Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

PÚŤ DO RÍMA A INÝCH MIEST TALIANSKA

 V dňoch 18. júla 2013 do 26. júla 2013 sme putovali do Talianska, aby sme kráčali po stopách niektorých svätých. Začali sme púť v Assisi, kde sme navštívili chrám sv. Františka a sv. Kláry. Strávili sme tu jeden deň a pokračovali sme do Ríma. Tu sme boli tri dni. Boli sme okrem iných (viď foto) v bazilike a na námestí sv. Petra, sv. Pavla za hradbami, v Lateránskej bazilike, vo vatikánských múzeách, pri fontáne de Trevi, na Španielskom námestí, v kostole Matky ustavičnej pomoci, pri Koloseu, v bazilike sv. Ignáca... Z Ríma sme putovali do S. G. Rotonda, kde sme navštívili miesta pôsobenia sv. pátra Pia (pôvodný kostol, novú baziliku, nemocnicu Útechy a úľavy, ktorú sám aj založil, krížovú cestu atd.). Odtial sme sa cestou späť zastavili v Cassi. Tam svoje svedectvo svätosti vydala sv. Rita. Boli sme v kostole, kde sú vystavené aj relikvie. Poslednou zástavkou bolo Loreto. V ňom sme sa modlili a ďakovali za svoje rodiny. Nakoniec sme sa s Božou pomocou šťastne vrátili domov.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane trochu viac lásky a dobra.
A. Delp