Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

OTVORENIE SEZÓNY OPEKAČKOU

 V pondelok 30. apríla 2012 sa otvorila brána ihriska pri farskom úrade pre rodiny s deťmi, aby tak otvorili pravou opekačkou letnú sezónu. Deti si zašportovali v súťažiach, do sýtosti sa mohli vyskákať na trampoline, mohli tvoriť umelecké diela na asfaltovom ihrisku a v neposlednom rade sa všetci mohli občerstviť pečenými klobáskami a špekačkami a grilovaným mäskom. Všetko sme sa snažili zachytiť fotoobjektívom, takže nech sa páči, zhliadnite, ako nám bolo spolu dobre :-)

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.