Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

PRÍBEHY NA ZAMYSLENIE

Ktorý kríž je najlepší?

V istom meste žil jeden chudobný, jednoduchý človek. Večer sa po úmornej práci vracal domov unavený a veľmi znechutený. Nevraživo pozoroval ľudí, ktorí si sedeli v autách alebo na stoličkách v bare.

Malá čierna bodka

Počas svojich prednášok používam nasledujúcu ilustráciu. Vezmem čistý hárok papiera, asi tak veľkosti A4, a doprostred neho urobím malú čiernu bodku. Potom tento list papiera vezmem a ukážem poslucháčom, aby ho každý starostlivo videl a opýtam sa ich, čo vidia.

Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.

Každý z nás bez ohľadu na životnú situáciu môže urobiť dobrý skutok. Aj keď je váš život v tom najhoršom bode, stále môžete niekomu pomôcť. Je to veľmi jednoduché. Je tu zoznam drobných skutkov, ktoré môžete urobiť práve dnes. Predstavte si, že by každý z nás si vybral len jeden skutok, koľko dobra by sa podarilo vytvoriť.

Báseň starenky

Túto báseň napísala žena, ktorá zomrela v oddelení pre dlhodobo chorých v Ashludieovej nemocnici blízkosti Dundee v Škótsku. Personál nemocnice ju našiel medzi jej vecami, a tak sa im páčila, že ju opísali a báseň potom putovala po celej nemocnici a ďalej ...

Modlitba

Dobrý Bože, daroval si mi dnešný deň ...

Urobme krok vyššie

Kde bolo tam bolo, bol jeden dedko, ktorý mal starého somára. Somár jeden deň padol do studne. Chudák celé hodiny zúfalo plakal a dedko sa snažil niečo vymyslieť, aby ho odtiaľ dostal. Nakoniec sa rozhodol, že somár je už aj tak starý a studňu chcel aj tak zakopať a tak nebude ďalej rozmýšľať nad nejakým riešením ako ho dostať von...

Krásny výhľad

Boli raz dvaja muži a obidvaja boli vážne chorí. Bývali spolu v jednej malej izbe vo veľkej nemocnici. V izbičke bolo len jedno okno, ktorým ste mohli vidieť okolitý svet. Jeden z mužov smel v rámci svojej liečby hodinu denne sedieť na posteli. Jeho posteľ stála pri okne. Ale ten druhý musel po celý čas ležať vystretý na chrbte.

Ježiš ťa nikdy neopustí ....

Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku. (Ž 37,23-24)

HRDINSKÁ MATKA

Hrdinstvom nazývame schopnosť človeka vykonať mimoriadne dobré skutky. Sú hrdinovia, čo vykonali jeden skutok, napríklad s nasadením vlastného života zachránili život človeka. Ale sú i takí hrdinovia, ktorí dôležité dobré skutky robia denne, stále a veľa rokov.

Dva testamenty

Stalo sa to vo Frankfurte. Zomrel istý veľmi bohatý muž.

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...

Rozhodnutie triedy

„Ak mi to nedovolíš, nebudem môcť ísť do školy! Bola by to hanba… Je to veľmi dôležité, mama!“ Elena sa pustila do plaču. To bola jej najúčinnejšia zbraň. „No tak dobre, urob ako chceš…“ zamrmlala matka a hodila lyžičku do drezu. „Budeš vyzerať ako strašidlo. Tvoja vec.“

Orly a kačky

Existuje veľmi zaujímavý spôsob, ako sa pozrieť na to, ako žijeme svoje životy.

Boh môjho otca...

Môj otec sa nepýtal či existuje Boh, ktorý sa dokáže nečinne prizerať ľudskému utrpeniu alebo je tak roztržitý a necitlivý, že dopúšťa, aby na hlavy chudákov padali krupobitia a iné pohromy.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...