Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

MIKULÁŠSKE STRETNUTIE DETI VIERY

V stredu 5. decembra 2012 v podvečerných hodinách prišiel do mládežníckej miestnosti na farskom úrade deťmi dlho očakávaný sv. Mikuláš. Po krátkom príhovore - povzbudení, deti z komunity Útecha-z modlitieb Deti viery sv. Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a niektoré aj zatancovali. Čo však bolo podstatné, všetkých 24 prítomných detí a ich animátorky za vytrvalosť v modlitbách a celoročné úsilie boli odmenení mikulášskym prekvapením. Na záver za prítomnosti miestneho farára sa všetci spoločne pomodlili a kňazským požehnaním odprevadili sv. Mikuláša za ďalšími dobrými deťmi.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.