Priebeh prác na organe 8. augusta 2019 - Hrací stôl
Pán organár nám posiela zopár fotiek hracieho stola na porovnanie.
09.8.2019
Priebeh prác na organe 25. 7. 2019 Potlaha + hrací stôl
Bola vymenená storočná podlaha k organu.
26.7.2019
Vizualizácia novej nem. kaplnky Povýšenia sv. Kríža - 20.7.2019
Ponúkame Vám zopár fotografii z vizualizácie novej kaplnky. Veríme, že nová kaplnka sa ...
20.7.2019

JÁN KRSTITEĽ

Krátka scénka počas rodinno-mládežníckej večernej sv. omše 23.decembra 2017 v podaní mladých na evanjelium o Jánovi Krstiteľovi v rámci Odvážneho roku, prípravy na Svetové dni mládeže v Paname. Video z tejto scénky nájdete tu

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Môžeme si byť istí, že napriek nezodpovedaným otázkam Ján Krstiteľ zomrel vo viere hrdinskou smrťou. Dôveroval, že smrť nemá uňho posledné slovo. Veril, aj keď nevidel. Pre svoju vieru je pre každého z nás žiarivým príkladom, keď bojujeme s vlastnými nezodpovedanými otázkami.