Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

RELIKVIE SV. VINCENTA DE PAUL V TOPOĽČANOCH - PONDELOK 7.10.2019

„Milosrdná láska získava svet.“ Svätý Vincent de Paul  (* 24. apríl 1581, Pouy – † 27. september 1660, Paríž) bol francúzsky rímskokatolícky kňaz. Je zakladateľom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (známej pod názvami vincentíni či lazaristi), ktorá sa venuje pastoračnej a charitatívnej činnosti. Založil rovnako ženskú kongregáciu Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentky), ktorá sa venuje starostlivosti o chorých a núdznych. Za blahoslaveného bol vyhlásený roku 1729 a za svätého 16. júna 1737. Pápež Lev XIII. ho vyhlásil za patróna charitatívnych diel, ktoré sa ním na celom svete inšpirujú.
Priebeh putovania relikvií sv. Vincenta v Topoľčanoch:

8.00 hod. - Sv. omša vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch za účasti Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta de Paul (celebruje vdp. Pavol Berka, školský duchovný správca). Po sv. omši bude v kostole akadémia.
9.30 hod. - Presun relikvií na Strednú zdravotnícku školu sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch.
11.35 hod. - Sv. omša v objekte cirkevnej Základnej školy sv. Don Bosca v Topoľčanoch.
14.30 hod. - Vystavenie relikvií sv. Vincenta vo farskom kostole v Topoľčanoch k verejnej úcte (sprevádzané modlitbami

o 15.00 - 
Korunka Božieho milosrdenstva; od 17.30 – modlitba ruženca, ktorý sa predmodlievajú veriaci z filiálky Nemčice)
18.30 hod. -
Slávnostná sv. omša vo farskom kostole v Topoľčanoch. (Po sv. omši sa relikvie presúvajú do Bošian.)

Plagát na prevzatie


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...