Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT

Bratislava - 20.september 2015
Aj naša farnosť sa pripojila k tomuto národnému pochodu za život. Dopoludnia sme sa o 10:30h zúčastnili sv. omše pre Nitriansku diecézu v Kostole Najsvätej Trojice a popoludní cca o 14:50h začal pochod centrom Bratislavy. Po hodine trištvrte sa zaplnila celá 2,4km trasa pochodu a začiatok sa stretol s koncom zástupu. Tohto národného pochodu sa podľa organizátorov zúčastnilo viac ako 70 tisíc ľudí. Ľudí skôr narodených i mladých, rodiny s deťmi,...Hoc mnohí (hlavne na konci) ani tak celkom nepochodovali, pretože sa pohli iba zopár desiatok metrov, no každý z nás si vyjadril svoj postoj. Vyjadril, že nám záleží na živote!

photo by: Jozef Rosa, Roman Fabík

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane trochu viac lásky a dobra.
A. Delp