Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

VEĽKONOČNÁ ODMENA

V sobotu 5.mája 2012 sa odmeny dočkali aj mladší miništranti.
 Využili sme krásneho počasia a trocha si zašportovali. A...
V nedeľu 22.apríla 2012 sa zrealizovala veľkonočná odmena pre starších miništrantov.
Aj keď možno s dlhším odstupom,ale chalani sa predsa dočkali sľúbenej odmeny za pôstnu aktivitu i asistenciu počas Veľkej noci. Miništranti boli pozvaní na bowling,kde sa to niektorí naučili,iní sa zdokonalili,ale predovšetkým všetci sa zabavili. Mali sme sa možnosť odreagovať a upevniť partiu. Aj tu platilo staré,ale dobré: ,,Nie je dôležité vyhrať,ale sa zúčastniť."KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pomsta vám pomôže práve tak, ako keď uhryznete psa za to, že uhryzol vás.