Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

MODLITBY OTCOV SVIT 2013

Boh Otec a jeho láska – Nikto nás nemôže odlúčiť od Tvojej Lásky

por. Rim 8, 38 – 39
Najväčším darom Boha Otca pre nás je Ježiš Kristus, Boží Syn, ktorý prichádza vykúpiť svoj ľud.
Ježiš Kristus, pravý Boh, zaplatí účet a vytrhne nás z tlamy šelmy, aby splatil dlžobný úpis. Má to
však jednu podmienku. Musíme chcieť. Voľba ostáva na nás. Božia Láska je nekonečná, ale
nenúti nás. My si musíme vybrať, či dáme prednosť Bohu, alebo sami sebe, či budeme hľadať
Jeho a Jeho vôľu, alebo či sa mu budeme vyhýbať a tváriť sa, že neexistuje, či budeme pokorne
kráčať s Ním, alebo bez Neho. On nás nenúti, ale trpezlivo čaká, kým si uvedomíme, že s Ním je
to skutočne lepšie a že bez Neho vlastne ani nemôžeme opravdivo žiť.
                                                                                                                                       spravodaj č.26, september 2013KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.