DEŇ MATIEK

V roku 1914 podpísal prezident USA Woodrov Wilson v Kongrese rezolúciu, ktorou ustanovuje sviatok Deň matiek na druhú nedeľu v máji. Niektoré krajiny vo svete si osvojili rovnaký deň, ale...


Čítaj viac
Modlitba je radosť
Modlitba je radosť, je to znak našej veľkodušnosti, našej nezaujatosti, nášho intímneho a ustavičného spojenia s Bohom.
Čítaj viac
Priateľstvo

Už Aristoteles povedal: "Priateľstvo je v živote veľmi potrebné, pretože bez priateľskej radosti by nikto nedokázal žiť, aj keby mu patrilo všetko bohatstvo sveta." Tak všetci túžime po chápajúcom srdci...


Čítaj viac
Blahoslavenstvá aj pre nás

Blahoslavenstvá môžeme chápať ako zlaté pravidlá pre šťastný život vo svetle evanjelia a viery. Ale aké je Ježišovo "ukrižované" šťastie? Je to radosť Boha. A Ježiš toto sväté potešenie a...


Čítaj viac
Bambus

Možno ste už aj vy čítali píbeh o bambuse. Je to poučný príbeh, ktorý môže byť pre nás povzbudením k tomu, aby sme všetky ťažkosti, problémy a utrpenia nášho života...


Čítaj viac
Ponáhľate sa aj Vy?

Je to zrejme diagnóza tejto doby - náhlenie. Ohrozuje nás všetkých, stále čosi nestíhame, cítime sa unavení a vyčerpaní. Často sa nedokážeme zastaviť a v pokoji vnímať seba a svet...


Čítaj viac
Miesto, kde sa zem dotýka neba

V súčasnosti hovoriť o nebi je akési tabu, hoci väčšina ľudí sa hlási ku kresťanstvu a podľa tohto učenia je zmyslom života na zemi získať život vo večnosti. Sviatok Nanebovystúpenia...


Čítaj viac
Vianočný list pre Teba...

Prekvapilo by Vás, keby nám Ježiš napísal list v tomto čase, keď sa pripravujeme na Vianoce? Čo by nám asi Ježiš napísal? Jednu z možností si môžete prečítať aj v...


Čítaj viac
Sv. Jozef

Poznáme ho ako muža spravodlivého, ktorý starostlivo počúva Boží hlas a koná neodkladne, čo mu vnuká Duch Svätý, a to bez strachu a obavy, kde my ľudia tak často zlyháme....


Čítaj viac
Prasknuté hlinené nádoby

V Číne jeden nosič vody mal 2 veľké hlinené nádoby. Viseli na obidvoch koncoch palice, ktorú nosil na pleciach. Na jednej bola prasklina, kým tá druhá bola dokonalá a vždy...


Čítaj viac

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup