Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

MODLITBY OTCOV SVIT 2013

Boh Otec a jeho láska – Nikto nás nemôže odlúčiť od Tvojej Lásky

por. Rim 8, 38 – 39
Najväčším darom Boha Otca pre nás je Ježiš Kristus, Boží Syn, ktorý prichádza vykúpiť svoj ľud.
Ježiš Kristus, pravý Boh, zaplatí účet a vytrhne nás z tlamy šelmy, aby splatil dlžobný úpis. Má to
však jednu podmienku. Musíme chcieť. Voľba ostáva na nás. Božia Láska je nekonečná, ale
nenúti nás. My si musíme vybrať, či dáme prednosť Bohu, alebo sami sebe, či budeme hľadať
Jeho a Jeho vôľu, alebo či sa mu budeme vyhýbať a tváriť sa, že neexistuje, či budeme pokorne
kráčať s Ním, alebo bez Neho. On nás nenúti, ale trpezlivo čaká, kým si uvedomíme, že s Ním je
to skutočne lepšie a že bez Neho vlastne ani nemôžeme opravdivo žiť.
                                                                                                                                       spravodaj č.26, september 2013KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sila neznamená vyhnúť sa rane, či dať ju prv než iný. Sila znamená nebáť sa dostať ranu, ak je to nutné riziko, ktoré musíme podstúpiť na ceste životom. Čiže riziko, ktoré musíme prijať pri hľadaní životného šťastia, či pri viere v ideály ľudskosti.