RKFÚ - Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany

Úradné hodiny Rozpis sv. omší

Dnešné liturgické slávenie

20. nedeľa v Cezročnom období
Evanjelium podľa Lukáša
Lk 12, 49-53

Liturgické čítania

Farské oznamy

Prinášame vám každý týždeň aktuálne informácie.

Topoľčany Fil. Nemčice

Rozpis omší počas hodov
a cirkevného sviatku

Sv. omše v našom topoľčianskom farskom kostole počas tohtoročných hodov,
kedy budeme súčasne sláviť 220. výročie posviacky kostola i jeho zasvätenie Nanebovzatiu Panny Márie.
Sv. omše budú nasledovne:
Nedeľa 14.8.: 6.00; 7.30; 9.00; 10.30
(slávnostná so spevokolom + požehnanie pamätnej tabule); 18.30 hod.
Pondelok 15.8.: 6.30; 8.00; 11.30; 17.00; 18.30 hod. – je to cirkevne prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie – čo je zároveň titul nášho farského kostola.

img

Dávame do pozornosti!

Tu nájdete dôležité informácie zo strany farnosti.

Kríž z veže kostola pretvorený na pietne miesto

V roku 2021 Pamiatkový úrad SR vyhlásil Kaplnku Panny Márie Karmelskej ("kaplnka na smrtke") a priľahlý Zaniknutý cintorín, ktoré sa obe nachádzajú na Krušovskej ulici v Topoľčanoch za Národné kultúrne pamiatky. Na základe toho sa pristúpilo k viacerým úpravám danej lokality. Zo strany našej farnosti boli vypovedané k 31.12.2021 dve nájomné zmluvy na prenájom daného miesta pre dva veľkoplošné billboardy, ktoré boli z jednej i druhej strany kaplnky. Na základe toho boli oba billboardy odstránené. V samotnom roku 2021 prišlo...

Čítaj viac ...
TOPOĽČANY
Volajte kňaza

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Svätyňa z nebies

prezentačné video

Sakrálne pamätihodnosti

prezentácia

Naše Topoľčianske Zvony
2:53
img

Prehľad diania

ADVENT - ČAS OČAKÁVANIA

Pred niekoľkými rokmi jeden časopis priniesol zaujímavú štúdiu o šoféroch. Autor tejto štúdie si všímal, koľko trpezlivosti má človek za volantom. Zaujímala ho dĺžka času, ktorú bol šofér ochotný čakať...

Čítaj viac ...
Je to aj tvoja vec

Modlitebná kampaň 40 dní teraz je realizovaná v rámci projektu Tvoja vec!, ktorý je zastrešený organizáciou Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže.Naším cieľom je pozvať a motivovať ľudí k modlitbe a pôstu...

Čítaj viac ...

MARIÁNSKA SVÄTYŇA

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MARIE V TOPOĽČANOCH

Je monumentálny chrám, ktorý sa nachádza v strede hlavného námestia M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Kostol začali stavať v r. 1792 a bol dokončený a posvätený v deň titulu chrámu 15.8.1802. V strede kostola je umiestnená milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie (z roku cca 1634), ktorá je vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku SR. K tejto soche stáročia putujú mnohí veriaci a na začiatku mesiaca septembra sa každoročne koná tradičná mariánska púť. Z tohto dôvodu ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska J. Em. Ján kardinál Scitovský dňa 15.8.1854 vyhlásil kostol za mariánsku svätyňu a osobne korunoval súsošie Sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym telom Pána Ježiša (preto majú postavy Pána Ježiša a Panny Márie na svojich hlavách pozlátené koruny). V roku 2019 bol náš Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch duchovne pričlenený k hlavnému mariánskemu chrámu k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto pričlenenia Apoštolská penitenciária Svätej stolice (Vatikánu) udelila v tomto kostole v určené dni možnosť získania plnomocných odpustkov.

Liturgický kalendár

20. nedeľa v Cezročnom období

Dátum: 14. august 2022
Liturgická farba: Zelená
Liturgický rok: 2022C2

Myšlienka dňa

Nech ti cesta vychádza v ústrety! Nech ti vietor fúka do chrbta! Nech slnko rozžiari teplom tvoju tvár! Nech ťa Boh drží silno vo svojich rukách!

image
image
image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup