RKFÚ - Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany

Úradné hodiny Rozpis sv. omší

Dnešné liturgické slávenie

20. nedeľa v Cezročnom období
Evanjelium podľa Lukáša
Lk 12, 49-53

Liturgické čítania

Farské oznamy

Prinášame vám každý týždeň aktuálne informácie.

Topoľčany Fil. Nemčice

Rozpis omší počas hodov
a cirkevného sviatku

Sv. omše v našom topoľčianskom farskom kostole počas tohtoročných hodov,
kedy budeme súčasne sláviť 220. výročie posviacky kostola i jeho zasvätenie Nanebovzatiu Panny Márie.
Sv. omše budú nasledovne:
Nedeľa 14.8.: 6.00; 7.30; 9.00; 10.30
(slávnostná so spevokolom + požehnanie pamätnej tabule); 18.30 hod.
Pondelok 15.8.: 6.30; 8.00; 11.30; 17.00; 18.30 hod. – je to cirkevne prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie – čo je zároveň titul nášho farského kostola.

img

Dávame do pozornosti!

Tu nájdete dôležité informácie zo strany farnosti.

Kríž z veže kostola pretvorený na pietne miesto

V roku 2021 Pamiatkový úrad SR vyhlásil Kaplnku Panny Márie Karmelskej ("kaplnka na smrtke") a priľahlý Zaniknutý cintorín, ktoré sa obe nachádzajú na Krušovskej ulici v Topoľčanoch za Národné kultúrne pamiatky. Na základe toho sa pristúpilo k viacerým úpravám danej lokality. Zo strany našej farnosti boli vypovedané k 31.12.2021 dve nájomné zmluvy na prenájom daného miesta pre dva veľkoplošné billboardy, ktoré boli z jednej i druhej strany kaplnky. Na základe toho boli oba billboardy odstránené. V samotnom roku 2021 prišlo...

Čítaj viac ...
TOPOĽČANY
Volajte kňaza

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Svätyňa z nebies

prezentačné video

Sakrálne pamätihodnosti

prezentácia

Naše Topoľčianske Zvony
2:53
img

Prehľad diania

P.S. Animátorská škola

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už piaty ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom...

Čítaj viac ...
Pozvánka na Organový koncert.

V rámci 29. ročníka Topoľčianskej hudobnej jesene vás spolu s organizátormi srdečne pozývame na Organový koncert, ktorý sa uskutoční v našom Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch a to...

Čítaj viac ...
Poďakovanie za úrodu v Nemčiciach

Ako každoročne, obdobne i tohto roku v nedeľu 19. septembra 2021 sa na našej filiálke v Nemčiciach konalo poďakovanie za tohtoročnú úrodu. Kostol Ducha Svätého bol okrášlený všetkým druhom ovocia,...

Čítaj viac ...

MARIÁNSKA SVÄTYŇA

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MARIE V TOPOĽČANOCH

Je monumentálny chrám, ktorý sa nachádza v strede hlavného námestia M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Kostol začali stavať v r. 1792 a bol dokončený a posvätený v deň titulu chrámu 15.8.1802. V strede kostola je umiestnená milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie (z roku cca 1634), ktorá je vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku SR. K tejto soche stáročia putujú mnohí veriaci a na začiatku mesiaca septembra sa každoročne koná tradičná mariánska púť. Z tohto dôvodu ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska J. Em. Ján kardinál Scitovský dňa 15.8.1854 vyhlásil kostol za mariánsku svätyňu a osobne korunoval súsošie Sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym telom Pána Ježiša (preto majú postavy Pána Ježiša a Panny Márie na svojich hlavách pozlátené koruny). V roku 2019 bol náš Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch duchovne pričlenený k hlavnému mariánskemu chrámu k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto pričlenenia Apoštolská penitenciária Svätej stolice (Vatikánu) udelila v tomto kostole v určené dni možnosť získania plnomocných odpustkov.

Liturgický kalendár

20. nedeľa v Cezročnom období

Dátum: 14. august 2022
Liturgická farba: Zelená
Liturgický rok: 2022C2

Myšlienka dňa

Nech ti cesta vychádza v ústrety! Nech ti vietor fúka do chrbta! Nech slnko rozžiari teplom tvoju tvár! Nech ťa Boh drží silno vo svojich rukách!

image
image
image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup