Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

PÚŤ DO RÍMA A INÝCH MIEST TALIANSKA

 V dňoch 18. júla 2013 do 26. júla 2013 sme putovali do Talianska, aby sme kráčali po stopách niektorých svätých. Začali sme púť v Assisi, kde sme navštívili chrám sv. Františka a sv. Kláry. Strávili sme tu jeden deň a pokračovali sme do Ríma. Tu sme boli tri dni. Boli sme okrem iných (viď foto) v bazilike a na námestí sv. Petra, sv. Pavla za hradbami, v Lateránskej bazilike, vo vatikánských múzeách, pri fontáne de Trevi, na Španielskom námestí, v kostole Matky ustavičnej pomoci, pri Koloseu, v bazilike sv. Ignáca... Z Ríma sme putovali do S. G. Rotonda, kde sme navštívili miesta pôsobenia sv. pátra Pia (pôvodný kostol, novú baziliku, nemocnicu Útechy a úľavy, ktorú sám aj založil, krížovú cestu atd.). Odtial sme sa cestou späť zastavili v Cassi. Tam svoje svedectvo svätosti vydala sv. Rita. Boli sme v kostole, kde sú vystavené aj relikvie. Poslednou zástavkou bolo Loreto. V ňom sme sa modlili a ďakovali za svoje rodiny. Nakoniec sme sa s Božou pomocou šťastne vrátili domov.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sila neznamená vyhnúť sa rane, či dať ju prv než iný. Sila znamená nebáť sa dostať ranu, ak je to nutné riziko, ktoré musíme podstúpiť na ceste životom. Čiže riziko, ktoré musíme prijať pri hľadaní životného šťastia, či pri viere v ideály ľudskosti.