RKFÚ - Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany

Úradné hodiny Rozpis sv. omší

Dnešné liturgické slávenie

Svätého Ondreja, apoštola
Evanjelium podľa Matúša
Mt 4, 18-22

Liturgické čítania

Farské oznamy

Prinášame vám každý týždeň aktuálne informácie.

Topoľčany Fil. Nemčice
img

Perla Nitrianskej diecézy

Pán dekan pripravuje do tlače obrazovú publikáciu o prácach, činnosti a živote,
ktoré vo farnosti prebehli za uplynulých 5 rokov jeho pôsobenia.
Kto má záujem o takúto publikáciu,
môže si ju v sakristii objednať najneskôr do budúcej nedele 3.12.
Výrobná hodnota je 19,90 € a úhrada je až pri prevzatí pred Vianocami
(viď plagát).

img

Dávame do pozornosti!

Tu nájdete dôležité informácie zo strany farnosti.

Otvorenie vernisáže umeleckej fotografie

Naša Farnosť Topoľčany v spolupráci s mestom Topoľčany, so zasvätenými sestrami Rodiny Panny Márie a so spoločnosťou MED - ART sme v utorok 21. novembra 2023 zorganizovali v rámci prebiehajúceho Roka kresťanskej kultúry otvorenie vernisáže umeleckej fotografie v Galérie mesta Topoľčany v budove radnice. Bola osobitne venovaná in memoriam katolíckemu kňazovi, fotografovi, grafikovi, dizajnérovi a básnikovi vdp. Mgr. Radoslavovi Gazdíkovi (* 28.9.1971 - + 5.8.2021). On svoju šľachetnú, umeleckú a nábožnú dušu odovzdal Stvoriteľovi pred dvoma rokmi krátko pred svojou...

Čítaj viac ...
Opravy striech na našich kostoloch v Topoľčanoch a Nemčiciach

V priebehu mesiaca novembra 2023 sme pristúpili k oprave kostolných striech na našich chrámoch tak v Topoľčanoch, ako aj v Nemčiciach. Obe tieto opravy si vyžiadala aktuálna situácia. Najskôr silný vietor zo začiatku novembra 2023 poškodil na jednom mieste strechu na farskom kostole v Topoľčanoch. Presnejšie na múrikovej rímse, ktorá je v zadnej časti chrámu priamo nad jaskyňou Lurdskej Panny Márie, silný náporový vietor zdvihol časť medeného plechu a preložil ho o 180 stupňov. Tým murivo rímsy úplne odhalil a...

Čítaj viac ...
Sme späť - Pieta i sv. Ján Nepomucký

V stredu 22. novembra 2023 boli opätovne nainštalované na svoje pôvodné miesto pri moste ponad riečku Chotina na Stummerovej ulici v Topoľčanoch obe obnovené kamenné sochy Piety - čiže Sedembolestnej Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého. Prešli renovačnou prácou kamenosochára a majstra, ktorým je pán Kazimír Csefalvay, ktorému patrí vďaka za jeho odbornú reštaurátorskú prácu. Ďakujeme však aj viacerým verejným inštitúciám a jednotlivcom - teda jedným slovom všetkým, ktorí na túto renováciu oboch sôch prispeli, pri nej pomohli a sa...

Čítaj viac ...
Priateľský florbalový zápas mladých medzi farnosťami Nemšová a Topoľčany

Neubehol ani rok a znova sa spoločenstvá mladých farností Nemšovej a Topoľčian stretli pri priateľskom florbalovom zápase. Toto stretnutie, konané 18. novembra 2023, sme začali ako obyčajne svätou omšou, tento raz vo Farskom kostole svätého Michala, archanjela v Nemšovej, ktorú celebroval pán kaplán Dominik a prítomný bol aj pán kaplán Mikuláš z tunajšej farnosti. Svätou omšou sme si pripomenuli život a svedectvo viery blahoslavenej Anky Kolesárovej, keďže sme sa stretli v ôsmy deň jej deviatniku. Po svätej omši sme sa...

