Topoľčany 20. marca 2020 potleskom a zvonmi ďakovali všetkým vzácnym ľuďom, ktorí sú v prvej línii v boji s nákazlivým ochorením. Patril lekárom, zdravotným sestrám i ostatným zdravotníckym pracovníkom, opatrovateľkám a sociálnym pracovníčkam, policajtom, vojakom, pekárom, šoférom, predavačkám, šičkám rúšok, kameramanovi i všetkým, ktorí sú v práci, aby iní mohli byť doma. Potlesk bol slabou náplasťou za Vaše námahy, bol však prejavom spolupatričnosti a hlbokej úcty. Ďakujeme!

ZDROJ: Mesto Topoľčany - https://www.topolcany.sk
image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup