SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

MODLITBA ČÍNSKYCH BISKUPOV - Hong Kong, 3.2.2020

Bože, Ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k Tebe, aby sme vzývali Tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my, našou povýšenosťou sme zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto Ťa prosíme o odpustenie.

Zhliadni Bože milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme mohli zakúsiť ešte Tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem, ako verní strážcovia.

Zverujeme Tí všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a ich duchu, sprav ich účastných na veľkonočnom tajomstve tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že Ty si ten, ktorý hýbe chod dejín človeka a tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

Ó, Bože požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď' nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme Ťa mohli oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Pretože Ty si Tvorcom života a s Tvojim Synom, naším Pánom v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky vekov. Amen.

(Preklad z taliančiny: I.G.)

Pápež vyzval kresťanov spojiť sa 25. marca v modlitbe Otče náš

Vatikán 22. marca (RV) V nedeľu 22. marca pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána pápež František cez médiá pozval kresťanov všetkých vyznaní spojiť sa v stredu 25. marca o 12.00 v modlitbe Otče náš s prosbou k všemohúcemu Bohu v situácii pandémie. Svätý Otec v príhovore prenášanom zo Sály bibliotéky zároveň pozval veriacich pripojiť sa v piatok 27. marca o 18.00 cez médiá k spoločnej modlitbe, počúvaniu Božieho slova a adorácii, ktorej bude predsedať na prázdnom námestí pred Bazilikou sv. Petra. Adoráciu pápež František zakončí eucharistickým požehnaním Urbi et Orbi. Toto eucharistické požehnanie určené mestu Rím a celému svetu bude spojené s možnosťou získať úplné odpustky, v duchu dekrétu Apoštolskej penitenciárie vydaného v súvislosti s naliehavou situáciou nákazy Covid-19. Svätý Otec tiež vyjadril solidaritu Chorvátsku postihnutému zemetrasením.

Topoľčany tlieskajú HRDINOM

Topoľčany 20. marca 2020 potleskom a zvonmi ďakovali všetkým vzácnym ľuďom, ktorí sú v prvej línii v boji s nákazlivým ochorením. Patril lekárom, zdravotným sestrám i ostatným zdravotníckym pracovníkom, opatrovateľkám a sociálnym pracovníčkam, policajtom, vojakom, pekárom, šoférom, predavačkám, šičkám rúšok, kameramanovi i všetkým, ktorí sú v práci, aby iní mohli byť doma. Potlesk bol slabou náplasťou za Vaše námahy, bol však prejavom spolupatričnosti a hlbokej úcty. Ďakujeme!
ZDROJ: Mesto Topoľčany - https://www.topolcany.sk

LIVE PRENOS - SVÄTÁ OMŠA AŽ K VÁM

Pokračujeme v režime naživo slávenia sv. omší (bez osobnej účasti veriacich) prostredníctvom internetu (online) z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.
Sv. omše budú NAŽIVO CEZ INTERNET prenášané:
- vo štvrtok 19. marca 2020 o 18.30 hod. na slávnosť sv. Jozefa
(slúži p. dekan). Linka LIVE prenosu: https://youtu.be/ti7nUa5pcWE
- v nedeľu 22. marca 2020 o 10.30 hod. na 4. nedeľu v pôstnom období
(slúži dp. kaplán Peter). Linka LIVE prenosu: https://youtu.be/2aa0yapKsM0


YouTube kanál našej farnosti: https://www.youtube.com/channel/UCBRDVgUjMumB6tayjhJjPkQ

SVÄTÁ OMŠA BEZ ÚČASTI VERIACICH !
CHRISTUS SEMPER VIVIT - KRISTUS STÁLE ŽIVÝ !

Dôležité informácie a upresnenia v čase obmedzenia.

DANÉ OPATRENIA MAJÚ PREVENTÍVNY A OCHRANNÝ CHARAKTER A MAJÚ PRISPIEŤ K OCHRANE ĽUDÍ NA SLOVENSKU. NECH NÁS PÁN BOH CHRÁNI A PANNA MÁRIA SEDEMBOLESTNÁ OCHRAŇUJE ! Čítajte detaile tohto článku ...

LIVE PRENOS - SVÄTÁ OMŠA AŽ K VÁM

Nakoľko sme kvôli koronavírusu v obmedzenom režime slávenia sv. omší, rozhodli sme sa sprostredkovať Vám cez internet na živo (online) sv. omšu z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Sv. omša bude cez NTERNET NAŽIVO prenášaná v NEDEĽU 15. MARCA 2020 od 10.30 hod. Spoločne sa spojme éterom vo viere našich sŕdc! Nájdete nás na internete prostredníctvom nasledujúceho linku: https://www.youtube.com/channel/UCBRDVgUjMumB6tayjhJjPkQ
Live: https://youtu.be/PHEUc1ah_YE
SVÄTÁ OMŠA BEZ ÚČASTI VERIACICH!

Nahrávky na prevzatie vo formáte MP3
https://www.topolcany.fara.sk/mp3/2020/15-3-2020-Topolcany-Dusan-Argalas-homilia.mp3
https://www.topolcany.fara.sk/mp3/2020/15-3-2020-Topolcany-Dusan-Argalas-sv-omsa.mp3 

Pastiersky list diecézneho biskupa na 3. pôstnu nedeľu

Zverejňujeme znenie pastierskeho listu nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka v slovenskom aj maďarskom jazyku, ktorý sa mal čítať počas svätých Omší na 3. pôstnu nedeľu. List bude pre veriacich k dispozícii aj v tlačenej forme v jednotlivých farských chrámoch Nitrianskej diecézy.

Novoobnovené súsošia sv. Jozefa s Ježiškom a sv. Anny s Máriou

Novoobnovené súsošia sv. Jozefa s Ježiškom a sv. Anny s Máriou, ktoré sa nachádzajú vo Farskom kostole v Topoľčanoch. Začiatkom roka 2020 ich pre nás obnovili umeleckí majstri z firmy UMAR, ktorí zrenovovali aj našu organovú skriňu: Marián J. Švec a Dana Gromanová.
Sv. Anna a sv. Jozef, orodujte za nás a našu farnosť!

Modlitba sv. ruženca za zastavenie koronavírusu v stredu 11.3.2020 o 20:00 Hod.

Kresťania sa konečne "medzinárodne zmobilizovali" a všade po svete si posielajú správu, že v stredu 11.3.2020 o 20:00 Hod. sa všetci, ktorí chceme, zjednotíme na modlitbe slávnostného ruženca a korunky k Božiemu milosrdenstvu za zastavenie koronavírusu a tiež za ochranu našich rodín v širšom slova zmysle. Modlitba je spojená so zasvätením sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Sväté omše v TV LUX počas zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Vzhľadom k zákazu verejného slávenia bohoslužieb bude Televízia LUX vysielať sväté omše okrem tradičných časov aj v sobotu ráno, v nedeľu večer a v pracovné dni na poludnie. Sväté omše vysielané z Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Televízii LUX budú v období od 11. 3. do 23. 3. 2020 v nasledovných časoch:PONDELOK – PIATOK - 7:00 h, 12:00 h, 19:00 h
SOBOTA – 7:00 h, 18:00 h
NEDEĽA 15. 3. 2020 – 10:30 h, 18:00 h
NEDEĽA 22. 3. 2020 – 10:00 h, 18:00 h


Sväté omše i adorácie budú BEZ ÚČASTI ĽUDU.

Duchovné sväté prijímanie

Odporúča sa tým, ktorí z akejkoľvek príčiny nemôžu prijať Eucharistiu, aby si vzbudili dokonalú ľútosť nad hriechmi, úmysel a mohli tak „duchovne“ prijímať. Mnohí svätci z vlastnej skúsenosti dosvedčujú význam duchovného svätého prijímania. Veľký ctiteľ Eucharistie svätý Tomáš Akvinský hovorí, že duchovné sväté prijímanie je „vrúcnou túžbou prijať Ježiša a spojiť sa s ním, ako keby sme ho skutočne prijímali“. Svätý Ignác z Loyoly povzbudzuje v tom zmysle, že duchovné prijímanie je výborným prostriedkom na to, aby sme vrúcne a opravdivo pristupovali k svätému prijímaniu. Duchovné sväté prijímanie odporúčal aj Tridentský koncil.

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase. ZDROJ: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310023

Modlitba ľudu z 18. storočia v čase morovej epidémie - Biskupstvo Nitra

Na želanie nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka predkladáme veriacim text modlitby, ktorou sa ľud v 18. storočí modlil k Bohu a Panne Márii Sedembolestnej v čase morovej epidémie. Modlime sa. ZDROJ: http://www.biskupstvo-nitra.sk/modlitba-ludu-z-18-storocia-v-case-morovej-epidemie/

UZATVORENIE PASTORAČNÉHO CENTRA

Na základe aktuálnych nariadení Ústredného krízového štábu SR od utorka 10.3.2020 až do odvolania bude kompletne UZATVORENÉ Pastoračné centrum Farnosti Topoľčany (Family centrum a všetky jej klubovne). Všetky aktivity všetkých spoločenstiev sú v týchto priestoroch zrušené, nakoľko spoločné zhromažďovanie ľudí nie je v tomto čase vhodné a bezpečné. Ďakujeme za pochopenie. RKFÚ TOPOĽČANY

Preventívne opatrenia mesta Topoľčany a farnosti proti koronavírusu

Predseda Konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský publikoval pre veriacich preventívne odporúčania vzhľadom na ochranu obyvateľstva pred koronavírusom. Je to najmä dodržiavanie pokynov Úradu verejného zdravotníctva a častejšie umývanie rúk. Neodporúča sa momentálne organizovať pútnické zájazdy na Slovensku i do zahraničia a obmedziť spoločné podujatia len na liturgické slávenia. Na bohoslužby sa neodporúča, aby prichádzali ľudia, ktorí sú chorí alebo sa necítia dobre. V chrámoch sa dočasne odporúča nepoužívať sväteničky, z kostolných lavíc odložiť všetky veci a pri bohoslužbe možno vynechať znak pokoja. Všetkých ľudí sa prosí o zachovanie pokoja, uvážlivosti a rozvahy. A hlavne nepodliehať žiadnej panike – sú to len preventívne opatrenia.

PREVENTÍVNE OPATRENIA MESTA TOPOĽČANY

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.