Priebeh prác na organe 17. januára 2020
demontáž píšťal a súčastí organa
18.1.2020
Aktuálny stav prípravy nemocničnej kaplnky k 23.11.2019.
Od posledného zhodnotenia priebehu prác v novej nemocničnej kaplnke sa práce výrazne ...
25.11.2019
Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019

DUCHOVNÉ PRIČLENENIE FARSKÉHO KOSTOLA

V sobotu, 29. júna 2019, celebroval slávnostnú sv. omšu o 10:30 hod. apoštolský protonotár z Ríma Mons. Jozef Kráľ, pri ktorej sa náš farský kostol duchovne pričlenil k rímskej hlavnej mariánskej bazilike Santa Maria Maggiore. Dekrét slávnostne predniesol Mons. Štefan Vallo, veľprepošt sídelnej kapituly v Nitre, ktorý bol zároveň aj kazateľom.

fotografie: Roman Fabík

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nie je nič ohavnejšie pre zdravého človeka ako strata času.