Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.
Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej ...
29.1.2020
Priebeh prác na organe 17. januára 2020
Demontáž píšťal a súčastí organa
29.1.2020
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
29.1.2020

DUCHOVNÁ PRÍPRAVA - SOBOTA

V sobotu, 7.septembra 2019, pokračovala duchovná príprava o 15:00h Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Po jej skončení nasledovala sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých. O 17:00h boli modlitby matiek a otcov za všetky rodiny Slovenska. Mariánske večeradlo spojené s modlitbou ruženca pokračovalo o 17:30h. Celebrantom a kazateľom pri večernej sv. omše o 18:30h bol Mons. Jozef Jarab, emeritný rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. Po skončení sv. omše nasledoval sviečkový sprievod námestím okolo kostola so sochou Panny Márie a pobožnosťami na štyroch svetových stranách.

fotografie: Samuel Dostál

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina. Tisíc raz buď zdravas, Mária pros za nás!