Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

VĎAKYVZDANIE ZA ÚRODU V NEMČICIACH (27.9.2020)

Na jar v mnohých farnostiach tri dni pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána sa konajú tzv. prosebné dni. Ľudia nielen v Božích chrámoch sa modlia a prosia o požehnanie siatin a novej úrody. Majú však vo zvyku vyjsť do polí, chotárov a viníc, aby tam pri kríži, kaplnke alebo soche svätca prosili spoločne za tento úmysel. Spolu s nimi kňaz na všetky štyri svetové strany symbolicky požehnáva všetky polia, záhrady, vinice a ovocné sady. A potom nastávajú neľahké práce starostlivosti o novú úrodu. Práca, námaha, pot tváre a mozoľnaté ruky sú korunové, keď prichádza nová úroda. Zabudne sa na všetky tie strádania a je tu potecha z darovanej novej úrody. Tá sa pretaví do mnohých dobrôt a chutí, ktoré sa z týchto produktov vytvoria. Ale tak ako sme na jar prosili, pri obdarovaní sa patrí rovnako na jeseň ďakovať.
A tak - ako každoročne - v nedeľu 27. septembra 2020 sa uskutočnila v Kostole Ducha Svätého v Nemčiciach ďakovná sv. omša, pri ktorej sa vyjadrovalo poďakovanie za novú tohtoročnú úrodu. Sv. omšu slúžil miestny pán farár. Tejto slávnosti však predchádzalo veľké úsilie, ochota, nápady a ich realizácia, keď v predošlé dni sa z týchto darov ovocia, zeleniny, semiačok, obilnín a vinohradov vytvorili viaceré pôsobivé zobrazenia, ktoré skrášlili samotný chrám. Krásne náboženské zobrazenia chceli tak prezentovať produkty, ktoré matička zem nám s Božím požehnaním tohto roku darovala. Ukázali však, ako dokážu byť malou čiastkou, z ktorej sa vytvorí veľký krásny obraz prezentujúci náboženské posolstvo a duchovné zbožné zvolanie. Tieto krásne výtvory si môžete pozrieť na priložených fotografiách.

 
Ďakovná bohoslužba v Nemčiciach spojená so vzďakyvzdaním za tohtoročnú úradu ukázala blahodarnosť zeme, usilovnosť ľudských rúk, skúsenosť hospodárov i Božiu priazeň a ľudskú spolupatričnosť i duchovné spoločenstvo. Ďakujeme Bohu za udelené dary zeme, všetkým aranžérom a darcom za ich umeleckú prácu, za darované štedré obetné dary a všetkým prítomným za prejav veľkej a ušľachtilej vďačnosti ľudského srdca!

Fotogaléria

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Adorácia je cestou človeka k sebe samému.