RKFÚ - Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany

Úradné hodiny Rozpis sv. omší

Dnešné liturgické slávenie

Svätého Ondreja, apoštola
Evanjelium podľa Matúša
Mt 4, 18-22

Liturgické čítania

Farské oznamy

Prinášame vám každý týždeň aktuálne informácie.

Topoľčany Fil. Nemčice
img

Perla Nitrianskej diecézy

Pán dekan pripravuje do tlače obrazovú publikáciu o prácach, činnosti a živote,
ktoré vo farnosti prebehli za uplynulých 5 rokov jeho pôsobenia.
Kto má záujem o takúto publikáciu,
môže si ju v sakristii objednať najneskôr do budúcej nedele 3.12.
Výrobná hodnota je 19,90 € a úhrada je až pri prevzatí pred Vianocami
(viď plagát).

img

Dávame do pozornosti!

Tu nájdete dôležité informácie zo strany farnosti.

Otvorenie vernisáže umeleckej fotografie

Naša Farnosť Topoľčany v spolupráci s mestom Topoľčany, so zasvätenými sestrami Rodiny Panny Márie a so spoločnosťou MED - ART sme v utorok 21. novembra 2023 zorganizovali v rámci prebiehajúceho Roka kresťanskej kultúry otvorenie vernisáže umeleckej fotografie v Galérie mesta Topoľčany v budove radnice. Bola osobitne venovaná in memoriam katolíckemu kňazovi, fotografovi, grafikovi, dizajnérovi a básnikovi vdp. Mgr. Radoslavovi Gazdíkovi (* 28.9.1971 - + 5.8.2021). On svoju šľachetnú, umeleckú a nábožnú dušu odovzdal Stvoriteľovi pred dvoma rokmi krátko pred svojou...

Čítaj viac ...
Opravy striech na našich kostoloch v Topoľčanoch a Nemčiciach

V priebehu mesiaca novembra 2023 sme pristúpili k oprave kostolných striech na našich chrámoch tak v Topoľčanoch, ako aj v Nemčiciach. Obe tieto opravy si vyžiadala aktuálna situácia. Najskôr silný vietor zo začiatku novembra 2023 poškodil na jednom mieste strechu na farskom kostole v Topoľčanoch. Presnejšie na múrikovej rímse, ktorá je v zadnej časti chrámu priamo nad jaskyňou Lurdskej Panny Márie, silný náporový vietor zdvihol časť medeného plechu a preložil ho o 180 stupňov. Tým murivo rímsy úplne odhalil a...

Čítaj viac ...
Sme späť - Pieta i sv. Ján Nepomucký

V stredu 22. novembra 2023 boli opätovne nainštalované na svoje pôvodné miesto pri moste ponad riečku Chotina na Stummerovej ulici v Topoľčanoch obe obnovené kamenné sochy Piety - čiže Sedembolestnej Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého. Prešli renovačnou prácou kamenosochára a majstra, ktorým je pán Kazimír Csefalvay, ktorému patrí vďaka za jeho odbornú reštaurátorskú prácu. Ďakujeme však aj viacerým verejným inštitúciám a jednotlivcom - teda jedným slovom všetkým, ktorí na túto renováciu oboch sôch prispeli, pri nej pomohli a sa...

Čítaj viac ...
Priateľský florbalový zápas mladých medzi farnosťami Nemšová a Topoľčany

Neubehol ani rok a znova sa spoločenstvá mladých farností Nemšovej a Topoľčian stretli pri priateľskom florbalovom zápase. Toto stretnutie, konané 18. novembra 2023, sme začali ako obyčajne svätou omšou, tento raz vo Farskom kostole svätého Michala, archanjela v Nemšovej, ktorú celebroval pán kaplán Dominik a prítomný bol aj pán kaplán Mikuláš z tunajšej farnosti. Svätou omšou sme si pripomenuli život a svedectvo viery blahoslavenej Anky Kolesárovej, keďže sme sa stretli v ôsmy deň jej deviatniku. Po svätej omši sme sa...

