SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

BETLEHEMSKÉ SVETLO

"Tento jeden plamienok dokáže vznietiť prejav lásky aj porozumenia aj s ľuďmi, ktorých sme predtým dovtedy vôbec nepoznali,"....Betlehemské svetlo je pre "všetkých ľudí s otvoreným srdcom, ktorý vytvárajú pokoj a mier vo svojom vnútri a zároveň šíria pokoj a porozumenia do sŕdc ďalších ľudí."

Každý rok sa k ľuďom na celom Slovensku dostane Betlehemské svetlo, symbol pokoja a mieru odpálený v Bazilike Narodenia Pána v Svätej zemi. Skauti ho od skorých raných hodín až takmer do polnoci doručia hlavnými i vedľajšími vlakovými trasami do 300 miest a obcí na Slovensku.

„Postupne na celom území Slovenska budeme v jednotlivých mestách zažínať svetielka ako články reťaze, aby sme krátko pred polnocou vytvorili Reťaz svetla a symbolicky tak spojili celé Slovensko,“ opisuje priebeh akcie jej koordinátorka Veronika Trulíková zo Slovenského skautingu.

Svetlo pokoja sa dostane do vlakových staníc od Kútov na západe až po Čiernu nad Tisou na východe republiky. Tu si ho budú odpaľovať skauti, zástupcovia farností i verejnosť. Až do Štedrého dňa ho skautské skupiny budú roznášať do tisícok kostolov, nemocníc, domovov sociálnej starostlivosti, azylových domov a k ľuďom priamo domov. Roznesú ho i do ďalších miest a okolitých dedín, ktoré nemajú vlakové spojenie, aby sa dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí.

„Naším cieľom je odovzdať plamienok z Betlehema a poslať jeho posolstvo čo najväčšiemu počtu ľudí okolo nás. Doručíme ho do všetkých regiónov. Odpaľovaním od človeka k človeku chceme vytvoriť reťaz Svetla a spojiť jeho posolstvom ľudí po celom Slovensku,“ vysvetľuje zámer organizátorov Veronika Trulíková.

Malý plamienok, odpálený v Bazilike Narodenia Pána, sa odovzdáva osobným odpálením od človeka k človeku, zo sviečky na sviečku. Posolstvom Betlehemského svetla je, aby sa šíril pokoj a mier v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.

„Všetky tieto svetielka majú svoj pôvod v tom prvom, počiatočnom, a je priam až neskutočné, že sa dostanú k miliónom ľuďom v Európe i na Slovensku, že dokážu v človeku vznietiť prejav ľudskej lásky a spolupatričnosti aj s ľuďmi, s ktorými sa v živote nestretol, ktorých nepozná. Je to pre nás hmatateľný symbol, aby sme vytvárali pokoj a mier v našom vnútri, v našich životoch i v našom okolí. Aby sme tak šírili pokoj a porozumenie do sŕdc aj ďalších ľudí,“ dodáva Veronika Trulíková.

Betlehemské svetlo bude aj tento rok žiariť na najvyššie položenom pracovisku na Slovensku. Zamestnancom Tatranských lanových dráh a pracovníkom Meteorologického a Astronomického ústavu Observatória SAV na Lomnickom štíte (2 632 m. n. m.) ho vynesú podtatranskí skauti.

Ďalšie informácie o Betlehemskom svetle vrátane vlakových staníc, do ktorých skauti doručia Betlehemské svetlo, poskytuje webstránka www.scouting.sk/svetlo.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.