SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

BLAHOSLAVENÁ LAURA VICUŇA

Dievča, ktoré našlo Ježiša a dalo život za obrátenie svojej matky.

Laura sa narodila 5.4. 1891 v hlavnom meste Chile (Santiago de Chile) v ťažkých časoch, ktoré ovplyvnili jej rodinu. Trpeli dôsledkami emigrácie. Otec, José Domingo, politicky prenasledovaný, musel utiecť na juh krajiny. Po jeho smrti rodina ostala v chúlostivej ekonomickej situácii. Matka, Mercedes Pino, pracovala ako dámska krajčírka. V roku 1899 sa rozhodla emigrovať do Argentíny aj so svojimi dcérami, Laurou a Júliou. Malá Laura si uvedomovala, že jej matka žije hriešnym životom s farmárom Manuelom. Laura sa kvôli tomu veľmi trápila.

Počas letných prázdnin v roku 1902, Manuel Mora sa ju pokúsil dvakrát znásilniť. Keďže ho odmietla, prišla o finančnú pomoc na to, aby mohla pokračovať v štúdiu. Sestričky Dcér Panny Márie Pomocnice v Juníne ju prijali bezplatne.

V kolégiu prijala 1.sv.prijímanie a pocítila túžbu navždy slúžiť Bohu. Laura mala iba 10 rokov, ale dokazovala zrelosť vo viere, výnimočnú na svoj vek. Do denníka si napísala: „Bože môj, daj mi život lásky, ponižovania a obety.“ Každý deň sa modlila za uzdravenie duše svojej matky a prosila Boha, aby jej dal dosť síl, aby dokázala opustiť Manuela. Pamätajúc na slová Ježiša: „Nie je väčší dôkaz lásky ako dať život za svojich priateľov“, Laura ponúkla ten svoj: “Môj život za jej.” A tak sa obetovala za svoju matku.

Laurine slová boli vypočuté a choroba ju pomaly premáhala. Matka jej pred smrťou sľúbila, že odíde od Manuela Moru a vráti sa k Bohu. Laurine poslanie sa skončilo. Zomrela 22. januára 1904, nemala ešte ani 13 rokov. Hneď na druhý deň pri mŕtvom tele svojej dcéry, dodržala mama Mercedes svoj sľub a zmierila sa s Bohom.

V roku 1988 ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavenú. Telesné pozostatky Laury boli 2. marca 1956 prenesené do kaplnky Ústavu Dcér Panny Márie Pomocnice v Bahíe Blanca v Severnej Patagónii.

Na mramorovej tabuli pri jej hrobe je tento nápis:

„Tu odpočíva v Pánovi LAURA VICUŃA,

eucharistický kvet z Junínu de los Andes.

Jej život bol poémou čistoty, obety a synovskej lásky.

Nasledujme ju.“

http://www.vyveska.sk/sv-laura-vicuna.html

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.