Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

PRÍBEHY NA ZAMYSLENIE

Stromček

Bolo ráno. Drevorubač kráčal lesom. Zrazu ho ktosi oslovil.

Sv. Jozef

Poznáme ho ako muža spravodlivého, ktorý starostlivo počúva Boží hlas a koná neodkladne, čo mu vnuká Duch Svätý, a to bez strachu a obavy, kde my ľudia tak často zlyháme. V celej svojej podstate je veľmi skromný a utiahnutý a bez toho, aby sa pýtal prečo, poslúcha na každý pokyn z neba. Pod Jozefovým vedením Ježiš rastie v zrelého muža. Uprostred rodiny ho učí hodnotám rodinného života a živeniu sa z práce vlastných rúk.Nás učí pravému duchu spoločenstva a pripravenosti tohto ducha neustále obnovovať. Je našim pomocníkom v každej potrebe.

Prasknuté hlinené nádoby

V Číne jeden nosič vody mal 2 veľké hlinené nádoby. Viseli na obidvoch koncoch palice, ktorú nosil na pleciach. Na jednej bola prasklina, kým tá druhá bola dokonalá a vždy niesla plnú mieru vody. Na konci dlhej cesty, ktorá trvala od potoka až k domu, prasknutá nádoba mala vodu už len do polovičky. Dva celé roky to takto išlo, nosič vody nosil do domu každý deň už len jeden a pol nádoby vody.

S JEŽIŠOM NA KRÍŽ

Americký jezuita a duchovný spisovateľ Mark Link spomína zaujímavý životný príbeh. V kancelárii riaditeľa v jednej zo stredných škôl v Texase sa nachádza staré hojdacie kreslo. Keď sa riaditeľa pýtali, prečo má v kancelárii staré kreslo, vyrozprával im príbeh z detstva.

MILÉ SRDCE

Jeden dobrý, ale vo viere nie veľmi silný veriaci sa chodil spovedať k svojmu farárovi. Jeho spovede však pripomínali zaseknutú platňu - stále tie isté prehrešky, a predovšetkým jeden a ten istý ťažký hriech.

Pôst...znamená hladovať?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali okolo stromu a otec sa dal do reči s kňazom: „Nechápem jednu vec. Prečo kresťanstvo vidí v každom človeku hriešnika, dokonca i v deťoch, a neustále iba nabáda k pokániu a náprave? Veď človek je dobrý a stačí ho iba povzbudzovať ku konaniu dobra!?” Kňaz sa usmial, vytiahol z vrecka čokoládu.

RECEPT NA KRÁSU

V jednej orientálnej krajine žili dve krásne sestry. Prvá z nich sa vydala za sultána a druhá za kupca. Ale , ako tak plynul čas, sultánova žena bola čím ďalej chudšia, unavenejšia a smutnejšia. Jej sestra žila so svojím mužom kupcom vedľa sultánovho paláca a deň za dňom krásnela.

Spolupráca s Božou milosťou

K opátovi Matejovi z Bascie prišiel skazený človek a prosil ho, aby sa pomodlil za jeho polepšenie. On prisľúbil. Neznámi odišiel a žil ďalej hriešnym životom. Po mnohých dňoch sa znova ukázal a rozhorčene vyčíta opátovi: ako vidím, darmo som sa odporúčal do Vašich modlitieb. Nepomohli - v ničom som sa nepolepšil.

IDE O MOJU KOŽU ?!

Jeden deň sa myš pozerá cez škáru na gazdu s gazdinou, ako rozbaľujú balíček. S hrôzou zistí, že je v nom pasca na myši. Beží na dvor a kričí: "Pasca na myši, pasca na myši." Sliepka sa na nu pozrie a hovorí: "Viem, že sa veľmi bojíš, ale ja sa nemám čoho báť."

Prv, než budú volať, ja odpoviem

Toto je skutočný príbeh napísaný doktorom, ktorý pracoval v Južnej Afrike. Jednu noc som ťažko pracoval, aby som pomohol jednej matke na pôrodnej sále, ale napriek všetkému, čo sme urobili, zomrela zanechajúc nám chudučké predčasne narodené dieťatko a plačúcu dvojročnú dcérku. Bolo veľmi ťažké udržať bábätko nažive, lebo sme nemali inkubátor (nemali sme elektrinu, ktorá by ho poháňala)...

Život je ako káva

Skupina vysokoškolských absolventov so závideniahodnými kariérami prišla na návštevu za svojím profesorom z univerzity. Reč sa čoskoro zvrtla na sťažnosti na stres doma i v práci.

Prečo je Ježiš lepší ako Santa Claus

Santa žije na severnom póle... Ježiš je všade.

Kačka

Johnny bol malý chlapec, ktorý šiel na farmu navštíviť starých rodičov.

Vtáčik piskáčik, ktorý rozdáva radosť

Mala 6 rokov, keď som ju stretla po prvý raz na pláži neďaleko miesta, kde som bývala. Prichádzala som na túto pláž, vzdialenú od môjho bydliska nejakých 6 km autom vždy, keď sa mi zdalo, že sa mi svet rozpadá.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.