Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

KŇAZI - RODÁCI
Údaje spracoval: vdp. Mgr. Lukáš Ložek


Prehlásenie ohľadom osobných údajov:

Tento zoznam je privátnym dielom a
údaje v ňom sú zozbierané len na študijné a historiografické účely.
Na základe stanoviska Úradu na ochranu osobných údajov SR zo dňa 13.7.2018,
sa preto na toto dielo – ako na záujmovú činnosť privátnej osoby,
nevzťahujú predpisy Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Hovoriť znamená deliť sa. Počúvať znamená milovať.
Neznámy autor