SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

ZAUJÍMAVOSTI O NAŠOM ORGANE - CHARAKTERISTIKA ORGANA

Dvojmanuálový 24 registrový organ má pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice s registrovými kancelami. Rozsah manuálov C – f3, na oboch manuáloch sú vybudované superspojky po f4, teda 66 tónov, rozsah pedálu C – d1, 27 tónov. Traktúry sú pneumatické tlakové. Kovové (olovené) rúrky traktúr boli vymenené za rúrky z umelej hmoty. V hracom stole zostali rúrky z olova. V sokli ľavej časti organovej skrine je veľký plavákový mech s dvoma čerpacími mechmi. Páky oboch čerpacích mechov sú na ľavej strane organovej skrine. Čerpadlo vzduchu (ventilátor) od nemeckej firmy Laukhuff je umiestnené v miestnosti za chórom. V nástroji sa nachádzajú tri extenzie, dve na prvom manuály (Oktáva 4´ a Fugara 4´) a jedna v pedáli Oktávbas 8´. Nástroj bol postavený pravdepodobne tesne po prvej svetovej vojne v roku 1921, ako svedčia písomné záznamy vtedajšieho farára, ktorý sa veľmi pričinil o zakúpenie a stavbu organa. Dispozičné zmeny na druhom manuály boli urobené niekedy v 70. rokoch minulého storočia. Z tejto opravy sú aj nepôvodné biele registrové sklopky.
Parametre organu, ktorý prejde generálnou opravou.

Musia sa ručne vyrobiť a vymeniť toľkoto membrán:
- Počet membrán na I. manuály :    792 ks
- Počet membrán na II. manuály :  726 ks
- Počet membrán v pedáli :             186 ks
                                                      _________________
Spolu sa musí ručne vyrobiť a vymeniť 1704 ks

Počet spojkových aparátov v hracom stole sa pohybuje okolo cca 360 kusov.
Rozmer týchto aparátov je 14x20 mm a sú vyrobené z takzvanej symilkovej
blany, to je črevo z veľryby o hrúbke 0,1 mm.
V organe sa nachádza 1785 píšťal.
Najdlhšia píšťala meria 6,8 metra a je to Veľké C z registra Violon 16´.
Najkratšia píšťala má cca 10 mm a je z registra Mixtura.
Celková hmotnosť nástroja sa odhaduje cca na 5-8 ton.

Fotogaléria

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.