Adventná aktivita pre deti

Advent je čas prípravy na príchod Pána Ježiša. Boh sa stal človekom a tak sa úplne ...
09.12.2017

Roger L. SCHÜTZ (12. 5. 1915 - 16. 8. 2005)

Z rodného Švajčiarska odišiel (1940) do Francúzska a v Taizé založil ekumenickú ...
06.12.2017

Martin BUBER (8.2.1878 – 13.6.1965)

Židovský náboženský filozof sústredený na dialóg medzi ľuďmi navzájom a ich Bohom. ...
04.12.2017

Oznamy

Prvá adventná nedeľa

(3. 12. 2017 – 9. 12. 2017)

Liturgický kalendár:
 

St

sv. Mikuláša, biskupa

Št

Spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Pia

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Ne

Druhá adventná nedeľa

 

 

Úmysly sv.omší:

 

Streda:              18.00 h             + rodina Šumná

Piatok:              18.00 h             + Anna Štuchalová a rodičia z oboch strán

Nedeľa:             09.00 h              za zdravie a B. požehnanie pre rodinu  

                          

Podľa nariadenia Konferencie biskupov Slovenska na dnešný deň je vyhlásená jesenná zbierka na diecéznu charitu. Ďakujeme za vaše milodary.

Kandidátom na prijatie sviatosti birmovania oznamujeme, že v nasledujúcom týždni v pondelok a v stredu (4. a 6. decembra) bude pokračovať farská katechéza na farskom úrade. Účasť všetkých je povinná.

V piatok 8. decembra bude slávnosť – prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Svätá omša bude večer o 18:00 h.

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Vždy, keď sa kresťanstvo obmedzuje na pekné slová a robí sa z neho filozofia, vždy máme dočinenia so zradou Evanjelia. To je jeden z najťažších hriechov kresťanstva.
E. Staniek