DANÉ OPATRENIA MAJÚ PREVENTÍVNY A OCHRANNÝ CHARAKTER A MAJÚ PRISPIEŤ K OCHRANE ĽUDÍ NA SLOVENSKU.
NECH NÁS PÁN BOH CHRÁNI A PANNA MÁRIA SEDEMBOLESTNÁ OCHRAŇUJE !
Čítajte detaile tohto článku ...

- V dňoch od 10. do 23. marca 2020 sa nekoná liturgické slávenie sv. omší v nemocnici a rovnako v domovoch sociálnej starostlivosti. (Nahlásené úmysly tam sv. omší sa odslúžia dodatočne.)

- V danom čase pobožnosti krížovej cesty sa modlíme individuálne, prípadne aj každý deň. 

- Farský kostol v Topoľčanoch ostane každý deň v týždni otvorený na súkromnú modlitbu a slávenie Eucharistie (kostol sa vždy ráno otvorí a pred zotmením zavrie). V kostole nie je počas dňa dovolené organizovať spoločné podujatia a modlitby. 

- Štvrtkový režim adorácie ostáva v platnosti. Súkromné modlitby obetujme za chorých, za lekárov, zdravotníkov a ochranné zložky a za “uzdravenie sveta” od koronavírusu. 

- Prípadné pohrebné obrady majú byť len za účasti blízkych pozostalých. Pohrebné sv. omše budú odslúžené po dohovore s pozostalými. 

- Úradné hodiny kancelárie Farského úradu v Topoľčanoch ostávajú v platnosti. Treba však zvážiť nevyhnutnosť osobnej návštevy. Čo sa dá, treba riešiť a vybaviť telefonicky alebo mailom. 

- Vyučovanie hodín Náboženskej výchovy v školách bude dovtedy, dokedy nebudú zatvorené školy alebo upravený a skrátený rozvrh. 

- Prerušuje sa však vzdelávanie a stretnutia pre birmovancov a predmanželské náuky snúbencov.

- Prípadné krsty treba zvážiť, či dokážu vyčkať  pokojnejší a bezpečnejší čas (vzhľadom na ochranu novorodenca). 

- Naliehavé zaopatrovanie a prinesenie viatika nech sa nahlasuje telefonicky (24/7). 

- Prípadné otázky treba riešiť telefonicky alebo mailom. 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE !

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup