Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.
Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej ...
29.1.2020
Priebeh prác na organe 17. januára 2020
Demontáž píšťal a súčastí organa
29.1.2020
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
29.1.2020

BOHOSLUŽOBNÉ MIESTA VO FARNOSTI

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie (r. 1802) – mariánska svätyňa

Adresa: Nám. M. R. Štefánika (parc. č.: 1), 955 01 Topoľčany

Kostol Ducha Svätého (r. 1780) – filiálka Nemčice

Adresa: Školská 396/111, 955 01 Nemčice (p. Topoľčany)

Nemocničná kaplnka Božieho milosrdenstva (r. 2019)

Adresa: Pavlovova 17, 955 01 Topoľčany (v hlavnej budove nemocnice)

Kaplnka Božského Srdca (r. 1996) – ZŠ sv. Don Bosca

Adresa: Ľ. Fullu 2805/6, 955 01 Topoľčany

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (r. 1997) – SZŠ sv. Vincenta de Paul

Adresa: Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany

Kaplnka Panny Márie Karmelskej (r. 1750)

Adresa: Krušovská 1604/38, 955 01 Topoľčany (v súčasnosti mimo činnosti)

Kaplnka Božského Srdca (r. 1991) – ZSS Môj domov

Adresa: P.O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Zariadenie pre seniorov Komfort

Príležitostné bohoslužobné miesto: Adresa: Podjavorinskej 2120, Topoľčany

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina. Tisíc raz buď zdravas, Mária pros za nás!