Čítaj viac ...
Duchovná obnova pre mladých mužov vo veku 15-25 rokov

Pozývame mladých mužov vo veku od 15 do 25 rokov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v dňoch od 8. do 10. decembra 2023. Duchovná obnova určená mladým mužom bude na tému s názvom: „Aké je milé a dobré, keď bratia žijú pospolu“ (Ž 133). O ubytovanie a stravu je postarané v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda. Program duchovnej obnovy a prihlasovací formulár je zverejnený na našej webstránke https://www.ksnr.sk/10102-2/. Tešia sa na...

Čítaj viac ...
Boží služobník kňaz ALFONZ PAULEN

Bratislavská arcidiecéza začala v roku 2023 diecéznu fázu procesu blahorečenia rímskokatolíckeho kňaza Alfonza Paulena. Oficiálne otvorenie procesu blahorečenia sa uskutočnilo 11. apríla 2023 o 16:00 vo Farskom kostole sv. Anny v Šenkviciach, kde naposledy Alfonz Paulen pôsobil ako farár. A kde dnes pri farskom kostole sa nachádza hrob s jeho telesnými pozostatkami.

Čítaj viac ...
TOPOĽČANY
Volajte kňaza

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Svätyňa z nebies

prezentačné video

Sakrálne pamätihodnosti

prezentácia

Naše Topoľčianske Zvony
2:53
img

Prehľad diania

Terchovci zaplnili chrám

Vianočné sviatky oslavy Ježišovho narodenia nám prinášajú veľa duchovnej radosti. A koloritom Vianoc sú rovnako spevy kolied a vianočných piesní. Tým nesporným hitom Vianoc a piesňou piesní vianočného obdobia je...

Čítaj viac ...
Nová obyvateľka fary

V mesiaci novembri - presne každoročne 27. novembra - sa slávi milý mariánsky sviatok Nepoškvrnenej Panny Márie zázračnej medaily. Pred viacerými mesiacmi sme našli na oratóriu, čo je miestnosť nad...

Čítaj viac ...
Nová kaplnka v ZSS Penzión

Riadením Božím či zhodou okolností v deň tretieho výročia požehnania Nemocničnej kaplnky Božieho milosrdenstva v Topoľčanoch (23.11.2019) sme rovnako dňa 23. novembra 2022 s povolením nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka...

Čítaj viac ...
Vianočný obed pre núdznych

Bezprostredne pred vianočnými sviatkami Pánovho narodenia v piatok 23. decembra 2022 pripravila Komunita Sant´Egidio v Topoľčanoch v spolupráci s mestom a našou farnosťou vianočný obed pred núdznych ľudí. Za podpory...

Čítaj viac ...

MARIÁNSKA SVÄTYŇA

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MARIE V TOPOĽČANOCH

Je monumentálny chrám, ktorý sa nachádza v strede hlavného námestia M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Kostol začali stavať v r. 1792 a bol dokončený a posvätený v deň titulu chrámu 15.8.1802. V strede kostola je umiestnená milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie (z roku cca 1634), ktorá je vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku SR. K tejto soche stáročia putujú mnohí veriaci a na začiatku mesiaca septembra sa každoročne koná tradičná mariánska púť. Z tohto dôvodu ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska J. Em. Ján kardinál Scitovský dňa 15.8.1854 vyhlásil kostol za mariánsku svätyňu a osobne korunoval súsošie Sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym telom Pána Ježiša (preto majú postavy Pána Ježiša a Panny Márie na svojich hlavách pozlátené koruny). V roku 2019 bol náš Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch duchovne pričlenený k hlavnému mariánskemu chrámu k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto pričlenenia Apoštolská penitenciária Svätej stolice (Vatikánu) udelila v tomto kostole v určené dni možnosť získania plnomocných odpustkov.

Liturgický kalendár

Svätého Ondreja, apoštola

Dátum: 30. november 2023
Liturgická farba: Červená
Liturgický rok: 2023A1

Myšlienka dňa

Slovami možeš zatajiť čo chceš, ale skutky ťa prezradia.

image
image
image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup