Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

HROMNIČNÁ PÚŤ MATIEK 2014

V sobotu 1. februára 2014 sa v našom farskom kostole uskutočnila prvá Hromničná púť matiek,na ktorej sa zúčastnili matky nielen z našej farnosti, mesta, ale aj dekanátu i širokého okolia. Prišli do nášho pútnického chrámu, zvlášť v prebiehajúcom roku Sedembolestnej, vyprosovať si od nebeskej Matky dar viery pre svoje deti a odvrátenie zla od svojich rodín i celej našej vlasti.

Program začal o 9:30 h modlitbou rozjímavého ruženca, po ktorom nasledovalo zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie. Približne o 10:15 h nasledovala svätá omša, pri ktorej sa matky modlili so zažatými sviecami za svoje deti. Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bol vdp. Viliam Zemančík. O 11:45 h nasledovala adorácia, počas ktorej matky odovzdávali svoje deti na lístočkoch do košíkov. Po jej skončení bolo eucharistické požehnanie.
 
Hromničná púť matiek - modlitba sv. ruženca - nahrávka MP3
Hromničná púť matiek - sv. omša - nahrávka MP3

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane trochu viac lásky a dobra.
A. Delp