SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

STÁLE AKTUÁLNA MODLITBA

Modlitba má byť ako chlieb náš každodenný, ktorý nás posilňuje na ceste našich dní. Nie je vždy ľahké sa modliť. Modlitba vyžaduje odvahu a vytrvalosť. Sú chvíle, kedy našou modlitbou je mlčanie, či slzy v očiach a bolesť v srdci, ale modlitba pozná aj okamihy šťastia, spokojnosti, útechy a novej nádeje. Ponúkame Vám niekoľko inšpirujúcich modlitieb svätcov.

Ranná modlitba pápeža Jána XXIII

Nebeský otče!
Vzdávam ti vďaky, že som sa po odpočinku znova prebudil - je to tvoj dar. Celý nasledujúci deň chcem konať tak, ako kanal tvoj jednorodený Syn, keď chodil po zemi a všade konal činil dobro. Každého človeka, ktorého stretnem mi posielaš ty, aby som v ňom videl brata. Nech sa v mojich slovách a činoch prejavuje Kristova láska voči všetkým. Nech nikto odo mňa neodíde bez toho, aby som mu nepovedal dobré slovo. Nech sa viem vžívať do situácie iných a zabúdať na seba. Nech nikdy nie som neprívetivý, ale nech som príjemne srdečný. Nech je vo mne iskra humoru, ktorý je taký potrebný. K tomu ťa prosím o pomáhajúcu milosť skrze Ducha Svätého. A dovoľ mi, aby som každého priblížil, čo len málo, k tvojmu Synovi skrze Pannu Máriu. Amen.
Modlitba Pavla Gojdiča

Pane, Bože môj! Som presvedčený, že Ty ochraňuješ v Teba dúfajúcich. Dôverujem Ti a verím, že nič neodmietneš tomu, kto Ťa o niečo prosí, a preto sa na Teba celkom spolieham. Do Tvojej svätej Prozreteľnosti vkladám svoje myšlienky, diela a plány. Nech mi je vzdialený každý nepokoj. Ľudia ma môžu pozbaviť cti, môžu prekaziť moje plány, môžem prísť o svoj majetok, choroba mi môže vziať posledné sily, okolnosti ma môžu pozbaviť možnosti vykonávať môj úrad, hriech ma môže pozbaviť Tvojej milosti, môžu mi vziať aj slobodu, no dôveru k Tebe nikto nevytrhne z môjho srdca. Túto dôveru si zachovám do posledného dychu môjho života. Celé peklo povstalo proti mne, ale žiadna pekelná sila nevyrve mi zo srdca moju dôveru k Tebe, lebo Ty si dobrý a láskavý Boh a silný Pán... "
Modlitba sv. Františka Saleského:

„Pane, ty vieš, že starnem, nedopusti, aby som podľahol táravosti a utkvelej predstave, že sa musím ku všetkému vyjadriť.

Osloboď ma od túžby napravovať záležitosti svojich blížnych, nedopusti, aby som recitoval nekonečné maličkosti, prepožičaj mi krídla, aby som sa vždy dostal k veci.

Zapečať mi ústa, keď sa chystám rozprávať o svojich trápeniach a problémoch. Pribúda ich zároveň s mojím vekom a hovoriť o nich sa stáva čoraz sladším.

Pouč ma o najcennejšom, že aj ja sa môžem niekedy mýliť.

Zariaď, aby ma zaujímali veci iných bez toho, aby som do nich strkal nos, aby som dokázal pomáhať a pritom nekomandovať.

Mám obrovskú zásobu múdrosti a skúsenosti a je večná škoda, že ich nemôžem použiť. Ale ty vieš, Pane, chcem si uchrániť niekoľko priateľov do konca života.“

Modlitba svätého Františka z Assisi

Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja,
aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť,
odpustenie, kde sa množia urážky,
jednotu, kde vládne nesvornosť.
Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia,
vieru tým, čo pochybujú,
nádej tým, čo si zúfajú,
svetlo tým, čo tápu vo tmách,
radosť tým, čo smútia.
Daj, aby som sa snažil
skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali,
skôr chápať iných, než aby mňa chápali,
skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame - nadobúdame,
len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých,
len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia,
len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen.
Túto modlitbu sa modlievala slovenská svätica, blahoslavená sestra Zdenka.

S úsmevom...
Usmievaj sa!
S úsmevom trhaj ružičky bolesti,
S úsmevom rozdávaj slová,
S úsmevom pomáhaj,
S úsmevom prijímaj nespravodlivosti,
S úsmevom nes pravdu o sebe,
S úsmevom prijímaj, keď ťa klamú...
S úsmevom zakrývaj všetko, čo ťa bolí,
S úsmevom kráčaj i keď si veľmi smutná,
S úsmevom kráčaj ku Golgote, tam nájdeš toho,
ktorý všetku lož, zlobu, faloš a klam ľudí poznal prv než ty.
On teba už len necháva kráčať po vyšliapanej ceste.
Aká nevďačná by som bola, keby som sa na všetko neusmiala!
Do neba treba ísť s úsmevom,
Boh nemá rád zachmúrených svätých.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.