sviatosť zmierenia pre chorých, starých a nevládnych v našej farnosti, ktorí nemôžu prísť do kostola na spoveď a pristúpiť k Eucharistii, bude pred vianočnými sviatkami vysluhovaná vo štvrtok 14. decembra v priebehu dopoludnia. Zároveň pri návšteve chorého či nevládneho, alebo osoby staršej ako 65 rokov, môžeme vyslúžiť aj sviatosť pomazania chorých. Preto vás prosíme, využite túto možnosť a nenechajte svojich najbližších bez zaopatrenia sviatosťami, aj keď nie sú v ohrození života. Adresy môžete nahlasovať do stredy tohto týždňa v sakristii po svätých omšiach – už aj dnes, alebo osobne či telefonicky v kancelárii FÚ v úradných hodinách.


Sviatosť zmierenia pred Vianocami v našom farskom kostole bude vysluhovaná v stredu 20. 12. popoludní a potom v sobotu 23. decembra dopoludnia.


Na budúcu nedeľu po sv. omšiach dopoludnia od 8.30 h do 12.00 h bude prebiehať farský vianočný jarmok v priestoroch bývalej predajne Topec v budove vedľa fary.

 

Pozývame vás kúpou rôznych ručne vyrobených výrobkov podporiť činnosť našej farskej charity. Zároveň si môžete zakúpiť vianočné oblátky a nástenný farský kalendár na rok 2018.
Srdečne pozývame mladých a všetkých, ktorí chcú odvážne vykročiť vo svojej viere za Kristom na katechézu ktorá sa bude niesť v duchu Odvážneho roka, ktorý je prípravou na celosvetové stretnutie mladých so Sv. Otcom v Paname. Katechéza bude bývať jeden krát v mesiaci každú druhú sobotu po večernej sv. omši. Prvá bude v budúcu sobotu. Tešíme sa na všetkých mladých. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene nás pozýva na koncert Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, ktorý sa koná v pondelok 11. decembra o 18:00 h v Spoločenskom dome v Topoľčanoch.
Jesenná zbierka na diecéznu charitu konaná minulú nedeľu činila 1 697 eur. Za všetky vaše milodary nech vás Pán Boh odmení svojím požehnaním.

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď si Boh chce zamilovať dušu, nehľadí na jej veľkosť, ale na hĺbku jej pokory.
sv. Ján z kríža