SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

NÁRODNÉHO TÝŽDŇA MANŽELSTVA 2013

Blížiaca sa kampaň v roku 2013 sa bude niesť pod heslom „Vernosť nie je slabosť".

Cieľom Národného týždňa manželstva (NTM) je vytvoriť priestor na vyzdvihnutie hodnoty manželstva ako jedinečného vzťahu muža a ženy, založeného na vzájomnej úcte a láske a vyjadreného obojstranným verejným záväzkom. Základným cieľom je motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá či verejne známe osobnosti, aby podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň.
Ide však hlavne o to, aby si manželia počas tohto týždňa uvedomili vzácnosť a hodnotu svojho vzťahu a obojstranného záväzku, vyjadrili si navzájom svoje ocenenie a lásku a oslávili tento týždeň ako sviatok a oživenie svojej lásky. Môžu tak urobiť najmä tým, že si vyčlenia čas jeden pre druhého, investujú do svojho vzťahu, nájdu si spoločné záujmy, urobia pre manžela/manželku niečo milé, pekné, čo ich ako dvojicu posilní, čím potešia, prekvapia a podporia jeden druhého.
To je hlavný cieľ NTM a ostatné ciele tomu majú napomáhať vyvolaním atmosféry, usporiadaním podujatí a poskytnutí tipov a inšpirácie pre manželov. Mal by to byť prvý krok k tomu, aby budovali svoje manželstvo aj počas zvyšku roka a venovali sa jeden druhému navzájom tak, ako si to sľúbili na začiatku manželstva.
NTM je preto zastrešujúcou kampaňou pre najrôznejšie miestne aktivity zamerané na praktický rozvoj manželstva, ktoré prebiehajú na rôznych miestach Slovenska. Stáva sa tak platformou spolupráce pre rôzne subjekty, ktorých cieľom je pracovať na rozvoji kvalitných manželských vzťahov. Na tejto iniciatíve sa však zároveň môže podieľať každý, kto zdieľa podobné hodnoty a ciele.
Veríme, že sa NTM postupne dostane do povedomia verejnosti (ako napríklad Deň detí) a oslava manželstva počas „valentínskeho týždňa“, a to rôznymi podujatiami, zľavami či výhodami, sa stane v našej krajine dobrým zvykom.
NTM nie je politicky ani nábožensky vyhranená/zameraná iniciatíva, pričom je však otvorená spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupeniami zameranými na podporu manželstva.

Z histórie NTM
Iniciatíva sa zrodila v roku 1997 v Anglicku. Jej zakladateľ Richard Kane sa vtedy rozhodol poukázať na dôležitosť a prínosy manželstva pre spoločnosť i jednotlivca. Podujatie Marriage Week (týždeň manželstva) si rýchlo získalo podporu osobností politického a spoločenského života. Týždeň manželstva prebieha v súčasnosti aj v Nemecku, Holandsku, Česku, Maďarsku, USA, Austrálii a ďalších krajinách. Viac sa o ňom možno dozvedieť na internetovej stránke www.marriage-weekinternational.com.

NTM na Slovensku
Na Slovensku sa kampaň prvý raz rozbehla v roku 2011 a vo februári 2013 sa tak uskutoční už po tretí raz. Témou 3. ročníka je „Vernosť nie je slabosť“, a teda oslava trvácnosti a prínosov manželského celoživotného záväzku.

Od začiatku prevzala nad NTM záštitu prvá dáma Slovenska – pani Silvia Gašparovičová. Myšlienka NTM si získava priaznivcov najmä zdôrazňovaním tradinčých rodinných hodnôt, ktoré sa v modernej spoločnosti dostávajú často na okraj záujmu, hoci sú kľúčové pre jej zdravý vývoj a budúcnosť. Postupne sa do kampane zapojilo viacero organizácií z takmer všetkých prorodinných štruktúr. Veľa priaznivcov si logicky získava najmä v kresťanských kruhoch, medzi podporovateľmi sú však aj mnohí nekresťania.

  http://www.ntm.sk

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.