Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

HROMNIČNÁ PÚŤ MATIEK 2016

V sobotu, 6. februára 2016, sa v našom farskom kostole uskutočnila v poradí tretia Hromničná púť matiek, na ktorú prišli mamy i staré mamy nielen z našej farnosti, širokého okolia, ale aj z rôznych kútov Slovenska (BA, KE, ZM, NZ, PN,...)  vyprosovať si so zažatou sviecou v ruke a s modlitbou v srdci od nebeskej Matky dar viery pre svoje deti a odvrátenie všetkého morálneho zla od svojich rodín i celej našej vlasti.
Program začal o 9:30 h modlitbou rozjímavého ruženca, po ktorom nasledovalo zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie. Počas ruženca bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Približne o 10:20 h sa slávila svätá omša, ktorú celebroval Jozef Červenka, farár vo farnosti Lidečko (Česká republika). Po skončení sv. omše a krátkej prestávke na občerstvenie nasledovala vo farskom kostole prednáška, a adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Program bol ukončený eucharistickým požehnaním jednotlivcov a na záver všetkých prítomných.
 


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pomsta vám pomôže práve tak, ako keď uhryznete psa za to, že uhryzol vás.