Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.
Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej ...
29.1.2020
Priebeh prác na organe 17. januára 2020
Demontáž píšťal a súčastí organa
29.1.2020
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
29.1.2020

HROMNIČNÁ PÚŤ MATIEK 2016

V sobotu, 6. februára 2016, sa v našom farskom kostole uskutočnila v poradí tretia Hromničná púť matiek, na ktorú prišli mamy i staré mamy nielen z našej farnosti, širokého okolia, ale aj z rôznych kútov Slovenska (BA, KE, ZM, NZ, PN,...)  vyprosovať si so zažatou sviecou v ruke a s modlitbou v srdci od nebeskej Matky dar viery pre svoje deti a odvrátenie všetkého morálneho zla od svojich rodín i celej našej vlasti.
Program začal o 9:30 h modlitbou rozjímavého ruženca, po ktorom nasledovalo zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie. Počas ruženca bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Približne o 10:20 h sa slávila svätá omša, ktorú celebroval Jozef Červenka, farár vo farnosti Lidečko (Česká republika). Po skončení sv. omše a krátkej prestávke na občerstvenie nasledovala vo farskom kostole prednáška, a adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Program bol ukončený eucharistickým požehnaním jednotlivcov a na záver všetkých prítomných.
 


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina. Tisíc raz buď zdravas, Mária pros za nás!