Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

PRÍBEHY NA ZAMYSLENIE

Modlitba je radosť (Bl. Matka Terézia z Katkaty)

Modlitba je radosť, je to znak našej veľkodušnosti, našej nezaujatosti, nášho intímneho a ustavičného spojenia s Bohom.

Experiment

"Na stanici metra vo Washingtone DC sa postavil muž a začal hrať na husliach; bolo studené januárové ráno. Hral asi 45 minút Bachove skladby. V tom čase, pretože bola špička, prešli stanicou metra tisíce ľudí.

Tavič striebra

"Posadí sa ako tavič a čistič striebra..."

Láska, Zdravie a Úspech.

Žena vyšla z domu a uvidela troch starých mužov s dlhými bielymi fúzmi, ktorí sedeli vpredu na dvore. Povedala: Nemyslím si, že vás poznám, ale musíte byť hladní. Prosím poďte ďalej a zoberte si niečo k jedlu. Je tu pán domu? spýtali sa. Nie, odpovedala. Potom nemôžeme vstúpiť, odpovedali oni.

Text z katedrály

Tento stredoveký text sa našiel vraj v Katedrále svätého Pavla v írskom Baltimore. Jeho autor je neznámy...

Príbeh o klietke

Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno veľkonočné nedeľné ráno do kostola a niesol hrdzavú, skrivenú starú vtáčiu klietku, ktorú položil vedľa kazateľnice. Viacerí ľudia v údive nadvihli obočie, keď pastor prehovoril.

Láskavý prístup

Starý farmár sa pokúšal skrotiť divokého a nespokojného poníka. Chcel ho prinútiť, aby ťahal náklad. Nepomohla však ani bitka ani nadávky.

Bl. Matka Tereza

Najkrásnejší deň? Dnes. Najväčšia prekážka? Strach. Najľahšia vec? Mýliť sa.

Môj otec

Dobrý Bože, pod tvoju ochranu odporúčame svojich rodičov. Bedli nad nimi. Požehnávaj ich práce a udržuj ich pri zdraví a živote. Daj im lásku a jednotu s tebou. Rozmnož ich vieru, dôveru v teba a lásku v srdci. Nech v tebe nájdu pravý pokoj.

Žije bez rúk a nôh! - skutočný príbeh

Nick Vujicic sa narodil bez rúk a bez vyvinutých nôh. Zo začiatku to bolo pre neho ťažké, ale nakoniec sa naučil nielen sa vyrovnať so svojou situáciou, ale aj ju využiť. Pre niekoho by bolo podobné postihnutie neprekonateľnou prekážkou, pre Nicka to bola možnosť, ako inšpirovať ľudí. Keď pred vás príde zdraví človek a začne vám hovoriť o tom, ako sa musíte postaviť v ťažkých životných chvíľach na nohy, nie je to nič významné. Keď pred vás príde človek, ako je Nick a doslova spadne, ale postaví sa naspäť, vtedy si niečo naozaj uvedomíte.

Hovor čo cítiš

Pokiaľ by Boh na chvíľu zabudol, že som len bábkou a daroval mi ešte odrobinku života, využil by som ten čas najlepšie ako len dokážem. Pravdepodobne by som nepovedal všetko, nad čím premýšľam,ale určite by som si premyslel všetko, čo poviem.

Chválospev na Pannu Máriu

T E B A, M A T K A B O Ž I A C H V Á L I M E… (tento chválospev na Pannu Máriu zložil sv. Bonaventúra na spôsob chválospevu sv. Ambróza, aby rozmnožil našu lásku k Panne Márii) Teba, Matka Božia chválime - teba, Panna Mária, velebíme. Teba ako dcéru večného Otca - uctieva si zem celá. Tebe verne slúžia všetci anjeli a archanjeli - tebe Tróny a Panstvá.

...ten Ježiš ma provokuje!

Kontrasty medzi ľudským a Božím zmýšľaním. Aké jasné a jednoduché!

Stolárska dielňa

V jednej dedinke bola dávno-pradávno jedna súkromná stolárska dielňa. Raz keď bol stolár na pochôdzke, zasadli pracovné nástroje ku porade.

Na každé negatívum ... Boh odpovedá pozitívne

Na mnohé negatívne vety, ktoré si v živote hovoríme, má Boh kladnú odpoveď.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...