Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.
Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej ...
29.1.2020
Priebeh prác na organe 17. januára 2020
Demontáž píšťal a súčastí organa
29.1.2020
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
29.1.2020

VEĽKONOČNÁ ODMENA

V sobotu 5.mája 2012 sa odmeny dočkali aj mladší miništranti.
 Využili sme krásneho počasia a trocha si zašportovali. A...
V nedeľu 22.apríla 2012 sa zrealizovala veľkonočná odmena pre starších miništrantov.
Aj keď možno s dlhším odstupom,ale chalani sa predsa dočkali sľúbenej odmeny za pôstnu aktivitu i asistenciu počas Veľkej noci. Miništranti boli pozvaní na bowling,kde sa to niektorí naučili,iní sa zdokonalili,ale predovšetkým všetci sa zabavili. Mali sme sa možnosť odreagovať a upevniť partiu. Aj tu platilo staré,ale dobré: ,,Nie je dôležité vyhrať,ale sa zúčastniť."KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina. Tisíc raz buď zdravas, Mária pros za nás!