SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

BOHOSLUŽOBNÉ MIESTA VO FARNOSTI

V našej Farnosti Topoľčany sú viaceré bohoslužobné miesta, kde sa pravidelne alebo príležitostne slúžia sv. omše. Tu vám predstavujeme, ktoré sú to bohoslužobné miesta:

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie (r. 1802) – mariánska svätyňa

Adresa: Nám. M. R. Štefánika (parc. č.: 1), 955 01 Topoľčany

Kostol Ducha Svätého (r. 1780) – filiálka Nemčice

Adresa: Školská 396/111, 955 01 Nemčice (p. Topoľčany)

Nemocničná kaplnka Božieho milosrdenstva (r. 2019)

Adresa: Pavlovova 17, 955 01 Topoľčany (v hlavnej budove nemocnice)

Kaplnka Božského Srdca (r. 1996) – ZŠ sv. Don Bosca

Adresa: Ľ. Fullu 2805/6, 955 01 Topoľčany

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (r. 1997) – SZŠ sv. Vincenta de Paul

Adresa: Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany

Kaplnka Panny Márie Karmelskej (r. 1750)

Adresa: Krušovská 1604/38, 955 01 Topoľčany (v súčasnosti mimo činnosti)

Kaplnka Božského Srdca (r. 1991) – ZSS Môj domov

Adresa: P.O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Zariadenie pre seniorov Komfort

Príležitostné bohoslužobné miesto: Adresa: Podjavorinskej 2120, Topoľčany

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.