Čítaj viac ...
Duchovná obnova pre mladých mužov vo veku 15-25 rokov

Pozývame mladých mužov vo veku od 15 do 25 rokov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v dňoch od 8. do 10. decembra 2023. Duchovná obnova určená mladým mužom bude na tému s názvom: „Aké je milé a dobré, keď bratia žijú pospolu“ (Ž 133). O ubytovanie a stravu je postarané v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda. Program duchovnej obnovy a prihlasovací formulár je zverejnený na našej webstránke https://www.ksnr.sk/10102-2/. Tešia sa na...

Čítaj viac ...
Boží služobník kňaz ALFONZ PAULEN

Bratislavská arcidiecéza začala v roku 2023 diecéznu fázu procesu blahorečenia rímskokatolíckeho kňaza Alfonza Paulena. Oficiálne otvorenie procesu blahorečenia sa uskutočnilo 11. apríla 2023 o 16:00 vo Farskom kostole sv. Anny v Šenkviciach, kde naposledy Alfonz Paulen pôsobil ako farár. A kde dnes pri farskom kostole sa nachádza hrob s jeho telesnými pozostatkami.

Čítaj viac ...
TOPOĽČANY
Volajte kňaza

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Svätyňa z nebies

prezentačné video

Sakrálne pamätihodnosti

prezentácia

Naše Topoľčianske Zvony
2:53
img

Prehľad diania

Modlitby otcov 2022

29.11.2022 sa uskutočnilo stretnutie mužov, otcov na modlitbách, ktoré organizovalo spoločenstvo hnutia Modlitieb otcov vo farskom kostole. Stretnutie začalo účasťou na svätej omši, kde sa nám prihovoril výpomocný duchovný otec...

Čítaj viac ...
Týždeň Cirkvi pre mládež

V dňoch 14.-20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež s mottom: „Aby vo farnostiach pulzovalo mladé srdce“. Aj touto cestou vás všetkých teda pozývame k modlitbe za mladých....

Čítaj viac ...
Obnovené ďalšie kňazské hroby

Dušičkové obdobie, ako ľudovo ľudia nazývajú obdobie od 1. do 8. novembra, nám dáva vždy vhodnú príležitosť nezabúdať na hroby našich predkov. V tomto duchu nechce ani naša Farnosť Topoľčany...

Čítaj viac ...
Stretnutie birmovancov

Všetkým prihláseným birmovancom v tomto čase príde e-mail na ich uvedenú e-mailovú adresu s podrobnosťami prípravy a kópia e-mailu pôjde automaticky na mail ich rodičom. Prvé osobné stretnutie prihlásených birmovancov...

Čítaj viac ...

MARIÁNSKA SVÄTYŇA

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MARIE V TOPOĽČANOCH

Je monumentálny chrám, ktorý sa nachádza v strede hlavného námestia M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Kostol začali stavať v r. 1792 a bol dokončený a posvätený v deň titulu chrámu 15.8.1802. V strede kostola je umiestnená milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie (z roku cca 1634), ktorá je vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku SR. K tejto soche stáročia putujú mnohí veriaci a na začiatku mesiaca septembra sa každoročne koná tradičná mariánska púť. Z tohto dôvodu ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska J. Em. Ján kardinál Scitovský dňa 15.8.1854 vyhlásil kostol za mariánsku svätyňu a osobne korunoval súsošie Sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym telom Pána Ježiša (preto majú postavy Pána Ježiša a Panny Márie na svojich hlavách pozlátené koruny). V roku 2019 bol náš Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch duchovne pričlenený k hlavnému mariánskemu chrámu k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto pričlenenia Apoštolská penitenciária Svätej stolice (Vatikánu) udelila v tomto kostole v určené dni možnosť získania plnomocných odpustkov.

Liturgický kalendár

Svätého Ondreja, apoštola

Dátum: 30. november 2023
Liturgická farba: Červená
Liturgický rok: 2023A1

Myšlienka dňa

Slovami možeš zatajiť čo chceš, ale skutky ťa prezradia.

image
image
image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup