Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase. ZDROJ: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310023

Modlitba ľudu z 18. storočia v čase morovej epidémie - Biskupstvo Nitra

Na želanie nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka predkladáme veriacim text modlitby, ktorou sa ľud v 18. storočí modlil k Bohu a Panne Márii Sedembolestnej v čase morovej epidémie. Modlime sa. ZDROJ: http://www.biskupstvo-nitra.sk/modlitba-ludu-z-18-storocia-v-case-morovej-epidemie/

UZATVORENIE PASTORAČNÉHO CENTRA

Na základe aktuálnych nariadení Ústredného krízového štábu SR od utorka 10.3.2020 až do odvolania bude kompletne UZATVORENÉ Pastoračné centrum Farnosti Topoľčany (Family centrum a všetky jej klubovne). Všetky aktivity všetkých spoločenstiev sú v týchto priestoroch zrušené, nakoľko spoločné zhromažďovanie ľudí nie je v tomto čase vhodné a bezpečné. Ďakujeme za pochopenie. RKFÚ TOPOĽČANY

Preventívne opatrenia mesta Topoľčany a farnosti proti koronavírusu

Predseda Konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský publikoval pre veriacich preventívne odporúčania vzhľadom na ochranu obyvateľstva pred koronavírusom. Je to najmä dodržiavanie pokynov Úradu verejného zdravotníctva a častejšie umývanie rúk. Neodporúča sa momentálne organizovať pútnické zájazdy na Slovensku i do zahraničia a obmedziť spoločné podujatia len na liturgické slávenia. Na bohoslužby sa neodporúča, aby prichádzali ľudia, ktorí sú chorí alebo sa necítia dobre. V chrámoch sa dočasne odporúča nepoužívať sväteničky, z kostolných lavíc odložiť všetky veci a pri bohoslužbe možno vynechať znak pokoja. Všetkých ľudí sa prosí o zachovanie pokoja, uvážlivosti a rozvahy. A hlavne nepodliehať žiadnej panike – sú to len preventívne opatrenia.

PREVENTÍVNE OPATRENIA MESTA TOPOĽČANY

Svätá omša "ZA ŽIVOT"

Podľa určenia Konferencie biskupov Slovenska v mesiaci marci 2020 sa každý marcový deň budú slúžiť v Nitrianskej diecéze sv. omše "Za život". V Topoľčianskom dekanáte sv. omša obetovaná na tento úmysel "Za život" bude slúžená vo Farnosti Topoľčany (mesto) vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v piatok 13. marca 2020 o 11.30 hod. Pozývame k tomuto liturgickému sláveniu aj ostatných veriacich a záujemcov.

Pretvárame svet 2020 - stretnutie mladých v nitre 27-29. marec

Zaži opäť akciu plnú skvelých hostí, dynamických workshopov a famóznej nálady. Tento ročník diecézneho stretnutia mladých v Nitre sa opäť odštartuje v marcový víkend a to piatkom 27 až do nedele 29. Môžeme sa tešiť na kopec pozvaných hostí, či na dynamiku workshopov. Pretvárame Svet opäť zamieša rôzne kuchyne národností a jazykov. http://www.psnitra.sk/

Dôležitý oznam pre nemocničnú kaplnku Božieho milosrdenstva v Topoľčanoch

Milí farníci, s okamžitou platnosťou dávame do pozornosti, že v nemocničnej kaplnke Božieho milosrdenstva v Topoľčanoch nebudú bývať sv. omše z dôvodu respiračných ochorení až do odvolania - boli zrušené aj návštevné hodiny. Budeme Vás včas informovať o obnove sv. omší. Ďakujeme Vám za pochopenie. Oznam bol vydaný na základe nariadenia riaditeľstva nemocnice v Topoľčanoch. V Topoľčanoch dňa 28.2.2020. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany Prajeme Vám požehnaný pôstny čas.

Pôstna aktivita 40x40

Máme tu pre Teba: 40 modlitebných úmyslov na 40 dní pôstneho obdobia. Prečítaj si každý deň príslušný evanjeliový úryvok a pomodli sa na daný úmysel desiatok svätého ruženca.

Sv. omše na Popolcovú stredu 26.2.2020

V stredu 26. februára sa začína pôstne obdobie. V daný deň je Popolcová streda, ktorá v celej Cirkvi je tradične dňom pokánia, pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu. Sv. omše na Popolcovú stredu budú nasledovne: vo farskom kostole v Topoľčanoch popri sv. omšiach o 6.00; 8.00 a 18.30 hod., bude pridaná takisto sv. omša napoludnie o 11.30 hod. V nemocničnej kaplnke bude sv. omša namiesto utorka v stredu o 16.15 hod. A vo filiálnom kostole v Nemčiciach sv. omša bude večer o 18.00 hod. Pri všetkých sv. omšiach sa bude individuálne udeľovať obrad značenia popolom.

Posolstvo Svätého Otca na Pôstne obdobie 2020

Na Pôstne obdobie aj tento rok vydal Svätý Otec František duchovné posolstvo. Prinášame ho v plnom znení v oficiálnom preklade publikovanom Konferenciou biskupov Slovenska. „V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20)

Popolcová streda – 26. február 2020 - Deň prísneho pôstu!

V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou. Tento rok pripadá na 26. februára 2020. Tento deň je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. V tento deň kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“, alebo „Kajajte sa a verte v evanjelium!“. Tento úkon zároveň vysvetľuje rozdiel medzi prísnym pôstom tento deň a prísnym pôstom na Veľký piatok. Prvý je pôstom pokánia za spáchané hriechy („zhrešil som, ani jesť nechcem, kým to nedám do poriadku“).
Druhý je pôstom, ktorý spomína Pán Ježiš: „No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť“ (Mt 9, 9).

Farár z Topoľčian, ktorý sa stal rožňavským biskupom

Pastiersky list rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika na 7. nedeľu cez rok (23.2.2020) pri príležitosti 75. výročia úmrtia rožňavského biskupa Michala Bubniča.

Spojená katolícka škola v Nitre Gymnázium sv. Cyrila a Metoda

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre otvára pre školský rok 2020/2021 denné bilingválne päťročné štúdium s druhým vyučovacím jazykom nemeckým a štvorročné všeobecné štúdium. Talentové prijímacie skúšky na bilingválne štúdium sa budú konať dňa 26. 3. 2020 a prijímacie skúšky na všeobecné gymnázium budú prebiehať v dňoch 11. 5 a 14. 5. 2020. Prihlášky na bilingválne štúdium je možné podať do 20. 02. 2020 a na všeobecné štúdium do 10. 04. 2020. Bližšie informácie o štúdiu, dôležitých termínoch a kritériách na prijatie nájdete na stránke školy www.gcm.sk.

Oznámenie občianského združenia Nádej Topoľčany

Oznamujeme všetkým priaznivcom a podporovateľom, že naše Občianske združenie Nádej Topoľčany v tomto roku 2020 NIEJE príjemcom 2% z dane. Vedenie OZ sa takto rozhodlo po zvážení svojich momentálnych personálnych možností. Ak sa v priebehu tohoto roku zlepší naša situácia a pridajú sa do nášho kolektívu noví členovia, obnovíme svoju činnosť v plnom rozsahu. Všetkým darcom 2%, ktorí nám chceli v tomto roku poukázať svoj podiel z dane, ďakujeme za dôveru, ale odporúčame, aby ich poukázali inej organizácii s podobným zameraním.
Predseda OZ Nádej
M. Faltus.

Termíny slávností v r. 2020

Dovoľujeme si vás informovať o termínoch slávností 1. sv. prijímania a slávnosti birmovania v našej farnosti v r. 2020. Všetky slávnosti budú v soboty o 10.00 hod.: Slávnosti 1. sv. prijímania:
Sobota 16. mája 2020 o 10.00 hod. – ZŠ Hollého
Sobota 23. mája 2020 o 10.00 hod. – ZŠ Škultétyho
Sobota 30. mája 2020 o 10.00 hod. – CZŠ sv. don Bosca
Sobota 6. júna 2020 o 10.00 hod. – ZŠ Tribečská
Sobota 13. júna 2020 o 10.00 hod. – ZŠ Gogoľova

Slávnosť birmovania: Sobota 20. júna 2020 o 10.00 hod. – všetci birmovanci
Naša mariánska púť: V dňoch 4.-6. septembra 2020

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Adorácia je cestou človeka k sebe samému.