SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

ZLATÉ PRAVIDLÁ VÝCHOVY KRIMINÁLNIKA

V knihe "Ako pokaziť dieťa desiatimi ťahmi" Antonio Mazi veľmi jasným spôsobom zhrňuje dôležité zásady pri výchove dieťaťa. Autor je pedagóg so špecializáciou na psychológiu a špecialnu pedagogiku, prezident talianskej nadácie Exodus Onlus. Venuje sa narkomanom a poskytuje odbornú pomoc drogovo závislým. Jeho nadácia má tridsať centier v Taliansku a štyri v ďalších krajinách. Jeho pravidlá stoja za zamyslenie...
  Zlaté pravidlá výchovy kriminálnika

1. Už od malička dávať dieťaťu všetko, čo si zaželá. Tak vyrastie v presvedčení, že svet mu dlhuje všetko, čo je nevyhnutné pre jeho život.
2. Výborne sa zabávať na tom, že opakuje neslušné slová, ktoré sa naučilo. Tak zistí, že je veľmi vtipné, a zvýši dávku.
3. Neposkytnúť mu žiadnu duchovnú a náboženskú výchovu, aspoň kým nedorastie a nerozhodne sa samo. V tomto zmysle by sme ho nemali učiť ani rodný jazyk - keď bude veľké, možno sa rozhodne pre papuánčinu.
4. Vychvaľovať ho v prítomnosti priateľov a známych. Tak sa presvedčí, že je inteligentnejšie ako jeho vrstovníci.
5. Vyhýbať sa slovu "zle", mohlo by v dieťati spôsobiť "pocit viny". Keď bude veľké a spravodlivo potrestané za svoje chyby, bude si myslieť, že spoločnosť je proti nemu a že ho prenasleduje.
6. Upratovať všetok neporiadok, čo nechá po sebe: topánky, knihy, šaty. Urobiť za neho všetko. Tak si zvykne zhadzovať vlastné ťažkosti na druhých.
7. Nechať ho čítať, hltať zrakom a počúvať všetko, po čom túži. Podávať mu pozlátené šálky a nestarať sa o to, aký je v nich nápoj.
8. Často sa hádať v jeho prítomnosti. Aj ono sa tak bude správať vo svojej budúcej rodine.
9. Dať mu toľko peňazí, koľko si vypýta.
10. Vždy vyhovieť každému jeho vrtochu v pití, jedení, zábave...
11. Stále ho obraňovať pred učiteľmi, susedmi, policajtmi... A vravieť, že všetci sú proti nemu zaujatí.
12. Keď bude dieťa veľké a bude sa kutočne zle správať, budete sa obhajovať takto: " s ním sme si nikdy nevedeli rady".

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.