Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Vianočný program TV LUX

Katolícka Televízia LUX šíri od svojho vzniku duchovné a ľudské hodnoty. Práve na ne sa zameriava aj počas najkrajších sviatkov v roku. TV LUX pripravila pre svojich divákov program o hĺbke a zmysle vianočného tajomstva.

Benedikt XVI. na Anjel Pána: Betlehem je symbolom pokoja i výzvou k nemu

Vatikán (20. decembra 2009, RV) – Na Štvrtú adventnú nedeľu sa na Námestí sv. Petra zhromaždili veriaci, aby sa napoludnie pomodlili Anjel Pána spolu so Svätým Otcom. Námestie už zdobí vianočný strom, ale betlehem ešte zahaľuje plátno. Benedikt XVI. sa prítomným prihovoril z okna svojej pracovne týmito slovami:

VIANOČNÉ PRIANIE

Opäť sú tu Vianoce. Príležitosť, šanca a možnosť otvoriť sa pre dary, ktoré nám chce Boh dať. Tak Vám všetkým, svojim farníkom chcem popriať: POKOJ – kde vládne chaos, LÁSKU – kde vládne nenávisť, NÁDEJ – kde vládne zúfalstvo, RADOSŤ – kde vládne smútok, VERNOSŤ – kde vládne zrada, SILU – kde vládne bezmocnosť, VYSLOBODENIE – kde vládne spútanosť, ZÁCHRANU – kde vládne skaza, ŽIVOT – kde vládne smrť, SPÁSU – záchranu našich životov. Požehnané a milostiplné Vianoce Vám vyprosuje Váš farár Marián Dragúň

Poslostvo Urbi et Orbi Benedikta XVI.

Drahí bratia a sestry v Ríme a na celom svete, ako aj vy, mužovia a ženy milovaní Kristom! Dnes nad nami zažiarilo svetlo, pretože sa pre nás narodil Pán.

Prianie do Nového roka

Dnes na liste v kalendári prvý deň je v januári. Preto verný starým zvykom pripájam sa k vinšovníkom a prajem vám v novom roku úspech v každom žitia toku, veľa šťastia, zdravia veľa, všetko, čo si srdce želá. Požehnaný Nový rok a v ňom každý krok.

Homília Benedikta XVI. na slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Vatikán (1. januára, RV) - Pri liturgickej slávnosti Panny Márie Bohorodičky 1. januára 2010 v Bazilike sv. Petra sa Benedikt XVI. prihovoril veriacim nasledujúcou homíliou:

Adventný veniec

Na budúcu sobotu(28.11) pri večernej svätej omši a potom v nedeľu (29.11) pri svätej omši o 10:30 h sa budú v našom farskom kostole posviacať adventné vence, ktoré si môžu veriaci priniesť a potom sa spoločne pri nich v rodinách modlievať počas adventu.

Kristus kráľ – Kráľ lásky

On založí kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svätosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja . Jemu budú slúžiť všetky národy, kmene a jazyky. Jeho vláda je večná, nikdy nezanikne a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. (1. čít. na sviatok, Dan 7, 13 – 14).

Komentár: Kresťania verzus ateisti, 1:0

Do slovenských i českých kníhkupectiev dorazila výnimočná knižka Křesťanství a ateismus úplně jinak, ktorú napísal americký autor Dinesh D`Souza. Ide o zdrvujúcu a veľmi presvedčivú kritiku ateistického svetonázoru.

Máte požehnané auto?

Naše cesty a parkoviská sú plné aut. Často počúvame o haváriách s tragickými následkami a sme svedkami čoraz väčšej agresivity účastníkov cestnej premávky na cestách. Zvýšenie bezpečnosti na cestách je otázkou svedomia a morálnej zodpovednosti. Vedomie, že aj za volantom sa máme správať podľa Božích prikázaní a že potrebujeme Božie požehnanie a ochranu anjelov strážnych môže napomôcť k väčšej tolerancii na cestách. Preto Vám farský úrad ponúka možnosť požehnania Vášho auta. V nedeľu 11. októbra 2009 po sv. omši o 10.30 hod sa uskutoční požehnanie aut, ktoré budú zaparkované na námestí pri kostole. Je potrebné do 7. októbra nahlásiť ŠPZ Vášho auta na farskom úrade, alebo na mailovej adrese: topfara@centrum.sk Mesto Topoľčany na túto akciu dáva povolenie mimoriadne parkovať pri kostole na námestí.

POZVANIE do Svitu na celoslovenské stretnutie modlitieb otcov 16.- 18.10.2009

Srdečne vás pozývame na Celoslovenské stretnutie otcov do Svitu 16.-18.októbra. Prídite všetci, ktorí môžete a pozvite aj svojich duchovných otcov. Spoločne môžeme rozjímať o dobrom pastierovi. Napokon, máme rok kňazov a aj my, ktorí sme fyzickými otcami, sme povolaní byť kňazmi vo svojich rodinách. Na stretnutí sa opäť zúčastní zakladateľ spoločenstva MO diakon Maurice Williams z Anglicka. Stretnutie sa začne v piatok o 18.00 a končí v nedeľu o 12.00.

Latinská sv. omša

Latinčina je stále materinskou rečou Cirkvi. Odporúča sa, aby sa občas slávila sv. omša v latinskom jazyku, ktorý bol do II. vatikánskeho koncilu liturgickým jazykom. Aj v našej farnosti chcem obnoviť tradíciu latinských sv. omší, ktoré budú bývať každú prvú nedeľu v mesiaci o 7.30. hod. Pozývame Vás na slávenie liturgie v latinskom jazyku. V Prílohe si môžete pozrieť latinské texty sv. omše.

Chlieb z lásky

Farská charita blahoslavenej sestry Zdenky v spolupráci s Červeným krížom vďaka sponzorskému daru spoločnosti TOPEC a. s. Topoľčany bude každý utorok a piatok v čase od 9.00 do 10.00 hod rozdávať chlieb núdznym. Akcia "Chlieb z lásky" sa bude realizovať v budove Červeného kríža na Stummerovej ulici v Topoľčanoch.

30. nedeľa v Cezročnom období.

Evanjelium - 30. nedeľa v Cezročnom období.

V Miláne blahorečenie „otca invalidov“

Taliansko (24. október, RV) – „Otec invalidov“ – aj takto bol nazývaný don Carlo Gnocchi (1902-1956), ktorý bude práve zajtra blahorečený v Miláne. Eucharistickej slávnosti s obradom blahorečenia bude predsedať kardinál Dionigi Tettamanzi, arcibiskup Milána, za prítomnosti pápežského vyslanca arcibiskupa Angela Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých. Podľa posledných informácií by sa na obrade malo zúčastniť asi 40-tisíc veriacich. Proces blahorečenia sa začal v roku 2002 na podnet pápeža Jána Pavla II.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...