Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Zamyslenie na 3. veľkonočnú nedelu - PRÍŤAŽLIVOSŤ A ZMYSLUPLNOSŤ ĽUDSKÉHO ŽIVOTA (DA)

V týchto jarných dňoch pri pohľade von oknom si môžeme všimnúť, ako žiara nového dňa preniká nočné temnoty, a tým uplynulá noc stráca svoju moc. Svit a lúče rána prežarujú tmu noci a jej nočný chlad je nahradený teplom príjemných slnečných lúčov. Spoločne sme tak vkročili do otáľajúceho, ale predsa len prebúdzajúceho sa jarného obdobia. Na lúkach a pasienkoch, ktoré boli ešte pred nedávnom zazimované, sa teraz zelenie tráva. A oziminy na poliach sa neisto, ale predsa, predierajú zo zeme na svetlo sveta, aby nám mohli dať úrodu v pravý čas. Listnaté a ovocné stromy rovnako už zaregistrovali, že slnko občas hreje oveľa viac a dni sú oveľa teplejšie. A tak aj oni začínajú sa predierať k jarnému životu. Vidíme pučať ich lístie a obdivujeme pestrosť ich kvetov. Jar je jedno z najkrásnejších ročných období a mnohí z nás ho máme vo všeobecnosti radi. A to nielen pre spomenuté prírodné fakty, ktoré sprevádzajú život na zemi, ale i pre to, že nám toto obdobie prináša elán, povzbudenie a nové nadšenie k životu.
Pokračujte v čítaní v detaile článku ...

Novéna o príhovor svätej Korony - za oslobodenie od choroby a núdze v ochorení corona-vírusom

Svätá KORONA sa uctieva v Katolíckej cirkvi ako mučenica. Žila okolo roku 160 po Kristovi v dnešnom Egypte v čase prenasledovania Cirkvi. Keď jej muža usvedčili ako kresťana, stála verne po jeho boku a poskytovala mu útechu a bezpečie. Aj sama zostala verná. Za svoje vyznanie ku Kristovi bola umučená; uviazaná medzi dve palmy a doslova roztrhnutá, keď jej mučiteľ rýchlym pohybom nechal uvoľniť ohnuté palmy nahor. Jej pamiatka sa uctieva 14. mája. V mariánskom kláštore v Aachene (Nemecko) sa nachádzajú relikvie tejto svätice. Svätá Korona sa od najstarších dôb mimoriadne uctieva, lebo sa považuje za patrónku proti chorobám a epidémiám. Touto novénou sa chceme pridať k tejto tradícii a prosiť o jej príhovor a Božiu ochranu pred chorobou a smrťou.

POSTUP PRÁC NA GENERÁLNEJ OPRAVE ORGANA V NEMČICIACH

Dňa 16. januára 2020 bola podpísaná Zmluva o dielo generálnej opravy organa v Kostole Ducha Svätého v Nemčiciach medzi Farnosťou Topoľčany a organárom Jánom Novákom. Celá zmluva aj s prílohou rozpočtu opráv je zverejnená na farskej webovej stránke (https://www.topolcany.fara.sk/clanky/generalna-oprava-organa-nemcice).

Po tomto dátumu prišlo postupne k rozobratiu píšťal organa a následne k ich odvezeniu do organárskej dielne. Na renovácii jednotlivých píšťal a membrán sa postupne svedomito pracuje. Súčasne sa stihol zakúpiť nový organový ventilátor a to ešte pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Po uplynutí pandémie sa bude za pomoci vysokozdvižnej techniky presúvať nový ventilátor do veže kostola a montovať spolu aj s novou vzduchovou rúrou do organa. Popri tom sa pomaly bude chystať plech na nové píšťaly a vyrábať nový mech. V kostole na organe ostala ešte demontáž časť zvyšných vzdušníc, ktoré sa v dohľadnom čase taktiež demontujú.
Čítajte viac v detaile článku ...

PARTE ČASOM NA WEBE MESTA

Viacerým z vás – osobitne po tieto časy mimoriadnej situácie pandémie – chýba informácia o zosnulých, ktorí po tieto dni zosnuli (R.I.P.). Chodiť neustále na prechádzku do mesta, aby si tam človek vo výveske pri kostole pozrel, či tam nie je vyvesené nejaké parte, nie je ani pohodlné ani praktické. Hoci veľa desaťročí to tak fungovalo...

