Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

POĎAKOVANIE NA KONCI ROKA

Poďakovanie na konci roka 2014 začalo v stredu o 10:30 h vyloženou Sviatosťou Oltárnou k poklone, počas ktorej sme ďakovali za všetky milosti udelené v tomto končiacom Roku Sedembolestnej P. Márie a súčasťou tejto hodiny bola aj pobožnosť na konci roka. O 11:30 h sa slúžila sv. omša, pri ktorej odznela štatistika našej farnosti za uplynulý rok. Po sv. omši nasledoval ruženec k Sedembolestnej.
 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus