SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE SO SVÄTÝM OTCOM

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.

Priamy prenos Missa chrizmatis (omša svätenia olejov), pri ktorej pápež František požehná oleje katechumenov, chorých a krizmu odvysielame vo štvrtok o 9:30 h.

Svätý Otec František bude predsedať obradom Veľkého piatku, pri ktorých káže páter Raniero Cantalamessa, pápežský kazateľ. Vysielame o 17:00 h.

Tradičnú Krížovú cestu z Kolosea so Svätým Otcom odvysielame v piatok o 21:15 h.

Priamy prenos Veľkonočnej vigílie so Svätým Otcom odvysielame v sobotu o 20:30 h.

Priamy prenos svätej omše s pápežom Františkom na Veľkonočnú nedeľu - nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania - odvysielame o 10:15 h.

Posolstvo Svätého Otca Františka a požehnanie Urbi et Orbi vysielame v nedeľu o 12:00 h.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.