SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

PÚŤ ZAĽÚBENÝCH A ZOSOBÁŠENÝCH K SEDEMBOLESTNEJ

Prvú májovú sobotu – 3. mája 2014 sa v prebiehajúcom Roku Sedembolestnej uskutočnila púť zaľúbených a zosobášených, ktorí si vyprosovali od Panny Márie milosť skutočnej lásky, silu vo všetkých skúškach a Božie požehnanie na ceste spoločného života. Kazateľom pri sv. omši bol známy český diakon, psychiater a spisovateľ Max Kašparů. Po sv. omši mal prednášku na tému Stavy a vzťahy – bludný kruh.

(Tieto a mnohé iné fotografie z tejto udalosti si môžete objednať na CD nosiči na mobilnom čísle 0902 483 8920902 483 892).

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...