Nakoľko máme pred sebou netradičné slávenie Veľkej noci 2020, predsa len plánujeme našim
farníkom a priaznivcom sprostredkovať prostredníctvom internetu style="color: rgb(255, 0, 0);">(online) liturgické slávenia z nášho Farského kostola
Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch počas Vo svätého týždňa.        Všetky tu zmienené liturgické slávenia budú
naživo. Z dôvodu osobnej neúčasti veriacich a
primeranej asistencie, budú obrady náležite upravené podľa liturgických predpisov a odporúčaní,
ktoré vydala Svätá Stolica a Biskupský úrad v Nitre. 

        Zverejňujeme prehľad rozpisu termínov liturgických slávení,
ktoré budeme naživo cez internet (YouTube a Facebook) prenášať (časy našich prenosov sme prispôsobili tak, aby sa
neprekrývali s liturgickými sláveniami Svätého otca pápeža Františka vo
Vatikáne).Podrobnosti na prenos sv. omší nájdete zakaždým na farskej webovej stránke: href="https://www.topolcany.fara.sk">https://www.topolcany.fara.skPresný YouTube PLAY LIST prenosov Veľkej noci nájdete na tejto linke:
href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLIIn0-LFvvIpb1kNihcX2Kw-G0TmUZYV7" target="_blank">https://www.youtube.com/playlist?list=PLIIn0-LFvvIpb1kNihcX2Kw-G0TmUZYV7YouTube kanál našej farnosti je na linke:
href="https://www.youtube.com/channel/UCBRDVgUjMumB6tayjhJjPkQ" target="_blank">https://www.youtube.com/channel/UCBRDVgUjMumB6tayjhJjPkQNa sociálnej sieti Facebook nadchádzajúce prenosy nájdete vždy postupne na tejto linke:
href="https://www.facebook.com/topolcany.fara.sk/live/" target="_blank">https://www.facebook.com/topolcany.fara.sk/live/
Všetky liturgické slávenia sú
style="color: rgb(255, 0, 0);">BEZ OSOBNEJ ÚČASTI VERIACICH !CHRISTUS SEMPER VIVIT – KRISTUS JE STÁLE ŽIVÝ !

Kvetná nedeľa 5. apríla 2020 o 10.30 hod. – svätá omša v nedeľu Utrpenia Pána
Linka: https://youtu.be/m5pbKyFXCB8

Zelený štvrtok 9. apríla 2020 o 17.00 hod. – svätá omša na Pamiatku Pánovej večere
Linka: https://youtu.be/Y3XY3w9cEGQ

Veľký piatok 10. apríla 2020 o 15.30 hod. – pobožnosť krížovej cesty z nášho kostola
Veľký piatok 10. apríla 2020 o 16.00 hod. – slávenie obradov utrpenia a smrti Pána
Linka: https://youtu.be/ttcnug--1No
Biela sobota 11. apríla 2020 o 19.00 hod. – veľkonočná vigília na oslavu vzkrieseného Pána
Linka: https://youtu.be/TT9Euw2o0OA
Veľkonočná nedeľa 12. apríla 2020 o 10.00 hod. – svätá omša Pánovho zmŕtvychvstania
Linka: https://youtu.be/nS6TDxvn9Z0
image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup