Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

PRÍBEHY NA ZAMYSLENIE

Kedy sú Vianoce?

Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Boha a v Ňom všetkých ľudí. Vtedy sú Vianoce . .........

Dar, ktorý žije ďalej (Teddy Stallard)

Teddy Stallard bol považovaný za jedného z najposlednejších v triede: nezáujem o školu; zatuchlé pokrčené šaty; neučesané vlasy; tvár stále kamenná; pohľad tupý, sklený, nezaostrený. Keď sa s ním jeho učiteľka, pani Tompsoová rozprávala, vždy jej odpovedal jednou slabikou. Nepríťažlivý, bez motivácie, stále mysľou kdesi ďaleko: takéhoto chalana nebolo ľahké mať rád.

Rebríček priorít

Profesor filozofie stál pred svojou triedou a na stole pred sebou mal niekoľko predmetov.

Sako nie je potrebné! .... (pozvanie aj pre T E B A)

Potriasol som neveriacky hlavou. Nemohol som byť na tom správnom mieste. Tu niekto ako ja nemohol byť vítaný. Dostal som pozvánku niekoľkokrát od rôznych ľudí a napokon som sa rozhodol pozrieť si to miesto.

DEŇ MATIEK

V roku 1914 podpísal prezident USA Woodrov Wilson v Kongrese rezolúciu, ktorou ustanovuje sviatok Deň matiek na druhú nedeľu v máji. Niektoré krajiny vo svete si osvojili rovnaký deň, ale vo Veľkej Británii sa oslavoval štvrtú nedeľu počas pôstu. Tradičným poďakovaním je kytica kvetov a papierové blahoželanie. A tak sa i my pripájame s poďakovaním všetkým mamičkám, starým mamám, tetám, ženám... za to, že sú a prinášajú nám pohodu, smiech a spokojnosť. Keď im napíšeme pár hrejivých viet, urobíme radosť im a aj sebe.

Modlitba je radosť

Modlitba je radosť, je to znak našej veľkodušnosti, našej nezaujatosti, nášho intímneho a ustavičného spojenia s Bohom.

Priateľstvo

Už Aristoteles povedal: "Priateľstvo je v živote veľmi potrebné, pretože bez priateľskej radosti by nikto nedokázal žiť, aj keby mu patrilo všetko bohatstvo sveta." Tak všetci túžime po chápajúcom srdci a podanej priateľskej ruke. Ktosi povedal: "Ak máš dobrého priateľa, máš viac ako on." Vieme to aj my?

INZERÁT!!!!

Mimoriadne dôležité!!! Možno práve pre Vás! Tak rýchlo čítajte...

Blahoslavenstvá aj pre nás

Blahoslavenstvá môžeme chápať ako zlaté pravidlá pre šťastný život vo svetle evanjelia a viery. Ale aké je Ježišovo "ukrižované" šťastie? Je to radosť Boha. A Ježiš toto sväté potešenie a radosť sľubuje všetkým v reči na hore. Nie je to lacná radosť a šťastie. Nie je to radosť z tohto sveta, ktorý ju nemôže dať, ani vziať. Túžim byť šťastný Ježišovým šťastím? Ak áno, tak potom ako by mohli vyzerať konkrétne príklady z dnešného života? Možno aj nasledovne:

Bambus

Možno ste už aj vy čítali píbeh o bambuse. Je to poučný príbeh, ktorý môže byť pre nás povzbudením k tomu, aby sme všetky ťažkosti, problémy a utrpenia nášho života vedeli prijať vo viere, že tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži k dobrému...(Por. Rim 8, 28)

Ponáhľate sa aj Vy?

Je to zrejme diagnóza tejto doby - náhlenie. Ohrozuje nás všetkých, stále čosi nestíhame, cítime sa unavení a vyčerpaní. Často sa nedokážeme zastaviť a v pokoji vnímať seba a svet okolo seba. Ponúkame Vám jednu úvahu, ktorá môže byť príležitosťou k zamysleniu a zastaveniu sa.

Miesto, kde sa zem dotýka neba

V súčasnosti hovoriť o nebi je akési tabu, hoci väčšina ľudí sa hlási ku kresťanstvu a podľa tohto učenia je zmyslom života na zemi získať život vo večnosti. Sviatok Nanebovystúpenia Pána nás pozýva zamyslieť sa nad našou vierou v nebo.

Vianočný list pre Teba...

Prekvapilo by Vás, keby nám Ježiš napísal list v tomto čase, keď sa pripravujeme na Vianoce? Čo by nám asi Ježiš napísal? Jednu z možností si môžete prečítať aj v ďalších riadkoch.

Bláznovstvo

Je bláznovstvom... nenávidieť všetky ruže, keď si sa raz poranil na tŕni...

Umenie malých krokov

Neprosím o zázrak, Pane,ale o silu pre všedný život.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...