Priebeh prác na organe 11. mája 2019
Práce pokračujú na generálnej oprave Organa II. Manuál Všetky píšťaly sú demontované ...
13.5.2019
Kresťanský koučing
Čo je kresťanský koučing ? Nie s každou vnútornou ťažkosťou sa musí človek obrátiť ...
27.4.2019
Veľký piatok - 2019 v kaplnke Povýšenia Svätého Kríža
Slávenie utrpenia a smrti Pána Ježiša.
20.4.2019

FARSKÉ OZNAMY - PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

( 19.05.2019 - 25.05.2019 )Zápis úmyslov na sväté omše na druhý polrok 2019, čiže na mesiace júl až december 2019 sa uskutoční nasledovne: Zápis úmyslov bude prebiehať v našom farskom kostole a to v pondelok 20. mája od 15:00 h do 17:30 h. V zapisovaní úmyslov sa bude pokračovať i po skončení večernej svätej omše. Každý môže nahlásiť maximálne 2 úmysly. Pri nahlásení úmyslu bude každému vypísaný doklad s termínom odslúženia samotného úmyslu a ten bude vložený do obálky, ktorú po odslúžení sv. omše môžete následne použiť na milodar pre kňaza, ako poďakovanie za odslúženie svätej omše. Pri zápise úmyslov sa nebudú brať žiadne peniaze! Ak by ešte zostali nejaké voľné termíny na druhý polrok, zapisovať sa bude ďalej následne opäť v kostole a to v utorok od 16:00 h do 17:30 h. Potom už len v kancelárii farského úradu počas úradných hodín. Zapisovať sa budú úmysly na omše, ktoré sú každý deň ráno o 6.00 h (v sobotu o 8.00 h) a večer o 18.30 h. Aj naďalej ponúkame v nedele sv. omšu o 10.30 h. na úmysly sv. omší, ktoré sú vyhradené pre životné jubileá žijúcich alebo jubileá manželstva, kňazstva, či na poďakovanie za ukončené štúdium a pod. Prosíme vás o trpezlivosť a zhovievavosť pri zapisovaní úmyslov tu v kostole, aby sa zachovala dôstojnosť, vážnosť a posvätnosť tohto miesta.

 

Stretnutie birmovancov za mesiac máj bude v stredu 22. mája a v piatok 24. mája o 16.00 hod.

 

V sobotu 25. mája o 10:00 h budú deti z Cirkevnej ZŠ sv. Don Bosca v našom farskom kostole slávnosť prvého sv. prijímania. Prvoprijímajúce deti bude spovedať ich duchovný z cirkevnej školy salezián don Peter. Rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí budeme spovedať vo farskom kostole v piatok 24. mája od 17.00 hod.

 

Od 21. mája 2019 je možné naživo počúvať nové evanjelizačné Rádio Mária Slovensko. Bližšie informácie na www.radiomaria.sk či v bulletine pri Katolíckych novinách.

 

Snúbencov, ktorí budú mať uzatvorenie manželstva vo farskom kostole v Topoľčanoch alebo v kostole v Nemčiciach v mesiacoch jún, júl a august, pozývame na poslednú predsobášnu náuku s kňazom, ktorá bude v piatok 24. mája o 19:30 h na farskom úrade. Pri nej sa preberú aj všetky podrobnosti liturgického obradu.

 

Pápež František dňom 12. mája 2019 rozhodol o povolení organizovať púte do Medžugoria. Toto povolenie však nie je ešte vyjadrením a rozhodnutím zo strany Katolíckej cirkvi k prípadným zjaveniam. Bližšie sa o tom môžete dočítať v aktuálnom vydaní Katolíckych novín.

 

Dávame do pozornosti, že sa v našej farnosti vytvorila ďalšia skupinka rodín, ktoré budú prijímať do svojich domácností Podomovú Pannu Máriu. V skupinke je z 20 miest voľných 10. Kto by mal záujem, nech sa prihlási po svätých omšiach v sakristii.

MYŠLIENKA

Umierame pre katedrálu – nie pre kamene.