Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

PÚŤ DO RÍMA A INÝCH MIEST TALIANSKA

 V dňoch 18. júla 2013 do 26. júla 2013 sme putovali do Talianska, aby sme kráčali po stopách niektorých svätých. Začali sme púť v Assisi, kde sme navštívili chrám sv. Františka a sv. Kláry. Strávili sme tu jeden deň a pokračovali sme do Ríma. Tu sme boli tri dni. Boli sme okrem iných (viď foto) v bazilike a na námestí sv. Petra, sv. Pavla za hradbami, v Lateránskej bazilike, vo vatikánských múzeách, pri fontáne de Trevi, na Španielskom námestí, v kostole Matky ustavičnej pomoci, pri Koloseu, v bazilike sv. Ignáca... Z Ríma sme putovali do S. G. Rotonda, kde sme navštívili miesta pôsobenia sv. pátra Pia (pôvodný kostol, novú baziliku, nemocnicu Útechy a úľavy, ktorú sám aj založil, krížovú cestu atd.). Odtial sme sa cestou späť zastavili v Cassi. Tam svoje svedectvo svätosti vydala sv. Rita. Boli sme v kostole, kde sú vystavené aj relikvie. Poslednou zástavkou bolo Loreto. V ňom sme sa modlili a ďakovali za svoje rodiny. Nakoniec sme sa s Božou pomocou šťastne vrátili domov.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Nedeľa je aj dňom premýšľania, ticha, vzdelávania sa a meditácie.
KKC