Svadba v Káne Galilejskej
Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu ...
04.3.2018
Pošli to ďalej - Odpustenie
Odpustenie síce nezmení minulosť, ale dáva šancu budúcnosti.
26.2.2018
Ján Krstiteľ
A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, ...
19.2.2018

OZNAMY - FILIÁLKA NEMČICE - PIATA PÔSTNA NEDEĽA

( 18.03.2018 - 25.03.2018 )

Pondelok - Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Nedeľa - Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána


Úmysly sv.omší:


Streda:  18.00 h              +Gustáv a Helena Dingoví a rodičia 2 strán


Piatok:  18.00 h               +Jaroslav Kmeť, starí rodičia Kmeťoví a Klemanoví a Katarína


Sobota: 11.30 h


Nedeľa: 10.30 h               +Anton a Jozefína Rybánský a rodičia 2 strán


              Modlitba krížovej cesty bude dnes (v nedeľu) popoludní o 15:00 h  vo farskom kostole.  


              Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou bude v našom farskom kostole v sobotu 24. marca od 10:00 h do 12:00 h; popoludní sa spovedať nebude. V nedeľu 25. marca budeme spovedať len popoludní od 14:00 h do 18:00 h. V nedeľu v čase od 14:00 h do 18:00 h budú spovedať aj vo farnosti sv. Gorazda (na Mravenisku). V Nemčiciach budeme spovedať v sobotu od 10:00 do 11:30, kedy bude sv. omša.


               Po sv. omši môžete nahlásiť adresy tých chorých, ktorí nebudú môcť prísť do kostola na sv. spoveď pred Veľkou nocou. Spovedať ich budeme v sobotu od 11.30 h.


              Dávame do pozornosti, že z budúcej soboty na nedeľu (z 24. na 25. marca) prechádzame na letný čas. Hodiny budeme posúvať o hodinu dopredu. Sv. omša na Kvetnú nedeľu so spievanými pašiami bude mimoriadne o 10.30 h.


              Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Don Bosca v Topoľčanoch. Informácie o kvalifikačných predpokladoch a iných podmienkach si záujemcovia môžu prečítať vonku na nástenke. Prihlášku treba zaslať najneskôr do 12. apríla 2018.


 KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Svätci to dokázali, prečo nie ja?