Uplynulý víkend (27. – 29. marca) sa matky celého sveta spájali v modlitbách v rámci trojdnia modlitieb matiek. I my sme boli zvyknuté na spoločné stretnutie sa štyri krát do roka v kostole na trojdní MM po sv. omšiach, ale tentokrát bolo nutné zostať v našich domovoch-malých domácich cirkvách.

Trojdnie MM sú dňami, kedy si pripomíname Veľkonočné trojdnie. Toto bolo výnimočné i tým, že v piatok od 18.00 sme mohli prežívať modlitbu spolu so sv. Otcom Františkom a prijímať požehnanie Urbi et Orbi. Tiež sa nám ponúkalo veľa rôznych možností i počas soboty a nedele ako byť s Ježišom cez sv. omšu, adoráciu, krížovú cestu prostredníctvom médií i samotné sv. písmo.

V spojení s Máriou, Ježišovou Matkou sme mali možnosť prežívať čas jej prítomnosti pri jej Synovi počas piatku, soboty i nedele. Každá tam, kde sme boli postavené a ako nám čas a povinnosti dovolili. Môžeme i naďalej všetko a všetkých vkladať do jej Nepoškvrneného srdca ako do Noemovej archy. Ona je našou záchranou.

Zvykli sme dávať na lístočkoch súradnice písma, teraz sme mali tieto čítania zo sv. písma: Piatok: Rim 12, 3 – 9;     Sobota: Lk 19, 41 – 44;      Nedeľa: Ef 1, 3 – 8 Nech nás slová písma posilnia i do ďalších dní tohto obdobia prežívaného doma. Nech nás
neustále tvárni modlitba, pôst v rôznych podobách v tomto pôstnom období. Vyprosujme spolu odpustenie našich hriechov, odprosujme za hriechy, ktoré spôsobili iní nám a našim deťom a tiež chváľme Boha a ďakujme Jemu za všetko, čo robí v životoch našich i našich detí.

Boh má moc zmeniť chod vecí.

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup