Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

GENERÁLNA OPRAVA ORGANU

Rozpočet a popis prác generálnej opravy organu - Topoľčany
Rozpočet renovácie organovej skrine
Zaujímavosti o organe

Webová stránka reštaurátorov, ktorí budú renovovať našu organovú skriňu:
 
Webová stránka organára, ktorý robí generálnu opravu nášho organu:
http://organarnovak.vlastnyweb.sk/

Priebeh prác na organe 8. augusta 2019 - Hrací stôl

Pán organár nám posiela zopár fotiek hracieho stola na porovnanie.

Priebeh prác na organe 25. 7. 2019 Potlaha + hrací stôl

Bola vymenená storočná podlaha k organu.

Priebeh prác na organe 8. júla 2019

Generálna oprava hracieho stola a jeho súčastí

Priebeh prác na organe 22. júna 2019

Píšťaly druhého manuálu a pedálu osadené, naintonované a naladené.

Priebeh prác na organe 18. mája 2019

Dnešným dňom sú zrekonštruované registrové miešky a cievkové relé II.manuálu.

Priebeh prác na organe 11. mája 2019

Práce pokračujú na generálnej oprave Organa II. Manuál Všetky píšťaly sú demontované a odvezené v dielni. Pracuje sa na čistení a oprave píšťaľ, píšťaľníc .

Priebeh prác na organe 6. februára 2019

Dnešným dňom na 90 percent je umytá organová skriňa z vnútornej strany a zaimpregnovaná proti drevokaznému hmyzu ( preto tá vôňa terpentínového oleja v kostole). Otvorené boli registrové kancely a vyňaté registrové miešky. V najbližších dňoch sa budú odvážať píšťalnice a čisťiť registrové kancely. S pozdravom Ján Novák - organár

Priebeh prác na organe 2. februára 2019

Dnešným dňom sú naimpregnovné všetky drevené píšťaly organa proti drevokaznému hmyzu. Vymenené boli membrány na primárnom a sekundárnom relé. Na tómových lištách ešte treba vymeniť cca 40 percent membrán. V pondelok 4.2. sa začne umývanie a konzervovanie korpusu organovej skrine zvnútra. S pozdravom Ján Novák - organár

Priebeh prác na organe 29. januára 2019

Organ s lešením je pripravený pre umeleckú renováciu.

Priebeh prác na organe 28. januára 2019

Dnes som dorozoberal všetky píšťaly v pedáli. Myslel som, že to budem robiť pri druhej etape, ale zistil som, že by som tie dlhé 6 metrové píšťaly registra Violon 16´ a Salicetbass 16´ von s organa nedostal keby neboli rozobrané píšťaly prvého manuálu. Poprosím aby maliari tú stenu zamaľovali. Ján Novák - organár

Priebeh prác na organe 18. januára 2019

Ján Novák - organár: posielam Vám pár záberov z rozoberania a pár fotiek z dielne. 70 percent píšťal je umytých, nasleduje ich oprava. V kostole sú demontované všetky časti ako tónové lišty a všetky relé, ktoré prejdu obnovou.

Zahájenia prác na organe

Takto vyzerá náš organ z vnútra. Je rozobratá polovica vnútra organu.

ZAUJÍMAVOSTI O NAŠOM ORGANE - Charakteristika organa

Dvojmanuálový 24 registrový organ má pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice s registrovými kancelami. Rozsah manuálov C – f3, na oboch manuáloch sú vybudované superspojky po f4, teda 66 tónov, rozsah pedálu C – d1, 27 tónov. Traktúry sú pneumatické tlakové. Kovové (olovené) rúrky traktúr boli vymenené za rúrky z umelej hmoty. V hracom stole zostali rúrky z olova. V sokli ľavej časti organovej skrine je veľký plavákový mech s dvoma čerpacími mechmi. Páky oboch čerpacích mechov sú na ľavej strane organovej skrine. Čerpadlo vzduchu (ventilátor) od nemeckej firmy Laukhuff je umiestnené v miestnosti za chórom. V nástroji sa nachádzajú tri extenzie, dve na prvom manuály (Oktáva 4´ a Fugara 4´) a jedna v pedáli Oktávbas 8´. Nástroj bol postavený pravdepodobne tesne po prvej svetovej vojne v roku 1921, ako svedčia písomné záznamy vtedajšieho farára, ktorý sa veľmi pričinil o zakúpenie a stavbu organa. Dispozičné zmeny na druhom manuály boli urobené niekedy v 70. rokoch minulého storočia. Z tejto opravy sú aj nepôvodné biele registrové sklopky.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sila neznamená vyhnúť sa rane, či dať ju prv než iný. Sila znamená nebáť sa dostať ranu, ak je to nutné riziko, ktoré musíme podstúpiť na ceste životom. Čiže riziko, ktoré musíme prijať pri hľadaní životného šťastia, či pri viere v ideály ľudskosti.