Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

FARSKÉ OZNAMY - FILIÁLKA NEMČICE - 29. NEDEĽA CEZ ROK (MISIJNÁ NEDEĽA)

( 20.10.2019 - 26.10.2019 )

Utorok - Sv. Jána Pavla II, pápeža
Sobota - Panny Márie v sobotu (mariánska sobota)


Úmysly sv. omší:

Streda: 18.00 h. - Anastázia a Gejza Kršákoví a syn Ján

Piatok: 18.00 h. - Hubová a Pawnyková

Nedeľa: 9.00 h. Za zdravie a Božie požehnanie - 60 rokov života

- Prvé úvodné stretnutie všetkých prihlásených birmovancov bude v sobotu 26.10. o 10.30 hod. vo Farskom kostole v Topoľčanoch. Účasť všetkých birmovancov je žiadaná, nakoľko sa na tomto stretnutí povedia aj organizačné informácie, ktoré sa budú týkať prípravy.

- Po roku pôsobenia vo farnosti má farár za povinnosť menovať vlastnú farskú radu. Na základe vydaných Smerníc Nitrianskej diecézy z r. 2015 pán dekan farár Farnosti Topoľčany do Farskej rady ustanovuje na obdobie piatich rokov alebo do skončenia pôsobenia tieto osoby: ex offo – čiže z úradu, všetkých kňazov pôsobiacich v našej farnosti: p. kapláni Jozef Hlavina a Peter J. P. Bako a výpomocný duchovný páter Frank Vandegehuchte; za farskú mestskú časť Topoľčany farníci: Margita Kováčiková, Jirko Kopenec a Vladimír Chrenko (i za nemocničnú kaplnku) a za filiálku Nemčice farníci: Anna Bajzíková a Jozef Mokoš.

- V nedeľu 27.10. o 9.00 hod. bude v Katedrále sv. Emeráma v Nitre spomienková sv. omša za zosnulého p. kardinála Jána Chryzostoma Korca (*22.1.1924 – +24.10.2015), rodáka z neďalekých Bošian. Biskupský úrad v Nitre pozýva na túto spomienku, pri ktorej chce ďakovať za túto významnú osobnosť našich dejín a odporúča jeho šľachetnú dušu do našich modlitieb.

- Na budúci víkend z 26. na 27. X. sa mení čas, kedy o hodinu posúvame dozadu, čiže o 03.00 hod. letného času sa hodiny posúvajú na 02.00 hodinu zimného času. Tento všeobecný posun času nemá žiaden vplyv na časy našich sv. omší, ktoré mávame vo farskom alebo filiálnom kostole, ktoré ostávajú nezmenené.

- Ďakujeme v mene misionárov vrúcne za všetky štedré milodary v rámci dnešnej zbierky na misie a na ich misionárske a humanitné projekty.

- S prácami nemocničnej kaplnky po našej cirkevnej stránke máme všetky potrebné bohoslužobné a liturgické veci zakúpené alebo niektoré iné dojednané k dodaniu (napr. nové stoličky, nové dvere a pod.). Čakáme však na práce nemocnice vymaľovania miestností a položenia novej dlažby. Po týchto odborných prácach budeme môcť kaplnku skompletizovať a dať do užívania.KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach vašich rozhostí, keď Štedrý deň k Vám zavíta. Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní, keď zvonček sladko zazvoní.