Náš Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch tohto roku jubiluuje. Na naše tohtoročné topoľčianske hody (2022) bude tomu 220 rokov, ako sa uskutočnila slávnostná posviacka novoposlaveného chrámu (1790-1802). A po starších kostoloch postavených predtým na tom istom mieste a zasvätených sv. Ondrejovi, bol dňa 15. augusta 1802 tento terajší farský kostol zasvätený Nanebovzatia Panny Márie. Svedčí o tom originál listiny posviacky nájdený a objavený minulý rok (2021).
Z tohto motívu, ktorý sa spája tiež s ďalšími udalosťami týchto týždňov - ako je požehnanie zrenovovanej kamennej sochy sv. Antona Paduánskeho (12.6.2022) či slávnosti udeľovania sviatosti birmovania v našej farnosti (18.6.2022), sme sa rozhodli investovať financie, energiu a práce do zveľadenia nášho kostola a jeho okolia.V prvom rade to bolo upratanie pivnice pod sakristiami kostola, kde sa nachádzali 30-40 ročné nepotrebné veci, ktoré sa tam za dlhú dobu stále len odkladali. Tieto priestory sa nám podarilo nielen vypratať a vyčistiť, ale tým aj prevzdušniť. Čo je dosť dôležité, lebo na tom mieste steny kostola tam stále nasávajú značnú vlhosť.
Ďalšími prácami je zkultivovanie zeleného pásu, ktorý sa tiahle pred sochou sv. Antona a ďalej povedľa sakristie farského kostola. Na tom mieste prišlo k výsadbe nového trávnika a ďalších celoročne zelených porastov. Úmyslom je, aby sa tento pás záhradnícky upravil a vytvoril tam aj určitú zelenú a kvetinovú výzdobu. Tá má byť pohľadná aj z tejto strany námestia a má "prizdobovať" obnovenú sochu sv. Antona Paduánskeho. Mestské služby mesta Topoľčany sa zároveň podujali, že túto sochu sv. Antona Paduánskeho aj nasvietia. Tak aj vo večerných hodinách bude priťahovať pozornosť ľudí na námestí a zdobiť tak samotné hlavné námestie mesta.
Pre letné mesiace a k slávnosti birmovania v našej farnosti upravujeme rovnako okolie pred sochou Lurskej Panny Márie za kostolom. Pri samotnej soche prišlo k novej kvetinovej výzdobe. Dlažba pred sochou bola na mieste prepadnutia plochy nanovo opravovaná a prišlo taktiež k novej a rozsiahlej výsadbe kvetov (240 kusov) v oboch oblúkoch pred sochou Lurskej Panny Márie. Na tomto mieste plánujeme spraviť oltáriky na slávnosť Božieho Tela (a to kvôli prácam a obmedzeniam okolo fontány na námestí).
A veľmi dôležitými prácami sú pre nás obnova časti priečelia fasády farského kostola. Tú chceme v tých istých farbách premaľovať, aby sa zjednotili farebné rozdiely, ktoré boli spôsobené maľovaním po obnove soklov a spodnej časti fasády okolo celého kostola v roku 2018. Následne na vymaľovanú fasádu príde osadenie mramorovej pamätnej tabule na ľavý pilier od hlavného vchodu. Na tabuli chválený text Krajským pamiatkovým úradom v Nitre - Pracovisko Topoľčany (viď priložený obrázok), ktorý je vytesaný do kameňa a vyzlátený, chce poskytnúť tie najdôležitejšie informácie identity nášho farského kostola, jeho datovania, posviacky, ocenenia i titulu. Súčasne chrám je aj mariánskou svätyňou a to vďaka milostivej soche Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je súčasťou interiéru kostola - národnej to kultúrnej pamiatky.
Všetky tieto práce a zveľadenie okolia farského kostola v Topoľčanoch - nech slúži na väčšiu česť a slávu Božiu a pre povznesenie nášho jubilujúceho farského kostola. (DA)


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup