Priebeh prác na organe 17. januára 2020
demontáž píšťal a súčastí organa
18.1.2020
Aktuálny stav prípravy nemocničnej kaplnky k 23.11.2019.
Od posledného zhodnotenia priebehu prác v novej nemocničnej kaplnke sa práce výrazne ...
25.11.2019
Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019

NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT

Bratislava - 20.september 2015
Aj naša farnosť sa pripojila k tomuto národnému pochodu za život. Dopoludnia sme sa o 10:30h zúčastnili sv. omše pre Nitriansku diecézu v Kostole Najsvätej Trojice a popoludní cca o 14:50h začal pochod centrom Bratislavy. Po hodine trištvrte sa zaplnila celá 2,4km trasa pochodu a začiatok sa stretol s koncom zástupu. Tohto národného pochodu sa podľa organizátorov zúčastnilo viac ako 70 tisíc ľudí. Ľudí skôr narodených i mladých, rodiny s deťmi,...Hoc mnohí (hlavne na konci) ani tak celkom nepochodovali, pretože sa pohli iba zopár desiatok metrov, no každý z nás si vyjadril svoj postoj. Vyjadril, že nám záleží na živote!

photo by: Jozef Rosa, Roman Fabík

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.
Antoine de saint-Exupéry