Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

PÚŤ ZAĽÚBENÝCH A ZOSOBÁŠENÝCH K SEDEMBOLESTNEJ

Prvú májovú sobotu – 3. mája 2014 sa v prebiehajúcom Roku Sedembolestnej uskutočnila púť zaľúbených a zosobášených, ktorí si vyprosovali od Panny Márie milosť skutočnej lásky, silu vo všetkých skúškach a Božie požehnanie na ceste spoločného života. Kazateľom pri sv. omši bol známy český diakon, psychiater a spisovateľ Max Kašparů. Po sv. omši mal prednášku na tému Stavy a vzťahy – bludný kruh.

(Tieto a mnohé iné fotografie z tejto udalosti si môžete objednať na CD nosiči na mobilnom čísle 0902 483 8920902 483 892).

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus