Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

HROMNIČNÁ PÚŤ MATIEK 2014

V sobotu 1. februára 2014 sa v našom farskom kostole uskutočnila prvá Hromničná púť matiek,na ktorej sa zúčastnili matky nielen z našej farnosti, mesta, ale aj dekanátu i širokého okolia. Prišli do nášho pútnického chrámu, zvlášť v prebiehajúcom roku Sedembolestnej, vyprosovať si od nebeskej Matky dar viery pre svoje deti a odvrátenie zla od svojich rodín i celej našej vlasti.

Program začal o 9:30 h modlitbou rozjímavého ruženca, po ktorom nasledovalo zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie. Približne o 10:15 h nasledovala svätá omša, pri ktorej sa matky modlili so zažatými sviecami za svoje deti. Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bol vdp. Viliam Zemančík. O 11:45 h nasledovala adorácia, počas ktorej matky odovzdávali svoje deti na lístočkoch do košíkov. Po jej skončení bolo eucharistické požehnanie.
 
Hromničná púť matiek - modlitba sv. ruženca - nahrávka MP3
Hromničná púť matiek - sv. omša - nahrávka MP3

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.