Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE SO SVÄTÝM OTCOM

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.

Priamy prenos Missa chrizmatis (omša svätenia olejov), pri ktorej pápež František požehná oleje katechumenov, chorých a krizmu odvysielame vo štvrtok o 9:30 h.

Svätý Otec František bude predsedať obradom Veľkého piatku, pri ktorých káže páter Raniero Cantalamessa, pápežský kazateľ. Vysielame o 17:00 h.

Tradičnú Krížovú cestu z Kolosea so Svätým Otcom odvysielame v piatok o 21:15 h.

Priamy prenos Veľkonočnej vigílie so Svätým Otcom odvysielame v sobotu o 20:30 h.

Priamy prenos svätej omše s pápežom Františkom na Veľkonočnú nedeľu - nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania - odvysielame o 10:15 h.

Posolstvo Svätého Otca Františka a požehnanie Urbi et Orbi vysielame v nedeľu o 12:00 h.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...