Svadba v Káne Galilejskej
Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu ...
04.3.2018
Pošli to ďalej - Odpustenie
Odpustenie síce nezmení minulosť, ale dáva šancu budúcnosti.
26.2.2018
Ján Krstiteľ
A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, ...
19.2.2018

Z KALENDÁRA

6 medailónov významných kresťanských osobností

 

Z kalendára výročí v prvom polroku 2018
Z kalendára výročí v druhom polroku 2017
Z kalendára výročí v prvom polroku 2017
Z kalendára výročí v druhom polroku 2016
Z kalendára výročí v prvom polroku 2016
Z kalendára výročí v druhom polroku 2015
Z kalendára výročí v prvom polroku 2015
Z kalendára výročí v druhom polroku 2014
Z kalendára výročí v prvom polroku 2014
Z kalendára výročí v druhom polroku 2013
Z kalendára výročí v prvom polroku 2013

Zostavil: Dušan Jedinák

 

Kiež všetky tvoje cesty vedú k cieľu.
Kiež ti vietor vždy fúka iba do chrbta.
Kiež slnečné lúče vždy ohrievajú tvoju tvár
a dážď jemne padá na tvoje polia.
A kým sa stretneme znova, nech ťa Boh drží vo svojich dlaniach.

(Írske požehnanie)

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Svätci to dokázali, prečo nie ja?