Chceme vás preto informovať, že pracujeme na novej forme zverejňovania parte, čiže smútočnej informácie o úmrtí a pohrebe človeka, ktorý je z nášho mesta. Smútočná výveska pri kostole je v réžii farnosti. A tak predovšetkým sa v nej objavia smútočné oznámenia o našich farníkov. Nemusia sa tam však už objaviť napríklad informácie o zosnulých ľuďoch, ktorí pochádzajú z farnosti Topoľčany sv. Gorazda (Mravenisko) alebo z obcí Nemčice, Tovarníky či zosnulí z evanjelickej farnosti alebo zosnulí bez vyznanie. Hoci, keď nás pozostalí požiadajú, tak aj takého parte tam zverejňujeme.
Čítajte viac v detaile článku ...

Pozvánka - VEĽKÉ STRETNUTIE MODLITIEB MATIEK U NÁS DOMA – 24. až 26. apríla 2020

Milé mamy, pozdravujeme vás z Bratislavy. Tento týždeň nás čaká veľké stretnutie MM. Tohtoročné stretnutie bude iné ako všetky predchádzajúce. Je to prvýkrát, čo sa na ňom môžu zúčastniť všetky mamy z MM na Slovensku, aj tie, ktoré sa do Svitu nikdy nedostali. Počas veľkých stretnutí vo Svite bývala vždy nepretržitá adorácia za ochranu a vedenie Duchom Svätým. Tento rok bude počas celého stretnutia adorácia Božieho slova v domácnostiach našich modlitebníčok. Čítajte viac v článku ...

Zamyslenie na 2. veľkonočnú nedeľu - Ježiš vstupuje za zatvorene dvere a ukazuje neveriacemu Tomášovi svoje rany. (PB)

V amerických filmoch niekedy vidíme, že keď majú rodičia trochu staršie deti, neraz predtým ako vstúpia do izby svojej dcéry alebo syna, najskôr zaklopú. Vo chvíľach, keď možno vidia ako sa ich deti trápia, rodičia nechávajú etiketu bokom, rovno vstúpia do izby a dieťa utešujú a upokojujú. S podobným rodičovským postojom Krista sa stretáme aj vo Svätom písme. Posledná kniha Biblie – „Zjavenie svätého Jána“ nám napríklad predstavuje Krista, ktorý doslova „stojí pri dverách a klope“ (Zjv 3,20). A naozaj Pán klope na každé srdce v nádeji, že mu človek otvorí a príjme ho. Dnešné evanjelium nám však predstavuje Krista, ktorý keď vidí obavy a strach apoštolov, necháva „etiketu bokom“ – podobne ako milujúci rodič – a podľa opisu evanjelistu Jána prechádza rovno cez zatvorené dvere a upokojuje slovami: „Pokoj Vám!“ Spolu s apoštolmi tam však nachádza aj neveriaceho Tomáša, ktorému keď pred ôsmimi dňami apoštoli povedali, že tu bol Pán, neveril.
Čítajte ďalej detaile tohto článku ...

ZO ZÁKULISIA INTERNETOVÉHO VYSIELANIA BOHOSLUŽIEB (DA)

(Z mariánskej svätyne Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch)
Bol štvrtok 12. marca roku Pána 2020. S kolegom kňazom sme sa vracali autom z duchovných cvičení zo Zakopaného (PL). Boli sme ešte plní atmosféry exercičného centra v tejto tatranskej lokalite, v ktorej niekoľko dní kedysi pobudol aj pápež sv. Ján Pavol II. Jeho pobyt tam stále pripomína pamätná izba, v ktorej vtedy býval. Vracajúc sa ale do svojich farností, doliehala na nás oboch správa, ktorá nás zastihla priamo tam. Bola to skutočnosť, že začiatkom toho týždňa s okamžitou platnosťou od 10. marca 2020 bolo nariadené, aby sa neslávili verejné sv. omše v kostoloch na Slovensku. Naše myšlienky a spoločný rozhovor bol plný hodnotenia nevídanej situácie, ktorá nastala. Ako sme tak o tom hovorili, zrazu ma niečo napadlo. Keď máme významné sv. omše v našom farskom kostole, niekedy ich nahrávame a ponúkame pre pozretie na internete. Keďže som nešoféroval, zobral som teda mobil a poslal sms správu nášmu administratívnemu správcovi farskej webovej stránky Ing. Vladimírovi Chrenkovi. V správe stálo: „Srdečne pozdravujem. Chcem sa spýtať, bolo by možné najbližšiu nedeľu o 10.30 hod. prenášať sv. omšu priamo cez internet?“ Mobil som odložil a cestovali sme autom ďalej.
Čítajte ďalej v detaile článku ...

Zamyslenie na Veľkonočný pondelok - LÚČ ZMŔTVYCHVSTANIA (DA)

V austrálskom veľkomeste Melbourne sa v jednom z jeho nádherných parkov nachádza vojenský pamätník Shrine of Remembrance. Mohli by sme to preložiť ako Monument pamätnej spomienky. Pamätník je postavený z kamenných kvádrov v monumentálnom architektonickom štýle so 16 iónskymi vstupnými stĺpmi, ktorý tak pripomína staré baziliky Rímskeho impéria. Bol otvorený v roku 1934 na vďačnú pamäť dobrovoľníkom, ktorí pochádzali z Austrálie a zahynuli počas Prvej svetovej vojny, ktorá sa skončila kapituláciou 11. novembra 1918 o 11.00 hod. Súčasne sa neskôr toto miesto stalo pamätníkom nasledujúcich obetí, najmä z Druhej svetovej vojny. Je to súčasne múzeum a rovnako náučné miesto spoznávania minulosti.
Čítajte ďalej v detaile článku ...

Zamyslenie na Veľkonočnú nedeľu - ALELUJA ŽIVOTA (DA)

Jeden z najkrajších pohľadov na slovenskú krajinu je zaiste pohľad z Lomnického či Gerlachovského štítu. Kto to zažil, určite mi dá za pravdu. Človekovi sa tak z týchto najvyšších miest Slovenska naskytne úžasný a podmaňujúci výhľad a rozhľad, keď za dobrej viditeľnosti svoju rodnú hruď vidí „ako na dlani“. Pri tomto pohľade človek aj zabudne na námahu, ktorá ho stála, keď na tento vrchol vystupoval.
Čítajte ďalej v detaile článku ...

Zamyslenie na Bielu sobotu - Kristov kríž – most medzi nebom a zemou (DA)

V roku 2017 jedna vysoká škola v Brne v Českej republike so zameraním na staviteľstvo uskutočnila pod vedením svojho prednášajúceho docenta praktickú výučbu. Vysokoškoláci dostali za úlohu po praktickej stránke vytvoriť model mosta. Mosta, ktorý by spĺňal nielen estetické kritéria vizáže, ale aj kritériá projektantské a statické. Model mosta nemal byť ťažší ako 300 gramov a jeho dĺžka sa pohybovala okolo jedného metra. A tak dvojice študentov ich modelovali a lepili zväčša z ľahkého dreva alebo podobných materiálov. Modelov spolu vytvorili 18 a boli najrôznejších tvarov. Niektoré boli oblúkové, iné mali rovné a zvislé línie, ďalšie sa tiahli do výšky so spustenými lanami, ktoré most držali. V zadanej úlohe nebolo zámerom len modely mostov vytvoriť a vystaviť. Nasledovala taktiež záťažová skúška na ich pevnosť a statiku. Každý model tak dali na dva vyvýšené podstavce a postupne ho zaťažovali. Na časť mosta, po ktorej mala ísť doprava, sa zaradom pridávali zaťažujúce železné pláty. Pribúdali jeden po druhom, až nakoniec po niekoľkom pridanom železnom plátku most povolil a sa zrútil. Víťazom súťaže bol model mosta, ktorý pri stanovených kritériách zniesol najväčšiu záťaž.
Čítajte ďalej v detaile článku ...

Atypická VEĽKÁ NOC 2020

Nakoľko máme pred sebou netradičné slávenie Veľkej noci 2020, predsa len plánujeme našim farníkom a priaznivcom sprostredkovať prostredníctvom internetu (online) liturgické slávenia z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch počas Vo svätého týždňa.

        Všetky tu zmienené liturgické slávenia budú naživo. Z dôvodu osobnej neúčasti veriacich a primeranej asistencie, budú obrady náležite upravené podľa liturgických predpisov a odporúčaní, ktoré vydala Svätá Stolica a Biskupský úrad v Nitre. 
        Zverejňujeme prehľad rozpisu termínov liturgických slávení, ktoré budeme naživo cez internet (YouTube a Facebook) prenášať (časy našich prenosov sme prispôsobili tak, aby sa neprekrývali s liturgickými sláveniami Svätého otca pápeža Františka vo Vatikáne).

Podrobnosti na prenos sv. omší nájdete zakaždým na farskej webovej stránke: https://www.topolcany.fara.sk

Presný YouTube PLAY LIST prenosov Veľkej noci nájdete na tejto linke:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIIn0-LFvvIpb1kNihcX2Kw-G0TmUZYV7

YouTube kanál našej farnosti je na linke:
https://www.youtube.com/channel/UCBRDVgUjMumB6tayjhJjPkQ

Na sociálnej sieti Facebook nadchádzajúce prenosy nájdete vždy postupne na tejto linke:
https://www.facebook.com/topolcany.fara.sk/live/

Všetky liturgické slávenia sú BEZ OSOBNEJ ÚČASTI VERIACICH !

CHRISTUS SEMPER VIVIT – KRISTUS JE STÁLE ŽIVÝ !

Zamyslenie z veľkopiatočnej kázne - BOZK LÁSKY (DA)

Britská skupina Coldplay vydala filmové spracovanie svojho živého koncertu, ktorý mala v brazílskej metropole Sao Paulo (8.11.2017). Vypredaný a desiatkami tisíc návštevníkmi nabitý futbalový štadión bol svedkom úžasnej atmosféry a vystúpenia tejto svetovo známej hudobnej skupiny. Laserová šou, ktorá sprevádzala koncert, len dotvárala a umocňovala veľkolepú atmosféru koncertu. Prispeli k tomu členovia skupiny, ktorí do koncertu vložili viaceré pozoruhodné prvky. Nebol to koncert len s čelným pódiom, na ktorom by kapela hrala a spievala. Z nej totiž do davu priaznivcov vychádzalo ešte úzke, ale dosť dlhé pódium. To spôsobilo, že čelný spevák mnohokrát vybehol po tomto pódiu až takpovediac do prostred stojace davu návštevníkov a tam spieval. Všetkých prítomných však dojal aj moment, keď uprostred koncertu zrazu členovia skupiny zložili svoje hudobné nástroje a uličkou sa vybrali medzi ľudí. Prišli až do rohu plochy štadióna, kde pre nich bolo pripravené maličké pódium a ich ďalšie hudobné nástroje. Svoje krátke vystúpenie uviedli slovami, že malá plocha tohto pódia má rozlohu miestnosti, kde skupina sa v r. 1996 prvýkrát zišla a začala hrať. Zrazu mnohí hostia, čo boli ďaleko od hlavného pódia, sa cítili ocenení, pretože v daných chvíľach skupina hrala sťaby na „dosah ich ruky“, úplne blízko pri nich. Ba takpovediac medzi nimi.
Čítajte ďalej v detaile článku ...

Modlitba pri Božom hrobe

Dobrotivý nebeský Otče,
kľačiac pred týmto svätým hrobom, obetujem na Tvoju česť a chválu Tvojho najmilšieho Syna, so všetkými jeho zásluhami. Túto svoju obetu spájam s tou láskou, s ktorou si ho poslal na svet, a s tou obetou, s ktorou sa on Tebe obetoval pri poslednej večeri a na kríži. Spájam ju s láskou, chválou a s úctou Bohorodičky i všetkých svätých a s plesaním môjho strážneho anjela.
Amen.

Zamyslenie k Veľkému piatku (DA)

Každý z nás vo svojom živote mal a možno i teraz má nejaký kríž. Niekto má problémy so svojim životným partnerom, iní majú starosti s deťmi, ďalší môže mať nepríjemnosti na pracovisku či so zamestnaním, a to už ani nehovoriac o našich vlastných osobných problémoch. Bez kríža akoby sa ani nedalo žiť na tomto svete. A vidíme to všetci spoločne, ako na nás všetkých doľahla príťaž pandémie vírusu, ktorý zmenil štýl nášho života, zvyklostí i obraz sveta.

Pokračujte v čítaní v detaile článku ...

Zamyslenie na Zelený štvrtok - ustanovenie Eucharistie - (PB)

Zvyčajne, keď človek v dospelosti opustí rodný kraj, s obľubou a nostalgiou sa vo svojich spomienkach vracia späť na miesto, kde vyrastal; do dediny, kde trávil svoje bezstarostné detské roky; kde sa hrával na ulici či na dvore, keď mal možno ešte všetkých príbuzných na žive... Ak ide o človeka, ktorý bol ako dieťa chudobný, no teraz sa stal bohatý či slávny, neraz neváha dokonca prejaviť túto lásku k danému miestu aj konkrétne. Dá tam vybudovať nemocnicu, sponzoruje školu, možno postaví domov dôchodcov – a to všetko celebrita urobí na vlastné náklady. Skrátka: investuje do rodného mesta, z čoho následne čerpajú aj samotní obyvatelia.

Pokračujte v čítaní v detaile článku ...

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Adorácia je cestou človeka k sebe samému.