Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

GENERÁLNA OPRAVA ORGANU

Rozpočet a popis prác generálnej opravy organu - Topoľčany
Rozpočet renovácie organovej skrine
Zaujímavosti o organe

Webová stránka reštaurátorov, ktorí budú renovovať našu organovú skriňu:
 
Webová stránka organára, ktorý robí generálnu opravu nášho organu:
http://organarnovak.vlastnyweb.sk/

Priebeh prác na organe 8. augusta 2019 - Hrací stôl

Pán organár nám posiela zopár fotiek hracieho stola na porovnanie.

Priebeh prác na organe 25. 7. 2019 Potlaha + hrací stôl

Bola vymenená storočná podlaha k organu.

Priebeh prác na organe 8. júla 2019

Generálna oprava hracieho stola a jeho súčastí

Priebeh prác na organe 22. júna 2019

Píšťaly druhého manuálu a pedálu osadené, naintonované a naladené.

Priebeh prác na organe 18. mája 2019

Dnešným dňom sú zrekonštruované registrové miešky a cievkové relé II.manuálu.

Priebeh prác na organe 11. mája 2019

Práce pokračujú na generálnej oprave Organa II. Manuál Všetky píšťaly sú demontované a odvezené v dielni. Pracuje sa na čistení a oprave píšťaľ, píšťaľníc .

Priebeh prác na organe 6. februára 2019

Dnešným dňom na 90 percent je umytá organová skriňa z vnútornej strany a zaimpregnovaná proti drevokaznému hmyzu ( preto tá vôňa terpentínového oleja v kostole). Otvorené boli registrové kancely a vyňaté registrové miešky. V najbližších dňoch sa budú odvážať píšťalnice a čisťiť registrové kancely. S pozdravom Ján Novák - organár

Priebeh prác na organe 2. februára 2019

Dnešným dňom sú naimpregnovné všetky drevené píšťaly organa proti drevokaznému hmyzu. Vymenené boli membrány na primárnom a sekundárnom relé. Na tómových lištách ešte treba vymeniť cca 40 percent membrán. V pondelok 4.2. sa začne umývanie a konzervovanie korpusu organovej skrine zvnútra. S pozdravom Ján Novák - organár

Priebeh prác na organe 29. januára 2019

Organ s lešením je pripravený pre umeleckú renováciu.

Priebeh prác na organe 28. januára 2019

Dnes som dorozoberal všetky píšťaly v pedáli. Myslel som, že to budem robiť pri druhej etape, ale zistil som, že by som tie dlhé 6 metrové píšťaly registra Violon 16´ a Salicetbass 16´ von s organa nedostal keby neboli rozobrané píšťaly prvého manuálu. Poprosím aby maliari tú stenu zamaľovali. Ján Novák - organár

Priebeh prác na organe 18. januára 2019

Ján Novák - organár: posielam Vám pár záberov z rozoberania a pár fotiek z dielne. 70 percent píšťal je umytých, nasleduje ich oprava. V kostole sú demontované všetky časti ako tónové lišty a všetky relé, ktoré prejdu obnovou.

Zahájenia prác na organe

Takto vyzerá náš organ z vnútra. Je rozobratá polovica vnútra organu.

ZAUJÍMAVOSTI O NAŠOM ORGANE - Charakteristika organa

Dvojmanuálový 24 registrový organ má pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice s registrovými kancelami. Rozsah manuálov C – f3, na oboch manuáloch sú vybudované superspojky po f4, teda 66 tónov, rozsah pedálu C – d1, 27 tónov. Traktúry sú pneumatické tlakové. Kovové (olovené) rúrky traktúr boli vymenené za rúrky z umelej hmoty. V hracom stole zostali rúrky z olova. V sokli ľavej časti organovej skrine je veľký plavákový mech s dvoma čerpacími mechmi. Páky oboch čerpacích mechov sú na ľavej strane organovej skrine. Čerpadlo vzduchu (ventilátor) od nemeckej firmy Laukhuff je umiestnené v miestnosti za chórom. V nástroji sa nachádzajú tri extenzie, dve na prvom manuály (Oktáva 4´ a Fugara 4´) a jedna v pedáli Oktávbas 8´. Nástroj bol postavený pravdepodobne tesne po prvej svetovej vojne v roku 1921, ako svedčia písomné záznamy vtedajšieho farára, ktorý sa veľmi pričinil o zakúpenie a stavbu organa. Dispozičné zmeny na druhom manuály boli urobené niekedy v 70. rokoch minulého storočia. Z tejto opravy sú aj nepôvodné biele registrové sklopky.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Žiť z lásky znamená vyhnať všetok strach, všetky spomienky na viny minulosti. Moje hriechy ma už neznepokojujú. Zničil ich Boží oheň.
sv.Terezka