RKFÚ - Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany

Úradné hodiny Rozpis sv. omší

Dnešné liturgické slávenie

Pondelok po 2. adventnej nedeli
Evanjelium podľa Lukáša
Lk 5, 17-26

Liturgické čítania

Farské oznamy

Prinášame vám každý týždeň aktuálne informácie.

Topoľčany Fil. Nemčice
Vo štvrtok 8.12. je cirkevne prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Sv. omše v našej Farnosti Topoľčany budú nasledovne:
Topoľčany: (farský kostol): 6.30; 8.00; 11.30; 17.00; 18.30 hod.
Nemčice: (filiálny kostol): 18.00 hod. (V stredu večer sv. omša v Nemčiciach nebude, bude vo štvrtok.)
Poznámka: Vo štvrtok 8.12. bude adorácia vo farskom kostole v Topoľčanoch iba popoludní v čase 12.30 – 16.30 hod.

img

Dávame do pozornosti!

Tu nájdete dôležité informácie zo strany farnosti.

Vreckový kalendár pre teba po celý rok 2023 - Páter Frank MSC

Páter Frank Vandegehuchte MSC, náš nemocničný duchovný, pripravil pre nás vreckový kalendár s názvom pre teba po celý rok 2023. Máte možnosť si ho zadarmo stiahnuť v elektronickej forme na uvedenej linke: MSC2023Vnutro.pdf.
Kalendár v tlačenej forme si budete môcť zakúpiť v sakristií farského kostola po sv. omšiach. Jeho cena bude 3,- €/kus. Pri väčšom odbere, prosíme, kontaktovať priamo pátra Franka.

Čítaj viac ...
Nová kaplnka v ZSS Penzión

Riadením Božím či zhodou okolností v deň tretieho výročia požehnania Nemocničnej kaplnky Božieho milosrdenstva v Topoľčanoch (23.11.2019) sme rovnako dňa 23. novembra 2022 s povolením nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka (prot. č. 883/2022) slávnostne požehnali novozriadenú kaplnku v Zariadení sociálnej starostlivosti Penzión na ulici Československej armády v Topoľčanoch. Je zasvätená Panne Márii Matke ustavičnej pomoci (viď Pamätnú listinu obradu požehnania). Sme vďační Pánu Bohu i vedeniu sociálneho zariadenia, že sme spoločným úsilím mohli vytvoriť tento sakrálny a bohoslužobný priestor, ktorý...

Čítaj viac ...
TOPOĽČANY
Volajte kňaza

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Svätyňa z nebies

prezentačné video

Sakrálne pamätihodnosti

prezentácia

Naše Topoľčianske Zvony
2:53
img

Prehľad diania

Modlitby otcov 2022

29.11.2022 sa uskutočnilo stretnutie mužov, otcov na modlitbách, ktoré organizovalo spoločenstvo hnutia Modlitieb otcov vo farskom kostole. Stretnutie začalo účasťou na svätej omši, kde sa nám prihovoril výpomocný duchovný otec...

Čítaj viac ...
Týždeň Cirkvi pre mládež

V dňoch 14.-20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež s mottom: „Aby vo farnostiach pulzovalo mladé srdce“. Aj touto cestou vás všetkých teda pozývame k modlitbe za mladých....

Čítaj viac ...
Obnovené ďalšie kňazské hroby

Dušičkové obdobie, ako ľudovo ľudia nazývajú obdobie od 1. do 8. novembra, nám dáva vždy vhodnú príležitosť nezabúdať na hroby našich predkov. V tomto duchu nechce ani naša Farnosť Topoľčany...

Čítaj viac ...
Stretnutie birmovancov

Všetkým prihláseným birmovancom v tomto čase príde e-mail na ich uvedenú e-mailovú adresu s podrobnosťami prípravy a kópia e-mailu pôjde automaticky na mail ich rodičom. Prvé osobné stretnutie prihlásených birmovancov...

Čítaj viac ...

MARIÁNSKA SVÄTYŇA

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MARIE V TOPOĽČANOCH

Je monumentálny chrám, ktorý sa nachádza v strede hlavného námestia M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Kostol začali stavať v r. 1792 a bol dokončený a posvätený v deň titulu chrámu 15.8.1802. V strede kostola je umiestnená milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie (z roku cca 1634), ktorá je vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku SR. K tejto soche stáročia putujú mnohí veriaci a na začiatku mesiaca septembra sa každoročne koná tradičná mariánska púť. Z tohto dôvodu ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska J. Em. Ján kardinál Scitovský dňa 15.8.1854 vyhlásil kostol za mariánsku svätyňu a osobne korunoval súsošie Sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym telom Pána Ježiša (preto majú postavy Pána Ježiša a Panny Márie na svojich hlavách pozlátené koruny). V roku 2019 bol náš Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch duchovne pričlenený k hlavnému mariánskemu chrámu k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto pričlenenia Apoštolská penitenciária Svätej stolice (Vatikánu) udelila v tomto kostole v určené dni možnosť získania plnomocných odpustkov.

Liturgický kalendár

Pondelok po 2. adventnej nedeli

Dátum: 05. december 2022
Liturgická farba: Fialová
Liturgický rok: 2023A1

Myšlienka dňa

V tomto živote našim každodenným chlebom musí byť trpezlivosť. A najviac trpezlivosti musíme mať sami so sebou.

(F.Saleský)

image
image
image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup