Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

HROMNIČNÁ PÚŤ MATIEK 2014

V sobotu 1. februára 2014 sa v našom farskom kostole uskutočnila prvá Hromničná púť matiek,na ktorej sa zúčastnili matky nielen z našej farnosti, mesta, ale aj dekanátu i širokého okolia. Prišli do nášho pútnického chrámu, zvlášť v prebiehajúcom roku Sedembolestnej, vyprosovať si od nebeskej Matky dar viery pre svoje deti a odvrátenie zla od svojich rodín i celej našej vlasti.

Program začal o 9:30 h modlitbou rozjímavého ruženca, po ktorom nasledovalo zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie. Približne o 10:15 h nasledovala svätá omša, pri ktorej sa matky modlili so zažatými sviecami za svoje deti. Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bol vdp. Viliam Zemančík. O 11:45 h nasledovala adorácia, počas ktorej matky odovzdávali svoje deti na lístočkoch do košíkov. Po jej skončení bolo eucharistické požehnanie.
 
Hromničná púť matiek - modlitba sv. ruženca - nahrávka MP3
Hromničná púť matiek - sv. omša - nahrávka MP3

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sila neznamená vyhnúť sa rane, či dať ju prv než iný. Sila znamená nebáť sa dostať ranu, ak je to nutné riziko, ktoré musíme podstúpiť na ceste životom. Čiže riziko, ktoré musíme prijať pri hľadaní životného šťastia, či pri viere v ideály ľudskosti.