SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

RELIKVIE SV. VINCENTA DE PAUL V TOPOĽČANOCH - PONDELOK 7.10.2019

„Milosrdná láska získava svet.“ Svätý Vincent de Paul  (* 24. apríl 1581, Pouy – † 27. september 1660, Paríž) bol francúzsky rímskokatolícky kňaz. Je zakladateľom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (známej pod názvami vincentíni či lazaristi), ktorá sa venuje pastoračnej a charitatívnej činnosti. Založil rovnako ženskú kongregáciu Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentky), ktorá sa venuje starostlivosti o chorých a núdznych. Za blahoslaveného bol vyhlásený roku 1729 a za svätého 16. júna 1737. Pápež Lev XIII. ho vyhlásil za patróna charitatívnych diel, ktoré sa ním na celom svete inšpirujú.
Priebeh putovania relikvií sv. Vincenta v Topoľčanoch:

8.00 hod. - Sv. omša vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch za účasti Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta de Paul (celebruje vdp. Pavol Berka, školský duchovný správca). Po sv. omši bude v kostole akadémia.
9.30 hod. - Presun relikvií na Strednú zdravotnícku školu sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch.
11.35 hod. - Sv. omša v objekte cirkevnej Základnej školy sv. Don Bosca v Topoľčanoch.
14.30 hod. - Vystavenie relikvií sv. Vincenta vo farskom kostole v Topoľčanoch k verejnej úcte (sprevádzané modlitbami

o 15.00 - 
Korunka Božieho milosrdenstva; od 17.30 – modlitba ruženca, ktorý sa predmodlievajú veriaci z filiálky Nemčice)
18.30 hod. -
Slávnostná sv. omša vo farskom kostole v Topoľčanoch. (Po sv. omši sa relikvie presúvajú do Bošian.)

Plagát na prevzatie

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...