Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

PIESEŇ Z ROKU 1853

Počas tohtoročnej púte bude zaujímavosťou, že sa po mnohých rokoch bude spievať pieseň, ktorá má zvláštnu históriu spojenú s naším pútnickym chrámom. V roku 1853 mešťanosta Anton Krajčovič založil fundáciu pútnického miesta Topoľčany za účelom prehĺbenia úcty k Panne Márii prostredníctvom spevu mariánskej piesne. Každý deň pred ranným zvonením sa z veže farského kostola na oslavu nebeskej Matky spievala táto pieseň:
 

Mária, Mária!

 

1. Mária, Mária! Nad slnko jasnejšia, nad mesiac svetlejšia, nad hviezdy krásnejšia, ó Mária! Nech je pozdravené tvoje najsladšie meno na nebi, na zemi, ó Mária!

 

2. Mária, Mária! Pros Boha večného, Otca, Syna jeho i Ducha Svätého, ó Mária! Nech nás neopustí v núdzi a úzkosti podľa svojej milosti, ó Mária!

 

3. Mária, Mária! Pros Ježiša Syna, by nám naša vina odpustená bola, ó Mária! Vypros nám milosti, nad hriechom ľútosti, pravej skrúšenosti, ó Mária!

 

4. Mária, Mária!  Pros Ducha Svätého, ľudu vieru pevnú, by dal zo svojho trónu, ó Mária! Nech Božská moc jeho vo viere stáleho urobí nás každého, ó Mária!

 

5. Mária, Mária! V poslednej chorobe ponáhlaj sa k pomoci, proti diablovej moci, ó Mária! Keď budem skonávať, ten svet zanechávať, ráč sa ma zastávať, ó Mária!

 

6. Mária, Mária! Buď moje vzdychanie, posledné volanie, Ježiša vzývanie, ó Mária! V poslednej tej chvíli buď povzdych môj milý: Ježišu spanilý a Mária!


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus