V tomto neľahkom čase koronakrízy r. 2020 sa život miestami akoby zastavil. Popri tom, že tu máme opätovne na jeseň lockdown (obmedzenie) od kostola, sviatostí a duchovných dobier, predsa len, v niektorých prácach vo farnosti pokračujeme. Podarilo sa nám vymaľovať a obnoviť kanceláriu farského úradu, kde už bolo málo archívneho priestoru na odkladanie písomností (napr. máme uložené od roku 1970 všetky sobášne zápisnice a pod.). Rovnako pokračujeme v generálnej oprave organa na našej filiálke v Nemčiciach, ktorého dokončenie je plánované pred Vianocami 2020. A v tomto čase po niekoľko mesačnej práci sumarizácie, prepisov, bádaní a úpravách, dávame k dispozícii súpisy zoznamov kňazov, ktorí majú blízku spätosť s našou farnosťou. Sú zverejnené v sekcii Archív.

Spravili sme súpis Menoslov kaplánov, respektíve všetkých kňazov – kaplánov, výpomocných a nemocničných duchovných, vojenských kaplánov a rehoľníkov, ktorí Topoľčanoch pôsobili od roku 1957. Keďže je to veľmi veľký zoznam, napriek tomu, že sme sa snažili o historickú presnosť, predsa len, môžu sa objaviť nepresné údaje. Prípadné nedostatky nám môžete mailom nahlásiť a my ich radi opravíme.

Pre zobrazenie Menoslov kaplánov kliknite tu:
https://www.topolcany.fara.sk/menoslov-kaplanov-v-topolcanoch.html
Podobne sme na základe historických prameňov spísali Menoslov farárov Farnosti Topoľčany. Súpis je spravený od vzniku farnosti. V tomto súpise výdatne pomohla najmä publikácia Ľudovíta Némethy: Series parochiarum et parochorum archi dioecesis Strigoniensis z roku 1894. Je to veľmi podrobne spísaný schematizmus (tzv. zoznam) farností a farárov celej Ostrihomskej arcidiecézy, ktorej Farnosť Topoľčany bola vtedy súčasťou. Rovnako farská kronika bola vzácnym materiálom, ktorý pomohol k vytvoreniu tohto súpisu. Pre zhliadnutie zoznamu kliknite tu: https://www.topolcany.fara.sk/menoslov-fararov-v-topolcanoch.html

S význačnou vďakou a pastoračnou láskou pamätáme taktiež na kňazov, ktorí v Topoľčanoch pôsobili alebo z tejto farnosti pochádzajú. Avšak už nás predišli na cestu do večnosti a miesto ich posledného odpočinku sa nachádza na cintorínom našej farnosti.

Preverili sme, pozisťovali a urobili súpis kňazských hrobov, ktoré sú na týchto cintorínoch. Sami sme boli prekvapení, koľko sme ich odhalili. O niektorých hroboch sme všeobecne ani nevedeli (napr. topoľčiansky farár Eugen Hollady, pochovaný v roku 1912 a jeho hrob je hneď vedľa centrálneho kríža na Starom cintoríne). Pre lepšiu orientáciu a historickú pamäť vytvorili sme súpis hrobov kňazov, ktorí sú pochovaní na cintorínoch našej farnosti. Popri tom, plánujeme v budúcnosti na novom cintoríne v Topoľčanoch vytvoriť zónu pre nové kňazské hroby. Súpis Hroby kňazov kliknite tu: https://www.topolcany.fara.sk/hroby- knazov.html

Všetkým kňazom, ktorí pôsobili v Topoľčanoch vyjadrujeme VĎAKY za ich kňazskú službu,
pastoračnú lásku a obetavú starostlivosť.
 
NECH JE BOH VŽDY PRE NICH RADOSŤOU A ODMENOU!

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup